Zondag 14 en 21 mei collecteren we voor de Hart voor Frankrijk (GZB)

Eerst iets over de GZB:
De GZB ondersteunt kerken wereldwijd bij het stichten en opbouwen van open en gastvrije gemeenten. Gemeenschappen waar iedereen welkom is en waar onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen, ook en vooral naar degenen die leven in de marge. Gemeenten waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt voor hun omgeving, omdat het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus er gehoord, gedeeld en geleefd wordt.

Lees meer op https://www.gzb.nl

Hart voor Frankrijk: Geert, Florien en Marleen Lustig

Wie zijn jullie?
Wij zijn Geert en Florien Lustig en wonen sinds januari 2020 samen met onze dochter Marleen in Frankrijk. Onze drie andere kinderen zijn getrouwd en wonen in Nederland. Na bijna 25 jaar verschillende gemeenten in Nederland te hebben gediend, kwam de roeping naar ons toe om als predikant de kerk in Frankrijk te ondersteunen. We ervaren het als een voorrecht om een aantal jaar van ons leven hier te werken en dienstbaar te zijn.

Wat doen jullie?
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk. Er zijn 48 gemeenten en zo’n 3.500 leden in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Op verzoek van de synode van de UNEPREF is Geert als predikant en missionair toeruster binnen de kerk werkzaam. Hij begeleidt de pilot van het door de IZB ontwikkelde ‘Focustraject’ in een aantal gemeenten. Inzet is ook om te komen tot een wederkerig leerproces samen met gemeenten in Nederland. In de lijn van ‘Focus’ zal Florien de diaconale bezinning in lokale gemeenten stimuleren, bestaande initiatieven ondersteunen en nieuwe helpen ontwikkelen.

Wat drijft jullie?
Het is altijd ons verlangen geweest de kerk van Christus ook wereldwijd te dienen. We voelen ons met de Franse kerk verbonden. De liefde voor het land en de ontmoeting met de Franse christenen hebben daar ook zeker aan bijgedragen. We weten ons door God geroepen deze weg te gaan in een andere context, over de grenzen heen. Ons verlangen is dat we samen de kracht van het Evangelie in woord en daad mogen ontdekken en dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt

Lees meer op https://www.gzb.nl/zendingswerkers/geert-en-florien-lustig

Geert omschrijft in onderstaande mail wat het collecte doel gaat worden.

Via onze TFC (ThuisFrontCommissie) kregen we het bericht door waarin informatie werd gevraagd voor jullie collectedoel in De Brug. Hartelijk dank voor dit bericht. Heel fijn dat jullie voor een specifiek doel willen collecteren. Het geeft inderdaad meer betrokkenheid bij de collecte. De Franse gemeenten zijn klein en kwetsbaar en voelen zich bijzonder bemoedigd en gesteund door jullie betrokkenheid. Heel hartelijk dank hiervoor.

We hebben gezocht naar een mooie verbinding met De Brug. Jullie doel is immers ook om in de nabije omgeving mensen te bereiken met het Evangelie.

Wat mooi dat De Brug in de achterliggende jaren een vaste plek in de wijk heeft gekregen.  

Frankrijk is een sterk geseculariseerd land. De meeste Fransen hebben geen weet meer van het Evangelie en dat Jezus ook voor hen naar deze wereld is gekomen.

De lokale gemeenten hebben het verlangen om ook anderen te bereiken met deze Boodschap van Hoop en zoeken naar manieren om dit op een laagdrempelige manier te doen. 

In Frankrijk is het niet toegestaan openlijk te evangeliseren. Dat is bij wet zo geregeld. Daarom is een diaconale insteek een goede manier om mensen te kunnen bereiken.

Wij zijn in onze regio betrokken bij 4 gemeenten die op de zondagen en tijdens bijbelkringen het FOCUS-materiaal gebruiken. Dit materiaal is sterk relatiegericht en probeert ook het diaconaal bewustzijn te stimuleren.

In de achterliggende tijd zijn er diverse initiatieven ontwikkeld. We bidden dat er in het contact ook ruimte komt voor Evangelie. Dat er vragen worden gesteld waar we op kunnen antwoorden.

Op al deze plekken is evangelisatiemateriaal aanwezig om uit te kunnen delen (Bijbels in het Frans en ook in andere talen, christelijke lectuur, kindermateriaal, sleutelhangers met QR-code voor de Bijbel in 1500 verschillende talen etc.).

Er is behoefte aan meer van dit materiaal om uit te kunnen delen.

Het leek ons een mooi collectedoel voor De Brug om specifiek voor evangelisatiemateriaal voor de diverse diaconale initiatieven in de regio Montpellier te collecteren. 

Het gaat dan om de volgende initiatieven:

  1. Het pause-cafe (CafÉchange) in St. Mathieu-de-Tréviers waar elke donderdag van 11.30 – 14.00 uur inwoners van het dorp welkom zijn voor ontmoeting, samen eten, workshops etc.
  2. CaféAccueil in Montpellier-stad waar 3x per week (di, vr, za) in de middag de deuren van de kerk open staan om mensen te ontvangen met koffie, ontmoeting en gesprek.
  3. De Open Kerk in Ganges waar tijdens de zomermaanden de deuren van de kerk open staan tijdens de provençaalse markt op vrijdagmorgen
  4. BiblioCafé SAS in Le Vigan. Een nieuw initiatief voor het inrichten van een café met kleine christelijke boekwinkel in een aangekocht gebouw. Ook gericht voor ontvangst van inwoners van het dorp die geïsoleerd leven en/of werkloos zijn. 

Er is veel sociale problematiek in Le Vigan. De lokale gemeente voelt zich geroepen om hun een open huis te bieden. SAS betekent Servir (Dienen) – Accueillir (Ontvangen) – Semer (Zaaien)

Meer foto’s en informatie vinden jullie op ons Facebook en Instagram account Hart voor Frankrijk.

We horen graag weer van jullie.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Geert en Florien Lustig

Zondag 28 mei collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 4 juni collecteren we levensmiddelen voor De Voedselbank.

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.