Collecten in april en mei

Zondag 17 april collecteren we voor De Herberg

In Oosterbeek staat een prachtig gebouw dat sinds1993 gebruikt wordt als pastoraal diaconaal centrum. De Herberg vangt daar mensen uit het hele land op, mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook tot rust moeten komen. Mensen met verlieservaringen, mensen met spannings- en burn-outklachten, overbelaste mantelzorgers, mensen die te maken hebben met problemen in de relatie of kampen met eenzaamheid. Twee tot zes weken verblijven deze mensen in de Herberg. Ze krijgen liefdevolle aandacht, pastorale begeleiding, dag structuur en creatieve en sportieve activiteiten aangeboden. In de Herberg werkt een kleine staf, maar er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Bijna alle taken worden door vrijwilligers gedaan. Dat zorgt voor een hartelijke en ontspannen sfeer in huis. Gasten knappen op als ze zien hoe mensen vanuit hun liefde tot de Here God bezig zijn.

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.                                                                                                                               Een prachtig collectedoel waarvoor we nog een keer willen collecteren. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe stoelen en nieuwe planten. Alvast hartelijk dank voor elke bijdrage.

Meer informatie is te lezen op de website: www.pdcdeherberg.nl

Zondag 24 april collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.   

Zondag 1 mei collecteren we voor de Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 8, 15 en 22 mei collecteren we voor “Kinderen in Nood”

Stichting Kinderen in Nood is ooit begonnen als particulier initiatief in Bussum. Intussen is de stichting uitgegroeid tot een landelijk opererende hulporganisatie die wordt gerund door vrijwilligers. De vrachtwagens brengen hulpgoederen naar diverse landen. Vrijwilligers op de plaats van bestemming zorgen dat de goederen goed terechtkomen.

De hulpgoederen worden ingezameld en door de stichting zélf maandelijks naar de plekken gebracht waar ze erg welkom zijn. Van kleding tot linnengoed en van pruiken tot gebruikte computers; maandelijks rijden de vrachtwagens naar een dankbare bestemming waar mensen uw hulp hárd nodig hebben.

Stichting Kinderen in Nood heeft sinds de oprichting in 1990 al ruim 225 transporten mogen verzenden. En met elk transport worden kinderen geholpen die het moeilijk hebben. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 12 transporten (x 100 kuub!).

De stichting is transparant en open over de kosten. De gemiddelde transportkosten voor een vracht naar Roemenië bedragen € 4.000, -. Die kosten worden betaald door giften en sponsoren. Huisvesting kost de stichting € 30.000, – per jaar.

De meeste hulp gaat naar Roemenië en Hongarije, omdat de stichting in die landen betrouwbare vertegenwoordigers heeft (dat geldt ook voor Oekraïne en Servië). Zo is het 100% zeker dat uw goederen en donaties op de juiste plekken terechtkomen. En dat de hulpprojecten gecontroleerd worden en succesvol zijn.

De vrachtwagens of zeecontainers gaan soms ook naar landen als Albanië, Kosovo, Oekraïne, Wit-Rusland of Suriname. Of, vaak in samenwerking met landelijke hulporganisaties, naar oorlogs- of rampgebieden die onze hulp goed kunnen gebruiken (zoals nu in Oekraïne).

De vrachtwagens van Stichting Kinderen in Nood komen overal om uw spullen een tweede leven te geven.

Wat gaan we doen:

Op zondag 15 en 22 mei gaan we collecteren voor de Stichting Kinderen in Nood. Een financiële bijdrage in de collectemandjes of via de Givtapp (selecteer dan de Brug Huizen). De opbrengst wordt gebruikt voor de transportkosten van goederen.       

Maar je kunt ook meedoen door hulpgoederen in te leveren. Daarbij kun je denken aan bijna alle huishoudelijke spullen mits het compleet en schoon is. Ook gereedschap, fietsen, schoolartikelen, speelgoed en verbandartikelen zijn welkom. Zie de lijst hieronder:

De hulpgoederen kun je op verschillende manieren inleveren

  • Woensdag 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur tijdens “Op verhaal komen”,
  • Voor of na de Ontmoetingsdiensten in de maand mei,
  • Elke donderdag- en vrijdagmiddag bij de stichting in Bussum (De Peppels 47).

Deze collecte is voorgesteld en mede opgezet met Jan Mauritz. Jan is zelf vrijwilliger bij de Stichting Kinderen en Nood. Mooi dat we zo samen kunnen delen, samen kunnen omzien naar elkaar.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Zondag 29 mei collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens Ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.