Kinderevangelisatie


VBWDe organisatie van de VBW wordt gedaan door de Kinder Evangelisatie Commissie (KEC), vanuit de Hervormde Gemeente van Huizen.

We maken in samenwerking met de Missionaire Commissie een beleidsplan. Daarin wordt de volgende visie verwoord: “Zoveel mogelijk kinderen bereiken met het evangelie; o.a. door middel van het organiseren van activiteiten waarin ruimte en aandacht is voor God, de kinderen en de Bijbel. We hebben daarbij alle kinderen van groep 3 tot en met de brugklas uit de Gemeente Huizen voor ogen.”

Doelstelling

  • Organiseren van een Vakantie Bijbel Week(end)
  • Kinderen stimuleren om een buiten- en randkerkelijke vriendjes of vriendinnetjes mee te nemen.
  • Bijbelgerichte activiteiten organiseren ter verkondiging van het evangelie.
  • Laten zien wie God is, door persoonlijke AANDACHT te geven aan de kinderen.

Naar website: http://www.vakantiebijbelweek-huizen.nl