Collecte komende weken

Zondag 27 november collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens Ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 4 december collecteren we voor De Brug (verwarmingskosten Vituskerk)

In de maand december zijn er meerdere activiteiten in de Vituskerk. Om het tijdens die activiteiten een beetje behaaglijk te hebben zal de verwarming wat vaker worden aangezet op 17 graden. En ja, daar zijn kosten aan verbonden. De opbrengst van de collecte op zondag 4 december is bestemd voor de energiekosten in december. Warm aanbevolen…!!!

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                    
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.