BrugAvond


BrugAvond

Dinsdag 13 november organiseren we een eerste BrugAvond. Tijdens deze avond zijn we in een open sfeer en gezellige ontmoeting bij elkaar. We gaan samen nadenken hoe we de komende 5 jaar De Brug willen en kunnen zijn. De avond wordt gehouden in De Brug (gebouw Silo), inloop om 19.30; start om 19.45 uur. Alle bezoekers van de diverse activiteiten van De Brug zijn van harte welkom!

We willen dat zoveel mogelijk bezoekers van De Brug mee gaan denken over de toekomst van De Brug. Op deze manier willen we elkaar meer betrokken maken en meer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de pioniersplek. We willen dat De Brug nog meer een plek wordt van de bezoeker zelf.
De Brug gaat iedereen aan het hart. Samen en met God gaan we de uitdaging aan dat we er de komende 5 jaar kunnen zijn omdat God zijn zegen geeft en iedereen zich inzet. Zo zorgen we er voor dat De Brug een actieve, veilige en liefdevolle plek blijft waarin we elkaar en God op een ontspannen manier kunnen ontmoeten.

Programma

19.30-19.45 uur
Inloop met koffie/thee

19.45
Start programma met welkom en toelichting

Weetjes over De Brug in vogelvlucht en ontwikkelingen

Hoe is De Brug georganiseerd?
Zegeningen noemen en opschrijven
God danken voor de afgelopen 5 jaar
Zingen van een danklied

Pauzeren met koffie/thee

Samen verder op weg

Presentatie nieuw logo
Ons verlangen delen naar nog meer jaren samen optrekken
Ontdekken voor welke uitdagingen we samen de komende 5 jaar staan

Even pauzeren met drankje

Samen opschrijven hoe we verder gaan

We schrijven in 2 zinnen op hoe we verder de komende 5 jaar verder willen gaan.
In een aantal punten op de flipover schrijven wat we de volgende BrugAvond bereikt willen hebben
In welke maand in 2019 komen we weer bij elkaar?

21-45-22.00
Sluiting

22.15
Napraten