Op verhaal komen

“Op verhaal komen” is een nieuwe activiteit van De Brug. Bestaande en nieuwe activiteiten vormen samen een dagvullend programma op de 2e en 4e woensdag van de maand. De deuren van De Brug staan open om elkaar te ontmoeten op verschillende momenten van de woensdag. Hieronder lees je de indeling op zo’n woensdag.

Ontmoeting met

Kom gezellig woensdagochtend koffie of theedrinken, een praatje maken of samen een spelletje spelen. Misschien wil je even rustig een tijdschrift lezen of kom je iets vertellen over jouw hobby. Voel je vrij om te doen wat jij wilt. Heb jij gezelschapsspellen die je niet meer gebruikt, geef ze aan De Brug. Heb jij een hobby waarover je iets wil vertellen, laat het ons weten. 

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar Is een onderdeel van de Ontmoetingsdienst op zondag en ook op woensdagochtend kun je er voor elkaar zijn. Kom kijken in onze boekenkast, levensmiddelenkast en spullenkast. Kun je wat missen, kom het dan brengen. Heb je wat nodig, kom het dan halen. Wil je hulp bieden, kom het vertellen. Heb je een hulpvraag, samen proberen we een oplossing te vinden. Heb jij boeken die je niet meer leest, houdbare levensmiddelen die je kunt missen, en kleine huishoudelijke spullen die je niet meer gebruikt, geef ze aan De Brug.

Elkaar zien

Op woensdagmiddag is De Brug voor jou open om even op verhaal te komen. Heb je behoefte om tot rust te komen, om stil te worden, wil je een kaarsje branden? In de kapel kun je tot jezelf komen. Als je jouw gedachten wilt delen, spreek dan iemand van het pastorale team aan. 

Eten bij De Brug

Eten bij De Brug is een bestaande activiteit van  De Brug. Een mooi gedekte tafel, een fantastische maaltijd en een goed gesprek zijn de ingrediënten van een mooie avond. Na afloop wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

Start 9 februari

Met elkaar en voor elkaar, samen maken we van de woensdag een BRUGdagDe eerste woensdag is op 9 februari 2022. Zet alvast in je agenda (let op: startdatum is afhankelijk van de geldende corona-maatregelen). We hopen halverwege het jaar nog twee activiteiten toe te kunnen voegen en elke woensdag open te zijn. Halverwege de week even op verhaal komen, daar hebben we elkaar bij nodig. Daarom van harte uitgenodigd en voel je zeer welkom. Voor het inleveren van spullen en eventuele vragen kun je contact opnemen met Loek Alta lhalta@solcon.nl of Aart Schaap opaartschaap@gmail.com. Wij horen graag van je.

Liturgie: Votum en Groet

Ditmaal gaan we voor twee onderdelen op de grens van de basisstructuur van een kerkdienst: ‘Komen’ en ‘Er zijn’. Want waar komen we nu eigenlijk naar toe en waar gaan we voor zitten bij een kerkdienst? Dat is toch in de eerste plaats naar de plek in de week, waarin we in het bijzonder God ontmoeten. En juist daar geeft Votum en Groet in de liturgie vorm aan in woord en gebaar.

Votum (Latijn, betekent gelofte of gebed)

In woorden ongeveer gelijk aan: “Onze hulp is van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft en Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen”. De tekst komt uit het Bijbelboek ‘Psalmen’ en wel Psalm/lied 124 vers 8; Psalm/lied 146 vers 6; en Psalm/lied 138 vers 8. Hiermee wordt uitgesproken namens alle aanwezigen het vertrouwen in de aanwezigheid van God. Waarbij ook gelijk duidelijk gemaakt wordt hoe groot en wie die God is, namelijk de Schepper (Maker) van alle dingen en oneindig trouw. Zoals gezegd, het is zowel een gelofte (een plechtige uitspraak) als een gebed en vandaar dat deze in de Ontmoetingsdienst van De Brug is opgenomen in het aanvang-gebed (veelal aan het eind van dit gebed).

Groet

In woorden ongeveer gelijk aan: “Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Here Jezus Christus door de heilige Geest. Amen.” De tekst komt uit het Bijbelboek 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 3. Het wordt uitgesproken met 1 opgeheven hand als symbool voor begroeting. Hiermee mag een dominee/evangelist namens God alle aanwezigen groeten en ook allen Gods genade en vrede aanzeggen (plechtig bekendmaken). 

Na deze enigszins vaste gebruikelijke formuleringen is in een protestantse kerk een kerkdienst formeel begonnen. Vandaar dat je deze in verschillende bewoordingen bijna altijd zal herkennen bij een kerkdienst (waar en wanneer ook). Zo zijn we op audiëntie, als huisgezin, bij God en markeren dit en staan daarbij stil middels votum en groet. 

