Collecte 22 en 29 januari

Zondag 22 januari collecteren we voor de Kerkrentmeesters van de HGH

Als Hervormde Gemeente Huizen willen we ook dit jaar in Huizen een kerk zijn waar veel mensen zich thuis kunnen voelen. Bovenal zoeken we ernaar jongeren en ouderen te verbinden met Jezus Christus en Zijn gemeente.
Het gemeenteleven krijgt concreet vorm door God te dienen en Jezus te volgen, met elkaar verbonden te blijven en om bemoedigd en getroost te worden door Zijn Woord. We weten ons geroepen steeds weer de verbondenheid met elkaar te zoeken. In dankbaarheid mogen we vaststellen dat onze predikanten, pastoraal werkers, evangelist, kosters, organisten en veel vrijwilligers iedere dag voor onze gemeente klaarstaan”.

Bovenstaande citaat is te lezen in een artikel van de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) in het kerkblad van vrijdag 13 januari jl. Goed om te weten dat De Brug onderdeel is van de HGH en dat de Kerkrentmeesters dus ook van betekenis zijn bij het functioneren van De Brug.

Maar wat zijn Kerkrentmeesters en wat doen zij? Kerkrentmeesters zijn speciaal aangestelde leden van de HGH (gekozen door de gemeenteleden) die het huishoudboekje van de kerk op orde houden. Kerkrentmeesters houden zich bezig met o.a. het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, de salariëring van predikanten, evangelist en kosters. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de HGH kan functioneren.

En dat doen zij al honderden jaren, net zo lang als de HGH bestaat. Altijd met aandacht voor actualiteit en wijzigende omstandigheden. Elk jaar wordt er een begroting opgesteld en vragen de Kerkrentmeesters de leden van de HGH een bijdrage om de kosten te dekken.

Voor de komende jaren zijn de energiekosten van grote invloed. De energieprijzen zijn hoog en daarom zijn er al maatregelen genomen. De Oude Kerk en de Nieuwe Kerk worden niet hoger dan 10 graden verwarmd (net als de Vituskerk) en in de moderne kerkgebouwen Zenderkerk en Meentkerk wordt niet hoger dan 17 graden gestookt. In de 4 wijkkerken wordt het komende jaar meerdere keren gecollecteerd om de energiekosten te dekken.

Ook in De Brug willen wij bijdragen om de energiekosten van de Vituskerk en de overige 4 kerken te dekken. Samen vormen we De Brug, samen vormen we de Hervormde Gemeente Huizen. We zijn zusters en broeders van elkaar en mogen (ook financieel) voor elkaar zorgen.

In een van de volgende edities van het BRUGnieuws wordt meer over de organisatie van de Kerkrentmeesters geschreven.

Zondag 29 januari collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.