De collecten in de maand augustus

Zondag 7 augustus collecteren we voor De Voedselbank.

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 14 en 21 augustus collecteren we voor Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar de Bijbel nog niet is. Wycliffe wil dat iedereen het woord van God kan begrijpen.

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze begrijpen. Wycliffee vertaalt de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de hem ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunt Wycliffe iedereen.

Wat doet Wycliffe?

Wycliffe richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruik van de Bijbel.

Wij willen Wycliffe graag helpen door de collecten van 14 en 21 augustus te bestemmen voor een speciaal project van Wycliffe: PROJECT 20/25: 50 nieuwe vertaalprojecten in 5 jaar

Er wachten nog 1,5 miljard mensen op Gods Woord in hun eigen taal. Daar wil Wycliffe Bijbelvertalers Nederland graag samen met ons wat aan doen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel krijgen in de taal van hun hart, zodat ze Gods woorden kunnen begrijpen en hun levens veranderen. Daarom is Wycliffe een speciaal project gestart: Project20/25. Wycliffe wil aan 50 nieuwe vertaalprojecten meewerken in 5 jaar. Een grote uitdaging. Doe je mee?

Meer over Wycliffe is te lezen op de website https://wycliffe.nl/

Zondag 28 augustus collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren mee doen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia). 
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op bankrekening 
NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook mee doet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.