De Brug


De Protestantse Kerk in Nederland is in 2013 jaar gestart met een initiatief om 100 ‘pioniersplekken’ te realiseren. 100 nieuwe plekken met nieuwe vormen van kerk-zijn. Want dat is een pioniersplek: een vorm van kerk-zijn die vernieuwend is; anders is dan de bestaande kerken en waarmee mensen worden bereikt met het evangelie, die anders niet bereikt worden.

De Brug is sinds december 2014 pioniersplek. Ook voor die die tijd was De Brug er al met een vernieuwende vorm van kerk-zijn, dus er verandert niets aan de Ontmoetingsdiensten en ons wekelijkse samenzijn.

We zijn uiteraard wel blij met de status ‘Pioniersplek’, omdat we nu participeren in het landelijke netwerk van pioniersplekken. Ook krijgen we begeleiding vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de IZB (vereniging voor zending in Nederland).

De Ontmoetingsdienst maakt deel uit van een groter geheel, wij horen bij de Hervormde Gemeente Huizen die weer deel uitmaakt van de PKN. Met elkaar zijn we een kerk die  een aantal tradities deelt: wij denken hetzelfde over God, de Bijbel en kerk-zijn. De kerk is niet begonnen bij de Ontmoetingsdienst of de Hervormde Gemeente in Huizen, maar is van alle tijden en plaatsen.

Voordelen
Deel uitmaken van een groter geheel kent mooie voordelen. Er zijn in Nederland namelijk veel meer initiatieven vergelijkbaar met de Ontmoetingsdienst. Doordat we onderdeel zijn van een netwerk van pioniersplekken kunnen we met deze kerken contacten onderhouden en ervaringen delen. Dat is waardevol voor de organisatie en inhoud van de diensten. Als pioniersplek willen we ook iets laten zien dat we als kerk in beweging zijn en bereiken we weer nieuwe mensen, waar ongetwijfeld ook personen bij zijn die op zoek zijn naar God.

Blijvend
‘Pioniersplekken’ zijn geen tijdelijke projecten, maar opgezet om te groeien en een vaste plek te krijgen in hun dorp of stad, waar zich blijvend een gemeenschap van gelovigen (en zoekers) kan vormen. Ook dat past helemaal bij de visie van de Ontmoetingsdienst.