De collecten in maart en april

Zondag 20 en 27 maart collecteren we voor de MAF (speciaal voor familie Schenkeveld)

Marja van Giessen heeft enige tijd geleden de MAF als collectedoel opgegeven vanwege het feit dat haar nichtje Mardine Schenkeveld en haar gezin zich aan deze organisatie gaan verbinden. Ieder uitgezonden staflid heeft een thuisfrontcommissie die het hele gezin ondersteunt voor het levensonderhoud in het land. Zij werven dus hun eigen fondsen onder begeleiding van MAF Nederland. De opbrengst van de collecten van 13 en 20 maart willen wij bestemmen voor dit doel. Hieronder enige informatie over de MAF en de familie Schenkeveld.

Wie/wat is MAF?

Op hun website omschrijven zij hun missie als volgt: God gebruikt ons allemaal als een puzzelstukje om Zijn Koninkrijk te bouwen. MAF mag hierin een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die deze hulp kunnen geven. We vliegen voor Leven! Enerzijds door ambulancevluchten en medische safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen. Meer lezen over de MAF: https://www.maf.nl

De familie Schenkeveld stelt zichzelf voor:

Wij zijn Dick en Mardine Schenkeveld. Met onze kinderen Samuël (2017), Ruth (2018) en Jafeth (2021) wonen we in Deil, midden in de Betuwe. We hopen de Betuwe te gaan verlaten en te vertrekken naar het Afrikaanse continent. Dick hoopt in Liberia de functie van Operations Manager bij de MAF te gaan vervullen. In het dagelijks leven is Dick zelfstandig brandveiligheidsadviseur en parttime piloot bij SAS in Teuge. Mardine was tot vorig schooljaar leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarnaast een eigen fotografieonderneming. Op 15 juni 2019 kwamen wij tijdens een zendingsdag in aanraking met de MAF, en bij ons beiden kwam dit ‘binnen’. We voelden ons geroepen en konden dit niet loslaten. Uiteindelijk kwam de functie van Operations Manager in Liberia op ons pad. In februari 2021 werden we geselecteerd door MAF Nederland. Januari 2022 zijn we aangenomen door MAF International en we bereiden ons nu voor om in september 2022 naar de bijbelschool in Engeland te gaan. Vervolgens hopen we in het voorjaar van 2023 klaar te zijn om te vertrekken naar Liberia.
Zie ook: https://www.mafschenkeveld.nl

Zondag 3 april collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 10 en 17 april collecteren we voor De Herberg

In Oosterbeek staat een prachtig gebouw uit het midden van de 19e eeuw. Sinds 1993 vangt De Herberg daar mensen uit het hele land op, mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook tot rust moeten komen. Mensen met verlieservaringen in de ruimste zin van het woord, mensen met spannings- en burn-outklachten, overbelaste mantelzorgers, mensen die te maken hebben met problemen in de relatie of kampen met eenzaamheid. De laatste 2 jaar komen er ook gasten met corona-gerelateerde klachten. Kortom iedereen die een time-out nodig heeft. 

Twee tot zes weken verblijven deze mensen in De Herberg. Ze krijgen liefdevolle aandacht, pastorale begeleiding, dag structuur en creatieve en sportieve activiteiten aangeboden.

In De Herberg werkt een kleine staf, maar er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Bijna alle taken worden door vrijwilligers gedaan. Dat zorgt voor een hartelijke en ontspannen sfeer in huis. Gasten knappen op als ze zien hoe mensen vanuit hun liefde tot de Here God bezig zijn.

Aan een verblijf in De Herberg hangt een prijskaartje. De helft daarvan wordt door de gasten zelf betaald, de andere helft wordt bijeengebracht door collecten en giften. Een prachtig collectedoel op 2 zondagen van april. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe stoelen en nieuwe planten. Alvast hartelijk dank voor elke bijdrage.

Meer informatie is te lezen op de website: www.pdcdeherberg.nl

Collecteren tijdens de diensten:
Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.