Zondag 6 augustus collecteren we levensmiddelen voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

 


Zondag 13 en 20 augustus collecteren we voor de Stichting “Kinderen in nood”

In Bussum is de Stichting “Kinderen in nood” gevestigd. Zij werken vooral in Oost-Europa en bieden hulp aan hen die dit het hardst nodig hebben.


Werkwijze van Stichting “Kinderen in nood”:

Stichting “Kinderen in nood” heeft aangegeven dat een financiële bijdrage in de transportkosten zeer welkom is. Ook “spullen”, mits schoon en nog werkend, zijn welkom!! Onderstaand lijstje geeft aan wat nodig is. Je kunt de hele maand augustus jouw spullen inleveren in de Vituskerk.

 

De vrachtwagens van Stichting Kinderen in Nood komen overal om jouw spullen een tweede leven te geven.

Meer weten over deze mooie stichting? Vraag het aan Jan Mauritz (penningmeester van St. Kinderen in Nood) of lees meer over deze stichting op www.kindereninnood.nl

Zondag 27 augustus collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren mee doen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:
Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:
Vanaf de maand juli 2023 kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Hiermee komt collecteren via de Givt-app te vervallen.

Maandelijks worden de opbrengsten van de collecten bekendgemaakt tijdens het “omzien naar elkaar”.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend!! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.