Collecte december & januari

Zaterdag 25 december 1e kerstdag collecteren we voor ZOA (humanitaire crisis in Jemen)

Op 1e kerstdag collecteren we voor de vluchtelingen in Jemen. Jemen is het armste land van het Midden-Oosten, het is er extreem droog en al jaren woedt er een hevige burgeroorlog. 10 miljoen mensen staan op het randje van de dood door honger en 1 op de 5 kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Al sinds 2012 staat ZOA klaar dankzij de steun van talloze christenen. ZOA voorziet de lokale bevolking van noodhulp, voornamelijk schoon drinkwater en voedselhulp. Vanuit De Brug willen we ook meehelpen, doet u mee?                                                                                                                                      Wie/ wat is ZOA, kijk voor informatie op de website https://www.zoa.nl                                                                                                                                                  Voor meer info zie de brochure, klik hier.

Zondag 26 december collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen. 

Zondag 2 januari collecteren we LEVENSMIDDELEN voor De Voedselbank 

(collecteren van levensmiddelen onder voorbehoud van doorgang fysieke dienst)

Waarom doen we dit? Omdat er in Nederland meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Ook in het Gooi, in Huizen wonen er veel van deze mensen. De Voedselbank helpt de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Je kunt de levensmiddelen neerleggen in de kratten bij de hoofdingang. Prachtig om ook zo de medemens in Huizen en omstreken te kunnen helpen. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 9 januari collecteren we voor de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen

De diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening. Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen, in De Brug, in Huizen, landelijk en wereldwijd. Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen. De bestemming van deze collecte voor een speciaal doel is nog niet bekend, dit zal tijdig bekend worden gemaakt.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), Meest actuele info
    De meest actuele info over een komende Ontmoetingsdienst vind je uiterlijk op vrijdag op de website: https://debrughuizen.nl/ontmoetingsdienst/
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op                                                   
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.