Collecte juni & juli

Zondag 12 juni collecteren we voor de GZB

GZB is de afkorting van Gereformeerde Zending Bond. Hieronder kun je lezen wat de GZB (www.gzb.nl) van zichzelf zegt:

Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld. We willen dat mensen over de hele wereld het Evangelie horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God het heeft bedoeld.

Het project dat we willen steunen: Peuteropvang voor vluchtelingengezinnen in Libanon

Libanon is een land dat lijdt onder een opeenstapeling van problemen: een enorme economische crisis, scherpe politieke en religieuze tegenstellingen, wanbeleid en corruptie.
Sinds de burgeroorlog in buurland Syrië in 2011 begon, vluchtten er zeker 1,5 miljoen mensen naar Libanon, onder wie veel kinderen. Daar kwam de explosie in Beiroet in 2020 en de coronacrisis bovenop. Libanon is feitelijk bankroet. Veel jongeren emigreren.
In deze donkere tijden staan christenen in Libanon op. Om hoop en licht te brengen voor zowel Libanezen als vluchtelingen.
Met praktische hulp en ondersteuning én met het Woord van hoop. De GZB werkt samen met kerken, theologische opleidingen en christelijke organisaties om ervoor te zorgen dat zij hun roeping kunnen blijven vervullen en hoop en perspectief brengen.

Waarom is dit project nodig?

In Libanon gaan meer dan een half miljoen kinderen niet naar school. Vooral kinderen uit vluchtelingengezinnen lukt het niet om mee te komen in het Libanese onderwijssysteem. Ouders moeten overdag werken om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen zich geen goede opvang voor kleine kinderen veroorloven. Daarnaast wordt van veel kinderen ook verwacht dat ze het gezin helpen in het voorzien in het levensonderhoud. Dit leidt tot nog meer achterstand en gedragsproblemen.

Wat houdt het project in?

Een kleine groep christelijke vrouwen heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij runnen een peuteropvang: een veilige, schone en ondersteunende christelijke omgeving waar kleine kinderen kunnen opgroeien. Inmiddels komen er zo’n 70 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Naast een gevarieerd programma waarin de kinderen zich spelenderwijs mogen ontwikkelen, wordt er volop Bijbel gelezen, gezongen en geknutseld. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen iedere dag een gezonde maaltijd. Ook is er aandacht voor de ouders, door middel van persoonlijke relaties en cursussen.

Zondag 19 en 26 juni collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.   

Zondag 3 en 10 juli collecteren we voor Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Hoe begon het werk van Open Doors?
De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde christenen te helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig landen te versterken.                      

Lees meer over Open Doors en Anne van der Bijl op https://www.opendoors.nl/

Het project waarvoor we willen collecteren is: 

‘HELP ONZE KERKEN OPNIEUW OP TE BOUWEN!’

Nigeriaanse christenen vragen ons – de wereldwijde kerk – te helpen bij het herstel en de wederopbouw van hun kerken. Die kerken zijn na gewelddadige aanvallen van jihadisten vaak volledig verwoest. Met ieders hulp kunnen we onze Afrikaanse broers en zussen hun kerk teruggeven. Open Doors wil helpen om acht kerken volledig te herstellen. Daar is € 24.000,- voor nodig. 

In Nigeria en omliggende landen zijn onze broers en zussen continu op hun hoede. christelijke dorpen worden regelmatig aangevallen door jihadistische groeperingen zoals Boko Haram. Christenen worden op brute wijze vermoord (4600 doden in 2021!), verkracht of gemarteld. Hun kerken en huizen worden verwoest. Pastor Andrew uit Nigeria vertelt: “Wat ik zag was voor mij genoeg om te geloven dat we nooit meer samen zouden komen in de kerk. We hadden echt alles verloren.”

