Zondag 5 november collecteren we voor pioniersplek “Missie Westerveld”

We zijn jarig, en wie jarig is… trakteert!

De Brug bestaat 10 jaar. Daar staan we bij stil, dat vieren we. Omdat we 10 jaar geleden zelf ook als een kleine gemeenschap zijn begonnen (en alle hulp welkom was) vinden we dat het mooi is om een net opgestarte pioniersplek een steuntje in de rug te geven. Daarom is de collecte tijdens de feestelijke dankdienst op 5 november bestemt voor de pioniersplek “Missie Westerveld”. Lees hieronder meer over het ontstaan en de missie van deze nieuwe pioniersplek.

De dreiging van een witte vlek op de kerkelijke kaart. Je kunt je erbij neerleggen – dat gebeurde in eerste instantie ook – maar er kan ook iets in beweging komen. Zo ontstond het pioniersproject Missie Westerveld. Dominee Mark de Jager (1993) kwam in actie, vanuit wat hij zelf ‘jeugdige overmoed’ noemt. Want de kerken mogen leeglopen, God verdwijnt niet. Ook niet uit Zuidwest-Drenthe.

De uitgestrekte gemeente Westerveld bestaat uit enkele grotere, historische dorpskernen en vele kleinere gehuchten. Steeds meer toeristen weten de aantrekkelijke regio te vinden, wat zorgt voor een interessante mix tussen traditionele Drenten en ‘import’. Ook in de kerken is die mix zichtbaar.

Begin 2022 verscheen de Kerkenvisie Westerveld. In dit onderzoeksrapport, opgesteld in opdracht van de overheid, wordt de sombere conclusie getrokken dat van de dertien kerken in Westerveld er de komende decennia maar liefst tien zullen sluiten. Mark de Jager, predikant van de Brug-Es Kerk in Dwingeloo, schrok. ‘Niet alleen van de conclusies, maar ook van de lauwe reacties van mensen om mij heen. Het verdwijnen van kerken werd als gegeven geaccepteerd.’

Hij verlangde ernaar, missionair aan de slag te gaan, te ontdekken hoe het evangelie kan blijven klinken. Ook krimpende kerken, zo is zijn rotsvaste overtuiging, zijn geroepen zich in te zetten voor de vrede van hun dorp.

“Met jeugdige overmoed dacht ik aan Jezus’ woord over de velden die rijp zijn om te oogsten en schreef ik de IZB en de lokale kerken aan om een plan te maken”.  Beide partijen reageerden positief. De Jager is inmiddels parttime in dienst bij de IZB om Missie Westerveld te ontwikkelen.

“Je proeft dat er hoop ontstaat in de kerken. Krimp wordt nog steeds serieus genomen, maar er is ook een gerichtheid op waar ruimte is voor groei”.

Polarisatie

De kerk mag dan als instituut een marginale rol spelen, mensen willen wel ergens terecht kunnen. Dat blijkt bij grote maatschappelijke vragen, zoals rond de coronacrisis of de oorlog in Oekraïne. ‘Ook bij crises in het dorp, zoals diaconale kwesties, ernstige ongelukken of ander persoonlijk leed wordt regelmatig een beroep op de kerk gedaan.’ De burgerlijke overheid heeft in gesprekken met de kerken aangegeven dat ook zij zich zorgen maakt over de teruglopende aandacht voor zingeving onder verschillende generaties, met polarisatie en sociaal-psychische problemen tot gevolg. De gemeente Westerveld wil dan ook samenwerken met de kerken in een onderzoek naar de toekomst van de kerken.

Echt mooi om vanuit De Brug een (financieel) steentje bij te dragen aan dit prachtige initiatief. Van harte aanbevolen!

