De Brug: van Pioniersplek naar Missionaire Gemeente

Dinsdag 24 januari heeft de Algemene Kerkenraad (zeg maar: het bestuur van de Hervormde Gemeente van Huizen) besloten dat De Brug een Missionaire Gemeente wordt. Een mooie en belangrijke stap voor ons allemaal. Het betekent dat De Brug een vaste kerkplek wordt in Huizen. We leggen graag uit wat dit betekent.

Geschiedenis

9 jaar geleden is De Brug gestart op initiatief van evangelist Jan Verkerk, om een plek te bieden voor zoekers die met God in aanraking willen komen, en de stap naar de ‘gewone’ kerkdiensten te groot vinden. Het was een uitvloeisel van de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof en de bijbehorende ontmoetingskringen.

De Brug begon klein, in Silo, 20 mensen in een dienst, waaronder enkele enthousiaste vrijwilligers. Na ongeveer een jaar werd De Brug een officiële pioniersplek binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met praktische begeleiding vanuit de PKN.

Door de jaren heen is De Brug gestaag gegroeid. Inmiddels zijn er Ontmoetingsdiensten, bijbelkringen, een gebedskring, gezamenlijke maaltijden, knutselochtenden, studieavonden, open gespreksavonden, bijbellees-avonden, cursussen, concerten, openluchtvieringen, buurt-BBQ’s, etc etc. Daarnaast zijn er talloze pastorale gesprekken, diaconale gesprekken en bijbehorende praktische ondersteuning, en natuurlijk “zo maar” gesprekken met zoekers.

De stap van Silo naar de Vituskerk in juli 2020 was noodgedwongen (door corona-regels) en bleek een onverwachte zegen te zijn. Vanaf de eerste dag gaf deze locatie een nieuwe impuls. Vrijwel elke week zijn er nieuwe gezichten in de Ontmoetingsdienst (veelal vanuit de straten om de Vituskerk) en er is een warm contact met de buurt ontstaan.

Een half jaar geleden zijn we gestart met “Op verhaal komen”, een nieuwe lijn van activiteiten, waarbij we een open deur, een open oor en een open hart willen bieden aan mensen uit de buurt. Dat is weer echt pionieren, met vallen en opstaan.

Waar staat De Brug nu?

Inmiddels zijn er rond de 400 mensen die deelnemen aan/ betrokken zijn bij de verschillende activiteiten. De ene zien we 3x per week; de andere 2x per jaar.

We oefenen ons geloof samen in allerlei vormen, vieren samen feest, rouwen met elkaar, helpen elkaar; er wordt belijdenis gedaan, gedoopt, gezongen, gebeden en gelezen. Mensen vinden God, of vinden Hem weer terug (soms na lange tijd), of blijven zoeken naar Hem. Zo’n 70 vrijwilligers steken hun tijd, creativiteit en energie in De Brug; een deel vanuit de HGH; en een deel vanuit de bezoekers/gemeenschap. Want dat is De Brug geworden: een echte gemeenschap, een geloofsgemeenschap.

De verbondenheid met de Hervormde Gemeente Huizen is ook steeds goed geweest.

De Algemene Kerkenraad heeft De Brug steeds van harte gesteund, in praktische zaken, in emotionele en geestelijke steun, en niet te vergeten in het financiële.

Als Stuurgroep gaan we de weg stap voor stap. Soms zoekend, vaak vol passie, soms in onzekerheid. En met grote regelmaat realiseren we ons dat God dit zegent. Hij draagt dit werk en wijst de weg. Op de spannende momenten, vaak op manieren die wij niet hadden kunnen verzinnen of durven dromen.

De formele plek van De Brug

Wat is nu dan de reden om te veranderen? Die reden is simpel: je mag maximaal 6 jaar pioniersplek zijn. Daarna moet je een andere vorm kiezen. De PKN heeft een aantal “uitstroomroutes” voor pioniersplekken beschreven, zodat die niet het wiel steeds hoeven uit te vinden.

De vorm van “Missionaire Gemeente” blijkt het beste te passen bij wat De Brug is geworden: een geloofsgemeenschap die groeit naar volwassenheid, binnen de Hervormde Gemeente Huizen; maar ook een gemeenschap die wil blijven pionieren, nieuwe vormen blijft zoeken om steeds meer zoekers in Huizen een plek te bieden waar zij God kunnen (terug)vinden.

Wat je er in de praktijk van gaat merken? Dat klinkt misschien gek, maar in principe merk je als bezoeker/deelnemer niet heel veel van deze stap. Het is eigenlijk vooral vastleggen van dat wat we al geworden zijn door de jaren heen.

Wij allen zijn God dankbaar voor deze bijzondere mijlpaal en hopen en bidden dat Hij het blijft zegenen! De komende maanden zullen we jullie via het Brugnieuws op de hoogte houden van de volgende stappen.

Als je vragen hebt, ben ik beschikbaar!

Hartelijke groet,
Jan Verkerk (evangelist/voorganger) en Tom van der Poel (voorzitter van de Stuurgroep)