De collecten in de maand augustus en september

Zondag 7 augustus collecteren we voor De Voedselbank.

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 14 en 21 augustus collecteren we voor Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar de Bijbel nog niet is. Wycliffe wil dat iedereen het woord van God kan begrijpen.

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze begrijpen. Wycliffee vertaalt de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de hem ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunt Wycliffe iedereen.

Wat doet Wycliffe?

Wycliffe richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruik van de Bijbel.

Wij willen Wycliffe graag helpen door de collecten van 14 en 21 augustus te bestemmen voor een speciaal project van Wycliffe: PROJECT 20/25: 50 nieuwe vertaalprojecten in 5 jaar

Er wachten nog 1,5 miljard mensen op Gods Woord in hun eigen taal. Daar wil Wycliffe Bijbelvertalers Nederland graag samen met ons wat aan doen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel krijgen in de taal van hun hart, zodat ze Gods woorden kunnen begrijpen en hun levens veranderen. Daarom is Wycliffe een speciaal project gestart: Project20/25. Wycliffe wil aan 50 nieuwe vertaalprojecten meewerken in 5 jaar. Een grote uitdaging. Doe je mee?

Meer over Wycliffe is te lezen op de website https://wycliffe.nl/

Zondag 28 augustus collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 4 september collecteren we voor verwarming van de Vituskerk

Als dit BRUGnieuws uitkomt hebben we net een hittegolf achter de rug…, maar let op: nog even en het is weer herfst. Om er ook dan lekker warm bij te zitten tijdens alle activiteiten van De Brug moet de thermostaat omhoog, zowel in de grote zaal als het Biebeltje.
De kosten van het gasverbruik zijn hoog en als we de ontwikkelingen op de energiemarkten volgen dan moeten we vaststellen dat die kosten als maar hoger worden. Daarom een extra oproep om mee te doen met deze collecte. 

Zondag 11 en 18 september collecteren we voor het Albanië Comité

Op hun website schrijft het Albanië Comité wat hun missie is: 

Binnen de grenzen van Europa, maar een compleet andere wereld. De meeste Albanezen leven in grote armoede en daar willen wij verandering in brengen!

Het is bijna niet voor te stellen, maar ook een derdewereldland als Albanië is onderdeel van Europa. Op minder dan 2000 kilometer leven mensen hier in extreme armoede. Geen eten om hun kinderen te voeden, nauwelijks een dak boven hun hoofd, onvoldoende medische zorg en geen kans op een opleiding of werk. Een harde realiteit voor miljoenen Albanezen…

Stichting Albanië Comité zet alles op alles om hier verandering in te brengen! Ons doel is het creëren van een leefbare omgeving voor de Albanezen. Wij willen de nieuwe generatie weer hoop voor de toekomst geven!

Om de situatie in Albanië te verbeteren bieden wij een grote hoeveelheid praktische hulp. Zo verzorgen wij meerdere keren per jaar grote transporten naar Albanië. Via deze weg brengen wij ingezameld voedsel, kleding en (school)meubilair daar waar het nodig is.

Naast deze praktische, maar broodnodige hulp geloven wij sterk in het ontwikkelen van mensen. Zodoende hebben wij ons eigen kindertehuis opgebouwd en zijn we uitgebreide lesprogramma’s voor de jeugd gestart. Dankzij deze begeleiding en scholing kunnen wij een betere toekomst voor hele generaties bieden.

De oprichters van onze stichting zijn een groot deel van het jaar ter plaatse aanwezig om onze projecten te begeleiden. Bovendien werken wij voor 100% met vrijwilligers, zodat we u kunnen garanderen dat elke gedoneerde euro daadwerkelijk terecht komt bij de mensen voor wie hij bedoeld is.

Het collectedoel waarvoor wij in De Brug willen collecteren is:

Schoenendoos actie!

Hoera! Het is weer zover!
Dit jaar is er weer een schoenendoos actie en u mag weer een doos vullen. De dozen worden door Stichting Albanië Comité naar Albanië gebracht en daar uitgedeeld aan kinderen.

Wat kunt u doen?
Het is de bedoeling dat u de doos vult en deze versiert. De doos graag dichtmaken met een elastiek (hij moet nog open kunnen dus niet dichtmaken met tape etc.). Vergeet niet op de doos te schrijven of het voor een jongen of meisje is en van welke leeftijd.

Wat mag er in de doos?
Hygiëne producten (tandenborstel, tandpasta, zeep), kleine kledingstukken (sjaal, handschoenen, muts), knutselspullen, klein speelgoed & knuffels (zaklamp incl. batterijen, auto’s, kralen).

De doos kan gevuld worden voor een jongen of meisje uit verschillende leeftijdsgroepen:

  • 3-4 jaar
  • 5-7 jaar
  • 8-10 jaar
  • 11+ jaar

Wat mag er niet in de doos?
Spullen die te maken hebben met de oorlog mogen niet in de doos. Dit is vanwege de achtergrond van de kinderen. Verder geen knikkers, frisbees en natuurlijk geen kapotte spullen.

Losse spullen
Lukt het u niet om een doos te vullen maar heeft u wel losse spullen die gebruikt kunnen worden om een doos te vullen? Losse spullen zijn ook van harte welkom! Deze kunt in de grote doos bij de ingang van de Vituskerk doen.

Inleveren!
De dozen kunnen ingeleverd worden op zondag 18 en 25 september.

Vragen? Mail gerust opaartschaap@gmail.com    
Meer info? Kijk ook eens op www.albaniecomite.nl

Alvast bedankt namens de kinderen!

Zondag 25 september collecteren we voor de Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren mee doen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia). 
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op bankrekening 
NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook mee doet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.