Zondag 10 december collecteren we voor de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen

Goed om te weten dat De Brug onderdeel is van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) en dat de Kerkrentmeesters dus ook van betekenis zijn bij het functioneren van De Brug.

Kerkrentmeesters zijn speciaal aangestelde leden van de HGH (gekozen door de gemeenteleden) die het huishoudboekje van de kerk op orde houden. Kerkrentmeesters houden zich bezig met o.a. het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, de salariëring van predikanten, evangelist en kosters. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de HGH kan functioneren.

De energiekosten hebben grote invloed op de begroting van de HGH. De energieprijzen zijn hoog en daarom zijn er maatregelen genomen. In alle kerkgebouwen is de afgelopen winter de temperatuur tijdens de diensten naar beneden bijgesteld.

Ook in de Vituskerk hebben we dat gemerkt. De Kerkrentmeesters hebben plannen ontwikkeld om de bestaande kerkgebouwen te verduurzamen (deze plannen zijn ook al in uitvoering)

Voor de Vituskerk geldt dit niet omdat dit gebouw niet het eigendom is van de HGH. Wel moet De Brug huur betalen en de kosten van verbruik van water-gas-elektra tijdens diverse activiteiten. Dit gaat in goed overleg met de Kerkrentmeesters. Het is daarom goed dat wij vanuit De Brug bijdragen aan deze kosten in samenhang met de kosten van de HGH. Samen vormen we De Brug, samen vormen we de Hervormde Gemeente Huizen. We zijn zusters en broeders van elkaar en mogen (ook financieel) voor elkaar zorgen.

Zondag 17, 24 en 25 december collecteren we voor Kerk in Actie en dan speciaal voor de Kerstactie 2023: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door!

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee?

Hartelijk dank!

Meer informatie volgt in het BRUGnieuws van donderdag 21 december

Zondag 31 december collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

En dat al 10 jaar lang!

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:

Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.