Collecte komende weken

Zondag 30 oktober collecteren Diaconie Herv. Gem. Huizen

Fonds inflatie en energie

De kranten staan vol berichten over de energiecrisis en de inflatie. We merken allemaal in de supermarkt of aan de energierekening dat de prijzen stijgen. Dit raakt de hele samenleving. Misschien heeft dit voor u of uw gezin ook grote (financiële) gevolgen. Of ziet u gevolgen bij uw buren, familie, op het werk of op andere plaatsen. De overheid komt misschien met maatregelen. Daarmee zullen zij waarschijnlijk niet alle financiële problemen kunnen oplossen.

Daarom deze oproep!

Kent u iemand die in de problemen zit of dreigt te komen, of heeft u zelf problemen? Klop aan bij de Diaconie voor hulp met uw financiën of voor ondersteuning. Wij helpen u graag om uw inkomsten en uitgaven beter in evenwicht te krijgen. Door op tijd onze hulp in te schakelen, zijn vaak grotere problemen te voorkomen. Ook hebben we een fonds opgezet met geld om steun te bieden en problemen op te lossen. Natuurlijk wordt uw aanvraag vertrouwelijk behandeld.

U kunt contact opnemen met Aart Schaap, de diaken van De Brug. Contactgegevens van Aart zijn: 06 – 294 634 00 en opaartschaap@gmail.com. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de penningmeester van de diaconie Johan Westland 

(06 – 109 389 41).
We helpen u graag! 
Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen (waarvan De Brug een onderdeel is).


Zondag 6 november collecteren we voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.