Bericht uit het liturgieteam

De komende weken zingen we elke week 2 coupletten van lied 858 uit het nieuwe liedboek:

1. Vernieuw in ons, o God,
Uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar Uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

4. Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Met dit lied vragen we God dat wij Zijn liefde zullen (her)ontdekken. Dat we weer worden zoals Hij het heeft bedoeld toen Hij ons maakte, dat we het verkeerde niet meer doen. Onze zoektocht naar Gods liefde brengt ons bij Jezus, Die voor ons gestorven is aan het kruis. Daardoor mogen wij weer in Gods nabijheid zijn. Dat heeft God ons beloofd!

Het eerste vers doet me denken aan Psalm 51: 3 en 4, een lied dat in het eerste deel van de Bijbel staat. In de bijbelvertaling die we meestal gebruiken staat:

Wees mij genadig, God, in Uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Je kan het ook lezen in de vertaling van de Basisbijbel (deze Bijbel is geschreven in makkelijk Nederlands):

God, heb alstublieft medelijden met mij, omdat U liefdevol bent.
Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat U goed bent.
Was mijn ongehoorzaamheid van mij af.
Vergeef me mijn slechte dade

Bij vers 4 denk ik aan een bijbelgedeelte uit het nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel.

In 1 Korintiërs 13 : 12 staat: 

“Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben”. 

Dat zijn best moeilijke woorden. In de Basisbijbel staat het zo: 

Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.

Als je het fijn vindt, kun je het lied vast luisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo
Ik hoop dat we het met elkaar van harte kunnen zingen!!

Liefs, Caroline