Werkgroep voor de Zending


De WerkGroep voor de zending (WGZ) heeft onder andere als doel de gemeenteleden te stimuleren om het werk van de zending met gebed, actie en financiën te ondersteunen.

De WGZ heeft goede contacten met Rik en Machteld Lubbers. Zij zijn als zendingswerkers uitgezonden namens de GZB en ECM  naar Kosovo in april 2013.  Astrid Wiesenekker is de contactpersoon voor Rik en Machteld Lubbers (zie ook: www.lubbersinkosovo.nl). Astrid zit ook namens de WGZ in de Thuis Front Commissie (TFC) van Rik en Machteld.

Er zijn ook goede contacten met Marieke Ebbers. Zij is eind augustus 2015 uitgezonden naar Zuid Afrika via Operatie Mobilisatie. Namens de WGZ is Martijn Molenaar de contactpersoon voor Marieke Ebbers. Martijn is ook lid van de thuisfrontcommissie (TFC). Meer informatie over het werkgebied van Marieke is te vinden op www.ebbersinzuidafrika.nl

Verder is de WGZ het aanspreekpunt  voor gemeenteleden die een beroep willen doen op het stimuleringsfonds. Dit fonds is bedoeld voor gemeenteleden die  vrijwillig en voor een korte periode (tot maximaal 1 jaar) zich beschikbaar willen stellen voor evangelisatie en/of zendings- en/of diaconaal werk in binnen- of buitenland.  Zij kunnen een aanvraag doen voor een stimuleringsbijdrage ter ondersteuning vanuit de Hervormde Gemeente van Huizen.

Kijk ook op de website van HervormdHuizen

Meer weten?
Wilt u meer weten over de WGZ en/of de acties en /of de zendingswerkers of heeft u vragen m.b.t het stimuleringsfonds,  dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.