Collecte in juni en juli

Zondag 11 en 18 juni collecteren we voor de MAF (speciaal voor familie Schenkeveld)

Marja van Giessen heeft begin 2022 de MAF als collectedoel opgegeven vanwege het feit dat haar nichtje Mardine Schenkeveld en haar gezin zich aan deze organisatie gaan verbinden. Ieder uitgezonden staflid heeft een thuisfrontcommissie die het hele gezin ondersteunt voor het levensonderhoud in het land. Zij werven dus hun eigen fondsen onder begeleiding van MAF Nederland. De opbrengst van de collecten van 11 en 18 juni willen wij weer bestemmen voor dit doel. Hieronder enige informatie over de MAF en de familie Schenkeveld.

Wie/wat is MAF?

Op hun website omschrijven zij hun missie als volgt:

God gebruikt ons allemaal als een puzzelstukje om Zijn Koninkrijk te bouwen. MAF mag hierin een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die deze hulp kunnen geven. We vliegen voor Leven! Enerzijds door ambulancevluchten en medische safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen.

Wereldwijd zijn wij met honderden projecten bezig, maar dit zijn onze hoofdprojecten.

Medische hulp
U belt 112, maar in 26 landen bellen ze MAF! Elk jaar krijgen we meer dan 2.000 telefoontjes voor een ambulancevlucht. Daarnaast vliegen we regelmatig artsen voor mobiele klinieken naar afgelegen plekken waar ze consulten en kleine behandelingen uitvoeren.

Zending en evangelisatie
Er is honger naar het Woord van God. Voor mensen in afgelegen gebieden is het moeilijk en erg kostbaar om aan Bijbels te komen. Zij sparen geld om na verloop van tijd een(audio-)Bijbel te kunnen kopen!

Ontwikkelingshulp
Over de hele wereld zijn steden en dorpen afhankelijk van MAF-vliegtuigen om hun gemeenschappen te laten bloeien. MAF levert onder andere bouwbenodigdheden, voedsel en schoon water. Met materialen steunen we lokale landbouwprojecten, handel en het onderwijs. Deze vluchten zijn een belangrijke schakel om afgelegen gemeenschappen een kans te geven om te zorgen dat minder mensen in armoede leven.

Noodhulp bij rampen
Noodhulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als één van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen.

Meer lezen over de MAF: https://www.maf.nl 

De familie Schenkeveld stelt zichzelf voor:

Wij zijn Dick en Mardine Schenkeveld. Met onze kinderen Samuël (2017), Ruth (2018) en Jafeth (2021) woonden we tot voorkort in Deil, midden in de Betuwe. Maar in april 2023 zijn wij vertrokken naar het Afrikaanse continent. Dick vervult in Liberia de functie van Operations Manager.

In het dagelijks leven was Dick zelfstandig brandveiligheidsadviseur en parttime piloot bij SAS in Teuge. Al jong had Dick een droom om F16-piloot te worden. Mardine was tot vorig schooljaar leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarnaast een eigen fotografieonderneming.
Na beiden wat jaren gewerkt te hebben, getrouwd en ouders geworden, was ons gebed regelmatig: Heere, wat is Uw plan met ons leven? Wat wilt U dat wij doen zullen? Toen was daar op 15 juni 2019 de zendingsdag van ZGG. Een vraag werd gesteld, MAF werd genoemd, en bij ons beiden kwam dit ‘binnen’. We voelden ons geroepen en konden dit niet loslaten. Zo mochten we biddend een nieuwe weg in ons leven inslaan. Deze weg werd o.a. bevestigd door Jesaja 52: 11 en 12.

Zie ook: https://www.mafschenkeveld.nl

Zondag 25 juni collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Zondag 2 juli collecteren we voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen
De Diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de Diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening.

Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen (waarvan De Brug een onderdeel is), in Huizen, landelijk en wereldwijd.

Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen.

In 2023 collecteren we op de eerste zondag van de oneven maanden voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen. De bestemming van deze collecten is voor diverse fondsen van de Diaconie, fondsen waaruit (plaatselijke) organisaties worden gesteund. De collecte van zondag 2 juli is bestemd voor de DWC (Diaconale Welzijns Commissie)

DWC (Diaconale Welzijns Commissie)
Het diaconale welzijnswerk richt zich op het bevorderen van het ‘welzijn’ van mensen in onze lokale gemeenschap hier in Huizen. Met vele vrijwilligers wordt bezoekwerk (kraam/welkom/zieken/tehuizen) verricht, kerstviering ouderen gehouden, 70+ busreis en contactmiddagen georganiseerd, en kan er gezongen worden in een koor. Ook de aangepaste kerkdiensten voor anders begaafden, Bijbels onderwijs en het houden van de kerstviering en vakantie voor mensen met een beperking valt onder de Diaconale Welzijns Commissie.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.