Meer lezen over de IZB? Ga naar https://www.izb.nl/

Zondag 12 en 19 november collecteren we voor het Albanië Comité

Albanië Comité ziet in Woord en daad om naar Roma

Onderwijs, voedsel en kleding dankzij hulpverleningsproject:

De Roma hebben altijd een warm plekje gehad in het hart van Herman en Anne-Lise Lubbers sinds zij van start gingen met hun hulpverleningswerk onder de allerarmsten in de Albanese bergdorpen. De Romagemeenschap is vaak een ‘ondergeschoven kindje’ en krijgt meestal niet de zorg en aandacht die ze wel degelijk nodig hebben. Vandaar ook, dat het Romaproject van het Albanië Comité zo’n mooie en dankbare taak is om de schouders onder te zetten.

‘Dit project heeft ons hart en het raakt ons altijd weer als we zien in welke omstandigheden deze mensen leven,’ zegt Anne-Lise Lubbers. ‘We zien families met kinderen zelfs in de winter op blote voeten of slippertjes door

de vuile straatjes lopen. Ze leven op een vuilnisbelt, hartverscheurend!

Sinds 1993 evangeliseren wij onder de straatkinderen in de hoofdstad Tirana. Wij zien als stichting om naar de voor het merendeel zigeuner- en Romakinderen in Woord en daad.’

De Roma of Sinti zijn van oorsprong een nomadisch volk. Ze werden vroeger ook wel zigeuners genoemd, maar die benaming kreeg een negatieve bijklank.

Het Engelse woord gypsy en het Franse bohémiens klinken vrolijker en kleurrijker. En dat past een stuk beter bij de Romagemeenschap. Roma hebben van nature een vrolijke cultuur. Zang, dans, muziek, samenzijn met familie en vrienden is kenmerkend voor hen.

Scholingsprogramma:

Een deel van de Roma hecht traditioneel weinig waarde aan onderwijs. Hun oorspronkelijke taal is het Romani, een spreektaal zonder schriftelijke traditie.

Lezen en schrijven worden daarom niet zo belangrijk gevonden. Dit verschilt echter van Roma- tot Romagroep. In Albanië heeft de Romagemeenschap eenvoudigweg geen mogelijkheden om onderwijs te krijgen vanwege hun grote armoede.

Het Albanië Comité is vijf jaar geleden gestart met een scholingsprogramma voor de Romakinderen van Rruga Ura,

‘De insteek en voorwaarde van dit project is, dat de Romakinderen die wij sponseren naar school gaan. Als de kinderen zich hieraan houden, komt automatisch het hele gezin in het project. Dit houdt in dat de ouders en ook de broertjes en zusjes samen met het sponsorkind kleding en schoeisel krijgen.

Bovendien mag het hele gezin eten bij de gaarkeuken, zodat ze wekelijks voedzame maaltijden krijgen.’

Ander bestaan:

Door ook de Romakinderen naar school te laten gaan via het KANS-project

(Kinderen Albanië Naar School) van het Albanië Comité, krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen dan hun ouders. Anders is de kans groot, dat deze kinderen thuisgehouden worden om te bedelen, voor de kleintjes moeten zorgen of als jonge tiener uitgehuwelijkt worden.

Tienermoeders zijn bij de Roma geen uitzondering.

Dankzij het sponsorprogramma worden de kinderen en gezinnen geholpen met voedsel, kleding en scholing. Daarbij wordt een officieel contract gesloten met de ouders/familie, om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

‘Het is tot dusver een heel mooi en geslaagd project,’ laat Anne-Lise weten. ‘Er is zelfs een eigen christelijke Romakerk opgericht, met zondagse kerkdiensten en doordeweeks diverse bijeenkomsten zoals vrouwencontactmiddagen en activiteiten als zondagschool en clubs voor de kinderen. Wij gaan geregeld op bezoek bij de Romagemeenschap en hebben een hechte band opgebouwd met de gezinnen en het personeel van de gaarkeuken. Gods liefde is er ook voor hen.

We willen de Roma’s graag in Woord en daad blijven helpen. Daarvoor kunnen we de collecteopbrengst van De Brug héél goed gebruiken. Alvast veel dank daarvoor!’

Zondag 26 november collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

En dat al 10 jaar lang!

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Zondag 3 december collecteren we voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

 

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:

Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Mee doen met een collecte is geheel vrijblijvend! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.