Collecte in maart

Waar collecteren we voor in de komende weken:

Zondag 5 maart collecteren we voor de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH)

De diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening.

Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen, in De Brug, in Huizen, landelijk en wereldwijd.

Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks een financiële donatie. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen.

In 2023 collecteren we op de eerste zondag van de oneven maand voor de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen. De bestemming van deze collecten is voor diverse fondsen van de diaconie, fondsen waaruit (plaatselijke) organisaties worden gesteund. De collecte van zondag 5 maart is bestemd voor ondersteuning van het Diaconaal Maatschappelijk Werk in Huizen dat door de Stichting Schuilplaats wordt uitgevoerd.

Stichting Schuilplaats is in 2020 een hulpverleningslocatie gestart in Huizen.  Stichting Schuilplaats wil graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. De diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats. Hierdoor is het mogelijk om psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing aan te bieden voor alle inwoners van Huizen.

“De hulpverleners van Stichting Schuilplaats helpen je om zicht te krijgen op de problemen die je ervaart. We helpen je bij het onderzoeken van oorzaken en gevolgen en bij het scheppen van orde. De problemen die je ervaart zijn van invloed op jou als individu en op de verbinding die je ervaart in relaties, zoals binnen het gezin, in vriendschappen, je huwelijk of relatie of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid in je leven die helpen om met de problemen die je ervaart om te kunnen gaan”.

Meer informatie is te lezen op de website van Stichting Schuilplaats.

https://www.stichtingschuilplaats.nl/diaconaal-maatschappelijk-werk/huizen

Zondag 12 en 19 maart collecteren we voor de IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. De IZB helpt kerken en hun leden gestalte te geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is de passie van de IZB dat mensen Jezus leren kennen.

De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: de Bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en jarenlange ervaring willen wij de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire taak.

Het werk van de IZB is onderverdeeld in vijf werktakken:
IZB-Focus (missionaire toerusting)
IZB-Impact (pioniersplekken en -projecten)
IZB-Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)
IZB-Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)
IZB-Vandaag (inspiratie voor nu)

De Werktak Impact houdt zich bezig met de ondersteuning van (nieuwe) pioniersplekken. Maar wat is eigenlijk pionieren?
Als mensen niet naar de kerk komen, dan gaat de kerk naar mensen toe. Vanuit het verlangen om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, worden er nieuwe wegen gezocht. Pioniersteams zoeken met veel liefde en creativiteit naar manieren om een context te dienen en mensen de kans te geven om – via taal en vormen die bij hun leefwereld passen – te onderzoeken en ondervinden wat het betekent om Jezus te volgen. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe geloofsgemeenschappen met mensen die niet (meer) naar de kerk gingen. Financieel, met raad en daad worden pioniersplekken gesteund door de IZB. Ook De Brug wordt vanuit de IZB (en de PKN) begeleidt. En daar zijn wij zeer dankbaar voor.

En dan nu het collectedoel:

Midden in Tilburg in de wijk Theresia, bevindt zich het kleine kerkgebouw Elim. Elke zondag komt er een groep van zo’n twintig mensen samen voor de eredienst. Dat er uit deze kleine gemeente een nieuwe pioniersplek is ontstaan, is heel bijzonder. Bij de jonge mensen die zich de afgelopen paar jaar bij Elim aansloten was een ‘heilige ontevredenheid’ over de gesloten deuren van Elim doordeweeks, en de minimale verbinding met de wijk rondom het kerkgebouw. Vanuit dit gevoel groeide een gezamenlijk verlangen om naar nieuwe manieren te gaan zoeken om het leven te delen met God, met elkaar, en de wijk. Zo werd pioniersplek ‘Oase’, geboren.

’We hebben behoefte en verlangen om het evangelie in een seculier en katholiek Brabant te delen. Om mensen te bereiken in een omgeving en in een tijd waarin iedereen druk is, waarin er weinig oog voor elkaar en voor rust is en waarin velen eenzaam zijn’, staat in het pioniersplan van Oase. Door informele ontmoetingen rondom de pioniersplek hoopt het pioniersteam te werken aan groei in verbinding met de wijk rondom kerkgebouw. Oase willen ze graag zien opbloeien als plek waarin gastvrijheid, vriendelijkheid, muziek, samenzijn en God centraal staat.

Een bijzonder detail van Oase is dat drie van de zeven teamleden professioneel musicus zijn. Muziek zal dus vaak ingezet worden om in contact te komen met buurtbewoners. Daarnaast leven er plannen om van het terreintje rondom het kerkgebouw een (moes)tuin te maken waar het goed toeven is, en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom koffie en maaltijden. 

Sinds 1 oktober 2022 is ds. Wolter Stijf voor één dag per week als pionier werkzaam voor Oase.
Wolter wil, samen met zijn team, de opbrengst van de collecte besteden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, voor de nieuwe (moes)tuin, om gastvrijheid te verlenen aan de mensen rondom gebouw Elim.

Mooi om als De Brug de pioniersplek Oase (financieel) te helpen!! Dank voor elke bijdrage aan deze collecte.

Meer info over de IZB, zie https://www.izb.nl/

Pioniersplek Oase heeft nog geen website.

Zondag 26 maart collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen