Zondag 9 en 16 juli collecteren we voor Wycliffe

Op de website van Wycliffe is onder andere het volgende te lezen:

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen.

Waarom Bijbelvertaalwerk?
Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel in zijn eigen taal. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe Bijbelvertalers zijn gericht op: taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het gebruiken van de Bijbel.

Dankzij gebed en giften zijn we wereldwijd betrokken bij ongeveer 50 projecten. We dienen de lokale kerk en vertaalorganisaties met geld, gebed en expertise; lokale teams doen het vertaalwerk. Zo nodig worden zij versterkt door Wycliffe veldmedewerkers. We streven naar de beste kwaliteit, het meest optimale vertaalproces én maximale betrokkenheid van de lokale bevolking met maar één doel: de vertaalde Bijbel wordt intensief gebruikt. Het resultaat is een betrouwbare, begrijpelijke Bijbel die wordt gebruikt én toegepast in het dagelijks leven. Waar nodig ondersteunen we de publicatie en verspreiding op een manier die aansluit bij de taalgroep, bijvoorbeeld een Bijbel online. Denk daarbij aan een app of audiobijbel.

Alle informatie over Wycliff is te lezen op: https://wycliffe.nl/

Op aangeven van Wycliffe willen wij tijdens de Ontmoetingsdiensten van 9 en 16 juli collecteren voor het project SALT

In het kort over dit project: SALT (Scripture Application & Leadership Training) is een cursus in Bijbelgebruik. Veldmedewerkers gaan langs bij verschillende taalgroepen die bijna of al een Bijbel hebben in de eigen taal, en leren de mensen om de Bijbel te gaan gebruiken. De cursus wordt o.a. in Papoea-Nieuw-Guinea gegeven, maar ook op andere plekken in de wereld.

Hoe lees je de Bijbel? Hoe gebruik je de Bijbel in het dagelijks leven? Hoe pas je het toe in je eigen leven? Zomaar wat vragen die spelen voor mensen die net tot geloof zijn gekomen of voor het eerst een Bijbel in hun eigen taal in handen hebben. Om mensen te leren omgaan met de Bijbel, heeft Wycliffe Bijbelvertalers een Bijbelgebruik-cursus ontwikkeld.

Deze cursus wordt het SALT-project genoemd. SALT staat voor: Scripture Application and Leadership Training. In Papoea-Nieuw-Guinea wordt deze cursus o.a. gegeven door veldmedewerkers Luke en Marjan Aubrey-Sikkema. Zij reizen naar verschillende taalgroepen om daar lokale kerkleiders, maar ook gemeenteleden Bijbels onderwijs te geven in hun eigen moedertaal en om de lokale kerk te helpen bij het gebruiken van de vertaalde Bijbel.
Dagelijks worden lokale kerkleiders geconfronteerd met uitdagingen: animisme, voorouderverering en angst voor boze geesten. Deze overtuigingen en praktijken zijn zo in de cultuur geworteld, dat kerkleiders het moeilijk vinden om de waarheid van de Bijbel te spreken. Soms zijn ze er ook niet van bewust wat de Bijbel te zeggen heeft over deze praktijken.

De SALT-cursus helpt de kerkleiders om met deze problemen en uitdagingen om te gaan. Het helpt kerkleiders om hun geloof te baseren op de Bijbel. Met hernieuwde inzichten uit het Woord van God, gaan de leiders verder in hun dienen van God en de lokale gemeente. Op die manier zijn zij uitdragers van Gods bevrijdende Evangelie = het Goede Nieuws.

Met de opbrengst van de collecten gaat Wycliffe verder met het toerusten van lokale kerkleiders en jong-gelovigen. Namens de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea, hartelijk dank voor elke bijdrage!!

Zondag 23 juli collecteren we voor de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen

Goed om te weten dat De Brug onderdeel is van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) en dat de Kerkrentmeesters dus ook van betekenis zijn bij het functioneren van De Brug.

Kerkrentmeesters zijn speciaal aangestelde leden van de HGH (gekozen door de gemeenteleden) die het huishoudboekje van de kerk op orde houden. Kerkrentmeesters houden zich bezig met o.a. het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, de salariëring van predikanten, evangelist en kosters. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de HGH kan functioneren.

Voor de komende jaren blijven de energiekosten van grote invloed op de begroting van de HGH. De energieprijzen zijn hoog en daarom zijn er maatregelen genomen. In alle kerkgebouwen is de afgelopen winter de temperatuur tijdens de diensten naar beneden bijgesteld.

Ook in de Vituskerk hebben we dat gemerkt. De Kerkrentmeesters ontwikkelen momenteel plannen om de bestaande kerkgebouwen te verduurzamen.

Voor de Vituskerk geldt dit niet omdat dit gebouw niet het eigendom is van de HGH. Wel moet De Brug huur betalen en de kosten van verbruik van water-gas-elektra tijdens diverse activiteiten. Dit gaat in goed overleg met de Kerkrentmeesters. Het is daarom goed dat wij vanuit De Brug bijdragen in deze kosten in samenhang met de kosten van de HGH. Samen vormen we De Brug, samen vormen we de Hervormde Gemeente Huizen. We zijn zusters en broeders van elkaar en mogen (ook financieel) voor elkaar zorgen.

Zondag 30 juli collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.