Met € 24.000,-  kan Open Doors helpen bij de wederopbouw van acht kerken in Nigeria en omliggende landen. Wij vanuit De Brug willen graag een steentje bijdragen door de collecten van 3 en 10 juli voor dit project te bestemmen.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Zondag 17 en 24 juli collecteren we voor Trans World Radio (TWR)

TWR wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 275 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.

Samenwerken is een sleutelwoord binnen TWR. De internationale organisatie werkt overal ter wereld samen met partnerorganisaties om het Evangelie bekend te maken. TWR Nederland & België is zo’n partner. We zijn een zelfstandige organisatie, maar hebben goede en nauwe contacten met TWR Internationaal.

Een belangrijk deel van het werk bestaat uit fondsen bij elkaar brengen, zodat TWR overal ter wereld christelijke programma’s kan uitzenden. De laatste jaren komen er echter ook steeds meer mogelijkheden om in Nederland en België programma’s te laten klinken. Bijvoorbeeld op Groot Nieuws Radio, maar ook via apps en de website is er veel te luisteren. Deze programma’s produceren we zelf.

Meer lezen over TWR, zie https://www.twr.nl/

Het project waarvoor we willen collecteren is: “Het Evangelie, ook voor Centraal-Azië”

In de ogen van de meeste Centraal-Aziaten is het christelijk geloof niet voor hen weggelegd: Russen zijn christenen en christenen zijn Russen. Daarom is het voor TWR cruciaal om lokale Centraal-Aziatische presentatoren en programmamakers te hebben. Zo horen de luisteraars dat het christelijk geloof niet gebonden is aan een specifieke cultuur of politiek, maar dat het Evangelie alles overstijgt.

Een luisteraar in Tadzjikistan bevestigt dit: ‘Totdat ik jullie programma op de radio hoorde, dacht ik altijd dat alleen Russen of Europeanen christen konden zijn. Maar toen ik in mijn eigen taal over Jezus hoorde vertellen, besefte ik dat Hij ook mijn Heer kan zijn.’

In het hart van Azië liggen de vijf voormalige Sovjetrepublieken Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan en Oezbekistan. Immense, dunbevolkte steppen en een grote afstand tot de zee maakten de culturen in deze regio naar binnen gekeerd. Veel mensen leefden een nomadisch bestaan, maar de laatste decennia gaat de verstedelijking hard. In al deze landen ligt het percentage protestantse christenen onder de 1 procent van de totale bevolking.
Radio-uitzendingen zijn en blijven een belangrijk middel om de bevolking te bereiken met de boodschap van Hoop. Allereerst omdat zeker niet iedereen online is, maar ook omdat internetcensuur in deze regio altijd op de loer ligt. Via de ether kunnen we een continuïteit garanderen die internet niet kan bieden.

Dat we via internet met beperkingen te maken kunnen krijgen, betekent niet dat we er niets mee doen. De online-activiteiten die we enkele jaren geleden in Kirgizië zijn gestart, laten zien hoe waardevol sociale media zijn om de (jonge) bevolking te bereiken. Stapsgewijs zetten we in steeds meer regio’s programma’s op via sociale media.

Digitale media om Oezbeken te bereiken.

In Oezbekistan woont inmiddels meer dan de helft van de bevolking in steden en steeds meer mensen hebben de beschikking over internet. Daarom heeft TWR het uitzenden van radioprogramma’s uitgebreid met een digitale bediening. Vorig jaar is een collega aangenomen die YouTube en andere sociale media gebruikt om (jonge) Oezbeken te bereiken en hen nazorg te bieden.

Uitzendingen in Oezbekistan via:

• Middengolfzender
• Website in regiotalen
• MP3-spelers, USB-sticks en SD-kaarten
• App voor smartphones
• Telegram, YouTube en andere sociale mediaplatforms

Ook dit werk willen wij vanuit De Brug steunen zodat het Evangelie in Centraal-Azië kan blijven klinken als bron van hoop en troost. Steun de programma’s van TWR!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Zondag 31 juli collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                         
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op                                                   
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizeno.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.