Zondag 3 september collecteren we voor de Diaconie van de Hervormde Gemeende Huizen

De Diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de Diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening.

Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen (en dus ook in De Brug), in Huizen, landelijk en wereldwijd.

Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen.

De Diaconie heeft haar activiteiten verdeeld in 3 werkgroepen:

Jeugddiaconaat
Focus op de jongeren en op activiteiten in samenwerking met de jeugdverenigingen. Verder zijn de diakenen aanspreekpunten voor (lokale) organisaties die jongeren werven voor diaconaal werk (zoals bijv. de zomerreis van Stichting Albanië Comité).

Werelddiaconaat
Focus op noden in de wereld en het opzetten van inzamelacties. Daarnaast is de werkgroep ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met lokale organisaties die actief zijn in het werelddiaconaat. Het volgen van de informatie van landelijke/wereldwijde organisaties op het gebied van diaconaat waar de Diaconie een relatie mee heeft.

Plaatselijk diaconaat
Focus op noden in de regio en het samenwerken met de interkerkelijke omgeving. Zoals diaconale activiteiten voor ouderen, Stichting Schuldhulp Huizen, Hospice Huizen, de betrokkenheid op de Voedselbank en Kids Kledingbank en de zorg voor mensen met (financiële) noden die via de ondersteuningscommissie of andere diakenen in beeld zijn gekomen.

Mooi om vanuit De Brug de Diaconie te steunen opdat dit prachtige werk door mag gaan.

Zondag 10 en 17 september collecteren we voor Blessed Sun

Als je in Kenia een serieus gezondheidsprobleem hebt maar geen geld, dan ben je aangewezen op ziekenhuizen op religieuze grondslag die in principe niemand uitsluiten. Het AIC Ziekenhuis in de stad Litein is zo’n ziekenhuis. Op de gevel staat dan ook de tekst:

Wie tot mij komt, zal ik op geen enkele manier uitwerpen. Joh. 6:37

500 staaroperaties per jaar
Oogarts Marjolein Ronday ondersteunt sinds 2018 de oogkliniek van dit ziekenhuis met training en materieel. Hier geeft chirurg Mike Torotich met een traditionele techniek jaarlijks zo’n 500 mensen hun zicht terug. Marjolein wil nu een nieuwe techniek introduceren waarmee Mike sneller en veiliger een nóg beter resultaat kan bereiken.

Blind in Kenia: een enorme impact
Staar is een veelvoorkomende ziekte in Kenia, met name bij de armere bevolking. Wie blind is, krijgt niet de zorg zoals wij die in Nederland kennen. Blinde mensen zitten vaak hele dagen alleen in hun huisje. Als een gezond gezinslid de blinde moet begeleiden, zijn er twee mensen die niet kunnen werken of kan een kind niet naar school. Een staaroperatie geeft dus niet alleen een patiënt het zicht terug, het verhoogt de levensstandaard van de hele familie. Als de plannen van dokter Ronday slagen, moet het mogelijk zijn om het aantal operaties te verdubbelen tot 1.000 per jaar!

Wat is er nodig?
Dokter Ronday heeft de afgelopen jaren al een container vol apparatuur gekocht. Tweedehands, maar nog prima te gebruiken. Het transport van dit oogheelkundig materieel naar Kenia kost ongeveer € 7.000, -.

Daarnaast wil Marjolein € 30.000, – verzamelen voor de bouw van een nieuwe oogafdeling, waar de apparatuur optimaal kan worden gebruikt. Als alles lukt, zal zij zelf ter plekke de ruimtes helpen inrichten en de chirurg de nieuwe techniek aanleren. Daarna komt zij ieder jaar terug, voor continuïteit in de samenwerking en de zorg.

Meer lezen over Blessed Sun, zie website http://www.blessedsun.org/

Vanuit De Brug willen wij dit mooie project ondersteunen door de opbrengsten van de collcten van 10 en 17 september te doneren. Van harte aanbevolen!

Zondag 24 september collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst.

We willen elkaar ontmoeten tijdens de Ontmoetingsdiensten op zondagen. Voor en na de diensten spreken we elkaar in de kerk of buiten op het plein. Ook tijdens diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Welkom!!

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren mee doen met de collecte:

  • een bijdrage (geld en/of collectebonnen) deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de OR-code (scannen met je mobiele telefoon)
  • een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).

Collectebonnen:
Collectebonnen zijn te koop in De Echo (Lindenlaan 32a, 1271 BB Huizen).

Digitaal meedoen met de collecte:

Tijdens en na de diensten kun je digitaal een gift geven via een zogenaamde QR-code. Door met je telefoon de QR-code te scannen en het keuzemenu te volgen komt jouw bijdrage op de juiste plek.

Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op

bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen

o.v.v. Bijdrage De Brug

Meedoen met een collecte is geheel vrijblijvend!! Als je meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.