Collecte in november

Zondag 14 en 21 november collecteren we voor het Albanië Comité

Startsein Voedselpakkettenactie Albanië Comité

De blaadjes kleuren, de herfst is begonnen en voor je het weet zitten we midden in de winter. Het Albanië Comité neemt daar alvast een voorsprong op en heeft het startsein gegeven voor de Voedselpakkettenactie 2021. Met een voedselpakket worden de allerarmsten in de bergdorpen de winter doorgeholpen. Het voedsel is voor hen van levensbelang, want de Albanese winters zijn bar en boos. Het succes van de jaarlijkse Voedselpakkettenactie is, dat de Albanese gezinnen dankzij een voorraadje olie, meel, rijst en andere noodzakelijke producten, geen honger hoeven te lijden. Een mooi gebaar om ter gelegenheid van de voor ons feestelijke decembermaand met cadeaus, kerstpakketten, feestjes en overvloedige maaltijden, een voedselpakket te doneren en de Albanese dorpsbewoners een ’touch of Christmas’ te laten beleven.

Een voedselpakket gevuld met de allereerste levensbehoeften kost € 40,-. Het Albanië Comité hoopt net als vorig jaar 900 pakketten samen te kunnen stellen. Via de collecte tijdens de Ontmoettingsdiensten kunt u bijdragen. Ook is uw bijdrage bijzonder welkom op rekeningnummer NL97RABO0329960008 t.n.v. Stichting Albanië Comité Huizen met de omschrijving ‘Voedselpakkettenactie’.

Meer lezen over het Albanië Comité? Ga naar https://www.albaniecomite.nl/

Zondag 28 november collecteren we voor De Brug                                                

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen. 

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.