Zondag 1 oktober collecteren we voor de Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen (en geld)? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 8 en 15 oktober collecteren we voor BECAUSE WE CARRY

Mijn naam is Lianne Bakker en in maart 2023 ben ik samen met onze oudste dochter op Lesbos geweest om daar een week de Nederlandse organisatie Because We Carry te helpen bij hun werk in het vluchtelingenkamp. Because we carry richt zich voornamelijk op de zorg voor zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Ik zou nog een uur kunnen vol maken met het delen van onze bijzondere ervaringen, maar dat is nu niet de bedoeling.

Een van de dingen we hebben gedaan is het vullen en uitdelen van boodschappentassen met gezonde en voedzame producten; iets waaraan nogal gebrek is in het dagelijks bestaan op het kamp.

En we kunnen ons allemaal voorstellen hoe belangrijk en noodzakelijk gezonde voeding is voor zwangere vrouwen, jonge moeders en opgroeiende kinderen.

Because We Carry heeft op dit moment financiële hulp nodig om ervoor te zorgen dat ze deze wekelijkse actie kunnen blijven voortzetten.

Het doel is om geld in te zamelen zodat ze ongeveer 6 maanden boodschappentassen kunnen blijven uitdelen. En op veel plekken in Nederland wordt op net zoveel verschillende manieren geld ingezameld. En ik ben er dankbaar voor dat De Brug hier ook onderdeel van wil zijn.

Er zijn 2 soorten boodschappentassen, eentje als je in het kamp woont en eentje als je al asiel hebt. De laatste omdat deze moeders dan geen luiers, billendoekjes en hygiëne producten meer krijgen.

De tassen kosten € 10,- en € 25,-. Een donatie voor een volledige tas zal mooi zijn, maar uiteraard zijn alle donaties van harte welkom.

Dank jullie wel.

Meer lezen over dit mooie initiatief: zie https://becausewecarry.org

Mooi om vanuit De Brug deze organisatie te steunen!!

Zondag 22 oktober collecteren we voor de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen

Goed om te weten dat De Brug onderdeel is van de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) en dat de Kerkrentmeesters dus ook van betekenis zijn bij het functioneren van De Brug.

Kerkrentmeesters zijn speciaal aangestelde leden van de HGH (gekozen door de gemeenteleden) die het huishoudboekje van de kerk op orde houden. Kerkrentmeesters houden zich bezig met o.a. het onderhoud en beheer van de kerkgebouwen, de salariëring van predikanten, evangelist en kosters. Eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de HGH kan functioneren.

De energiekosten heeft grote invloed op de begroting van de HGH. De energieprijzen zijn hoog en daarom zijn er maatregelen genomen. In alle kerkgebouwen is de afgelopen winter de temperatuur tijdens de diensten naar beneden bijgesteld.

Ook in de Vituskerk hebben we dat gemerkt. De Kerkrentmeesters hebben  plannen ontwikkeld om de bestaande kerkgebouwen te verduurzamen (deze plannen zijn ook al in uitvoering).

Voor de Vituskerk geldt dit niet omdat dit gebouw niet het eigendom is van de HGH. Wel moet De Brug huur betalen en de kosten van verbruik van water-gas-elektra tijdens diverse activiteiten. Dit gaat in goed overleg met de Kerkrentmeesters. Het is daarom goed dat wij vanuit De Brug bijdragen deze kosten in samenhang met de kosten van de HGH. Samen vormen we De Brug, samen vormen we de Hervormde Gemeente Huizen. We zijn zusters en broeders van elkaar en mogen (ook financieel) voor elkaar zorgen.

Zondag 29 oktober collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren mee doen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:
Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend!! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.