Luister ook naar Votum en groet van Sela: https://www.youtube.com/watch?v=eGwApCPQGbQ 

en/of voor de kids Votum en groet van Kids Opwekking 326:

Heilig Avondmaal

Op zondag 30 januari vieren we het Heilig Avondmaal in De Brug. Hieronder staat een beknopte beschrijving over het hoe en wat van het Heilig Avondmaal.

Wat is het Avondmaal? 

Het Heilig Avondmaal is de maaltijd die Jezus aan het eind van Zijn leven zelf heeft ingesteld. Dat gebeurde vlak voordat Hij gedood werd aan het kruis. De kerk van Jezus Christus heeft vanaf het begin altijd deze bijzondere maaltijd gevierd.

Het is een viering met een bijzondere betekenis. Paulus – een volgeling van Jezus – schrijft daarover in een brief die in de Bijbel staat dat de avond voordat Jezus aan het kruis stierf Hij met Zijn leerlingen aan tafel lag voor een maaltijd. Jezus pakte een stuk brood, dankte God en zei tegen Zijn leerlingen: “Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken”. 

Na het eten pakte Jezus een beker wijn en zei: “Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven denken”.

Wanneer we in de Ontmoetingsdienst Avondmaal vieren dan eten we een stukje brood en drinken een slokje wijn (in de viering wordt druivensap gebruikt). We doen dan samen wat Jezus ons heeft opgedragen: en gedenken dat Jezus voor ons stierf.

Voor wie is het Avondmaal? 

Het Heilig Avondmaal is voor iedereen die gelooft dat Jezus de zoon van God is. Het gaat er niet om of je een beetje gelooft of meer of heel veel. Ook al heb je zo je twijfels, je bent welkom! In De Brug onderstrepen we de bijbelse verbinding tussen geloof, doop en Avondmaal. 

Jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom aan het Avondmaal. Jongeren onder 16 jaar (en ook ouderen die niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal) kunnen een zegen ontvangen als zij dat willen.

Hoe vieren wij het Avondmaal?

Op zondag 30 januari vieren we het Heilig Avondmaal. We mogen dan met 50 personen aanwezig zijn (excl. medewerkers). Voor zondag 30 januari moet je je even opgeven. Wanneer er meer dan 50 personen willen komen, vieren we 2x het Avondmaal. De eerste viering is gelijk na de Ontmoetingsdienst en de tweede viering is dan om 12:15 uur. Om het Avondmaal mee te vieren moet je je even opgeven bij Aart. Je kan dat doen door te bellen of sms’en of te Whatsappen naar 06 – 2946 3400. Mailen kan ook: opaartschaap@gmail.com.

Verhinderd? Het kan weleens gebeuren dat je een gevoel hebt dat je door iets of iemand verhinderd wordt. Blijf er niet mee lopen en schiet een van de mensen van het pastoraalteam aan Nel, Aart, Henk Kooij of Jan Verkerk.

“Wat is De Brug ons waard” en Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2022

In Hervormd Huizen wordt vanaf deze week de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Als ingeschreven lid krijg je dan een envelop thuisbezorgd met daarin een brief, een folder met uitleg en een antwoordenvelop, die op een aangegeven datum, ook weer wordt opgehaald. In de brief en folder wordt duidelijk uitgelegd hoeveel geld er nodig is en waarvoor. De gevraagde bijdrage per toezegging is in feite de begroting 2022 (het totaal van de verwachte uitgaven) gedeeld door het aantal toezeggingen. 

Voor dit jaar is dat € 714.217, -/ 1.395 ≈ € 512,-.

Een toezegging is dus het bedrag dat je toezegt om te gaan geven in 2022 en kan zowel van één volwassene op één adres zijn als van een gezin met kinderen tot 18 jaar op één adres. Een toezegging kan dus van meer dan één gemeentelid zijn.

Verschil

Wat is nu het verschil tussen de ‘Actie Kerkbalans’ en ‘Wat is De Brug’ ons waard? Als je meedoet aan de Actie Kerkbalans dan steun je de Hervormde Gemeente van Huizen in de structurele kosten die (jaarlijks) gemaakt worden waaronder ook een gedeelte van de kosten van het missionaire werk (o.a. De Brug). Je gift is dus meer een algemene bijdrage voor verschillende doelen. Als je een gift geeft aan De Brug (aan het einde van dit artikel staat uitgelegd hoe je dat kunt doen) dan geef je specifiek voor de bestrijding van de kosten van De Brug. Onderaan de streep is er echter geen verschil aangezien het de Hervormde Gemeente Huizen is die alle kosten van De Brug draagt. Als er meer kosten zijn dan opbrengsten wordt dit dus opgevangen door de Hervormde Gemeente. Verder zijn beide giften fiscaal aftrekbaar. Er is dan ook géén concurrentie tussen deze twee acties. Maar, door te geven via de actie ‘Wat is De Brug ons waard’ wordt wél inzichtelijk wat er door de bezoekers van De Brug wordt bijgedragen aan het bestrijden van de kosten. Vandaar dat wij de actie ‘Wat is De Brug ons waard’ dan ook van harte aanbevelen! 

