Collecte in oktober

Zondag 2 oktober collecteren we voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 9 en 16 oktober collecteren we voor Visio Elizabeth Kalishuis

Sinds de oprichting van Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie ongewijzigd: met specialistische expertise ondersteunt Visio mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden.

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Kijk voor meer informatie over de landelijk organisatie op https://www.visio.org/nl-nl/home

Visio Wonen & Dagbesteding, Bovenweg 2 te Huizen

Visio Elizabeth Kalishuis is een dagbestedingslocatie van Visio Wonen & Dagbesteding Midden. Aan de Bovenweg 2 in Huizen volgen cliënten zinvolle en leuke programma’s. Zij leren nieuwe vaardigheden op digitaal, creatief, sportief en recreatief gebied. Hieronder vindt u een greep uit het aanbod.

Digitaal, sport en vrije tijd

 • radio maken
 • digitale luisterkrant DigiEKkrant maken
 • goalball
 • Beweeg je Fit
 • roeien en boottochtjes
 • spinning op muziek
 • bewegen op de woning
 • zwemmen
 • (e-)tandemfietsen
 • dansen en theater
 • avondvierdaagse lopen

Het collectedoel = bijdrage aanschaf van een LEGPRESS

Bewegen is gezond! Zeker ook voor onze doelgroep blinden en slechtzienden.

Gedurende de week hebben wij ongeveer 80 cliënt contacten qua bewegen. Dus een optimaal gebruik van fitnessapparaten. Echter ontbreekt er een legpress.

Wij hebben al heel lang de wens een legpress in onze sportzaal te willen hebben. Een fitness apparaat waarbij wij de spierkracht bij onze cliënten kunnen onderhouden en trainen. Spierkracht is heel belangrijk bij onze doelgroep t.a.v. mobiliteit. Een bijdrage voor de aanschaf zou zeer welkom zijn, want het is een duur apparaat.

Zondag 23 en 30 oktober collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten:
Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).  
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.