Dienst a.s. zondag


Zondag 30 september

Thema: Geloven en dopen (met gespreksavond)

 

Wie tot geloof komt in Jezus Christus, mag zijn geloof belijden en zich laten dopen. Dopen betekent letterlijk ‘onderdompelen’. In de Bijbel worden mensen ondergedompeld in water om alle zonden (alles wat wij mensen verkeerd doen) weg te spoelen en zo lichaam en geest te reinigen. Als je gelooft in God als jouw Redder begin je een nieuw leven als volgeling van Jezus: je wordt als het ware opnieuw geboren. De doop is niet bedacht door mensen of door de kerk, maar ingesteld door Jezus Christus.
Als je gedoopt wordt, word je in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest gedoopt. Het is de Vader die jou tot zijn kind aanneemt; het is Jezus Christus die je redt en roept om zijn leerling en volgeling te zijn; het is de Geest die je vervult en zijn gaven schenkt. Door de doop word je deel van het lichaam van Christus, het gezin van God.

Dinsdag 2 oktober is er een gespreksavond in De Brug over geloven en dopen. Tijdens deze avond gaan we dieper in op wat het betekent om te geloven met of zonder gedoopt te zijn. Iedereen is welkom!

Bijbel: Nieuwe Testament, Handelingen 8:26-39

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 7 oktober 2018

Thema: Kom maar, het kost je niets

‘Wat gratis is, kan niet veel zijn’, hoor ik wel eens. Dat zal inderdaad best wel eens zo kunnen zijn. In de bijbel hebben ‘gratis’ en ‘genade’ iets met elkaar. Genade kost je niets en toch heeft het alles gekost. We verdiepen ons deze Ontmoetingsdienst in een klein stukje tekst uit het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament. Een profeet van God doet daar een hartstochtelijk oproep aan hen die dorst hebben om naar het water te komen. Je mag drinken en eten zonder te betalen. Als je komt, wordt het volgens de profeet echt genieten.

Waar dit alles over gaat? Het heeft met Jezus te maken. In het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament, zegt Hij er zelf dit over: ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben’.

Na de dienst blijven we eten en drinken, we vieren het heilig Avondmaal. De viering vindt plaats in een (extra) dienst van plm. 11.30 tot 12.00 uur. Alle bezoekers van de Ontmoetingsdienst zijn welkom in de dienst van de avondmaalsviering. Wie na de ‘gewone’ Ontmoetingsdienst liever naar huis of elders gaat, is daarin vrij. Het is ook mogelijk bij de viering aanwezig te zijn zonder deelname aan het heilig Avondmaal.

Bijbel: Oude Testament, Jesaja 55:1-3a

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 14 oktober 2018

Thema: Buigen om recht te doen

Wat is een goed leven? Op zo’n vraag kan je natuurlijk van alles antwoorden. Mogelijk wordt jouw antwoord ingegeven door de manier waarop je nu leeft en misschien ook wel door wijze waarop een ander leeft. Vandaag lezen we een stukje in de bijbel waarin God behoorlijk tekeer gaat tegen mensen. Ze leven zoals ze zelf willen en laten zich door niets en niemand storen. Natuurlijk geloven ze wel in God, hoewel… of dat ook met innerlijke hartstocht ging… is nog even de vraag.

In het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament, staat een boekje van de profeet Micha. Hij schrijft aan de mensen dat ze heel goed weten hoe God wil dat ze leven: ‘niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. Drie dingen dus die van buitenaf naar ons toekomen. Het zijn doe-dingen die heilzaam zijn. Een goed leven heeft  een positief effect op onze leefwereld en in de gehele wereld.

Bijbel: Oude Testament, Micha 6:1-8

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 21 oktober 2018

Thema: n.n.b.

Bijbel: Nieuwe Testament, Lucas 19:1-10

Voorganger: dominee P. van ’t Hof uit Huizen

zondag 28 oktober 2018

Thema: Jezus, wie is dat dan?

Vandaag zoeken we in de Ontmoetingsdienst samen naar een aantal kernantwoorden op de vraag. Het zijn beginnetjes om verder over na te denken en mee bezig te zijn. We lezen als aanloop op het thema een paar regels uit een brief die ene Paulus aan de kerk in Kolosse schrijft. Daarin staat al heel veel over wie Jezus is. Bijvoorbeeld dat Jezus er was vér voordat Hij met Kerst geboren werd… Ergens anders schrijft een volgeling van Jezus allerlei uitspraken waarin Jezus zelf zegt wie Hij is. Het is helemaal niet zo gek als je niet (goed) weet wie Jezus is. Heel wat mensen uit Jezus’ tijd konden niet het juiste antwoord geven op de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik (Jezus) ben?’ Ook zijn volgelingen die 3 jaar lang bijna dagelijks met Hem optrokken, bleven lang moeite houden met een juiste kijk op Jezus. Gelukkig heeft God (Vader van Jezus…) een boek laten schrijven waarin we antwoorden kunnen vinden op de vraag van het thema: ‘Jezus, wie is dat dan?‘ We gaan op zoek naar antwoorden.

Bijbel: Nieuwe Testament, Kolossenzen 1:12-19

Voorganger: evangelist Jan Verkerk