Zaterdag 1 april staan we bij de Boni in de Holleblok om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank

Het is bijna zover; Aanstaande zaterdag 1 april gaan we met 12 vrijwilligers de actie voor de Voedselbank houden in de BONI aan het Holleblok. Wij staan bij de ingang met een tafel met producten. Hier nodigen we de klanten uit om één of meerdere producten te kopen voor de Voedselbank. Na het afrekenen aan de kassa, levert de klant de gekochte artikelen in bij De Brug vrijwilligers. Mensen kunnen ook geld doneren in een collectebus of overmaken m.b.v. een QR-code. Mocht je het leuk vinden om ons te ondersteunen, kom zaterdag je boodschappen halen bij de BONI. Voor informatie kun je nog bellen met Aart Schaap 06 – 294 634 00 of Rob Switzer 06 – 365 705 67.

Zondag 2 april collecteren we voor levensmiddelen voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

 

 

 

Zondag 9 en 16 april collecteren we voor het Leger des Heils (speciaal voor gezinshuis Homeostasis in Huizen)

Leger des Heils.
Wij geloven in kansen.
In tweede kansen.
In derde kansen.
En in alle kansen daarna.
Elk mens doet ertoe.
Niemand uitgezonderd.
Elk leven is het waard om geleefd te worden.

Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden
zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder
zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt
zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –

zo lang zullen wij strijden.

De missie van het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Gezinshuis Homeostasis van het Leger des Heils in Huizen.
Homeostasis is een huis waar 5 pubers (tussen de 13-15) met hechting en traumaproblematiek worden opgevangen en begeleidt, door 2 gezinshuisouders, 2 vaste pedagogische medewerkers en een stagiaire. Ons doel/verlangen is samen met het gehele netwerk de kinderen te begeleiden naar evenwichtige mensen, die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Bijna alle kinderen die we opvangen (op een meisje na) zijn nog nooit op vakantie geweest. Wij hopen dit jaar een mooie buitenlandse reis te organiseren, waarin ook zij kennis mogen maken met het concept reizen. We hebben een vakantiehuis gevonden voor een week in augustus in Frankrijk waar we met ons busje naar toe rijden. Het bedrag voor deze vakantie benodigd is € 2.600,00.  We zijn heel dankbaar met een bijdrage vanuit De Brug, een zeer welkome aanvulling voor deze reis.

Mogelijk om een aantal leuke activiteiten te kunnen ondernemen met de kinderen.

Wij geloven echt dat dit een positief effect/impact zal hebben op hun ontwikkeling. Ze kijken nu al uit naar hun eerste echte vakantie.
Gezinshuisouders Rockey en Melisa.

Mooi doel om vanuit De Brug te steunen, zondag 9 en 16 april kunnen wij ons steentje bijdragen!
Meer informatie:

Zondag 30 april collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag  7 mei collecteren we voor de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen.

Goed om te weten dat De Brug onderdeel is van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) en dat de Kerkrentmeesters dus ook van betekenis zijn bij het functioneren van De Brug.

Kerkrentmeesters zijn speciaal aangestelde leden van de HGH (gekozen door de gemeenteleden) die het huishoudboekje van de kerk op orde houden. Kerkrentmeesters houden zich bezig met o.a. het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, de salariëring van predikanten, evangelist en kosters. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de HGH kan functioneren.

Voor de komende jaren blijven de energiekosten van grote invloed op de begroting van de HGH. De energieprijzen zijn hoog en daarom zijn er maatregelen genomen. In alle kerkgebouwen is de afgelopen winter de temperatuur tijdens de diensten naar beneden bijgesteld.

Ook in de Vituskerk hebben we dat gemerkt. De Kerkrentmeesters ontwikkelen momenteel plannen om de bestaande kerkgebouwen te verduurzamen.

Voor de Vituskerk geldt dit niet omdat dit gebouw niet het eigendom is van de HGH. Wel moet De Brug huur betalen en het gebouw verwarmen tijdens diverse activiteiten. Dit gaat in goed overleg met de Kerkrentmeesters. Het is daarom goed dat wij vanuit De Brug bijdragen aan deze kosten in samenhang met de kosten van de HGH. Samen vormen we De Brug, samen vormen we de Hervormde Gemeente Huizen. We zijn zusters en broeders van elkaar en mogen (ook financieel) voor elkaar zorgen.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.