Geven voor Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans wordt uitgelegd in de folder hoe je dit kunt doen. Je kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro, of je kunt zelf je bijdrage overmaken (in 1 of meerdere overschrijvingen die je zelf inplant bij je eigen bank) naar het vermelde IBAN-nummer óf je kunt een incasso afgeven. In het laatste geval word je bijdrage automatisch afgeschreven in 1 of meer door jou gekozen maanden. Het formulier waarop je invult wat en hoe je wilt bijdrage stop je in de antwoordenvelop en wordt opgehaald op de aangegeven datum die staat op de envelop waarin je alle informatie over Actie Kerkbalans hebt ontvangen. Let op: je kunt via Actie Kerkbalans niet specifiek geven voor De Brug. Ook niet door dat op het antwoordformulier te zetten. Als je specifiek het werk van De Brug wilt steunen lees dan hieronder hoe je dat kunt doen.

Geven voor De Brug

Je kunt het werk van De Brug op de volgende drie manieren steunen:

1. Een bedrag overmaken naar

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
onder vermelding van ‘Bijdrage De Brug’

Dit kan zowel éénmalig als maandelijks maar dat moet je wel zelf inplannen bij je eigen bank want bij De Brug is er geen automatische incasso! Verder zullen we u en jou ook nooit een betaalverzoek sturen!

2. Collectebus

Je kunt een bijdrage doen in de groene collectebus voor De Brug die elke zondag tijdens de Ontmoetingsdienst en andere doordeweekse activiteiten aanwezig is. Deze optie is natuurlijk pas weer mogelijk zodra we weer mogen samenkomen.

3. Givt

Tenslotte kun je ook een bijdrage geven via de Givt-app. Je kunt dan, nadat je een bedrag hebt ingevuld kiezen voor ‘Geef door middel van een QR-code’. Vervolgens kun je onderstaande code scannen met je mobiel. Mocht dat niet lukken dan kun je ook geven via de lijst (kies een doel uit de lijst) te selecteren. Gebruik de Brug Huizen als zoekterm.


Wat is de brug ons waard – eindstand 2021 – doel 2022

Er is zeer goed financieel nieuws. De trend die gedurende het afgelopen jaar zichtbaar werd is ook in het vierde kwartaal duidelijk te zien! We hebben met elkaar € 12.646,- bij elkaar gebracht in 2021! Dat is € 3.646,- meer dan het jaardoel! We zijn God dankbaar dat het werk van De Brug ook op deze manier gesteund wordt. Dank voor elke bijdrage! In de grafiek kun je de onderverdeling van de opbrengst zien, verdeeld naar collecte, vrijwillige bijdrage en opbrengst activiteiten.

Het jaardoel voor 2022 is vastgesteld op € 12.000,-. Dat is € 3.000,- hoger dan het doelbedrag van het afgelopen jaar maar we hebben gezien dat dit een haalbaar bedrag is. We hebben er daarom vertrouwen in dat we dit bedrag ook dit jaar met elkaar kunnen opbrengen. Wil jij De Brug ook in 2022 weer steunen? We zijn dankbaar voor elke bijdrage! Geef vanuit je hart! 

Tenslotte

Het belangrijkste is om te geven vanuit je hart. Alvast bedankt voor elke bijdrage! Heb je nog vragen over dit onderwerp stel ze dan gerust aan Martijn Molenaar via: mjcmolenaar@gmail.com.

Brugnieuws 5-19 januari

De Brug is open | Op verhaal komen (let op: aangepaste datum!)

STILTE   –   GESPREK   –   VERBINDING
In het nieuwe jaar is de Vituskerk open op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur. Deze openingstijd geldt in ieder geval tot en met 2 februari 2022. In deze tijd van corona willen wij in de Vitus een plek bieden waar je even op verhaal kunt komen en de stilte kunt zoeken, maar elkaar ook op kleine schaal kunt ontmoeten. Wij vinden het belangrijk om een verbindende rol te spelen tussen mensen zodat we voor elkaar iets kunnen betekenen. Bij een bezoek aan de Vitus ben je vrij om je eigen route te bepalen in onze huiskamer, de kapel te bezoeken of koffie/thee to go te nemen. Wij volgen de actuele corona-richtlijnen.

Het team van De Brug is er om je te ontvangen, wij zien naar je uit! 

Oproep voor gezelschapsspellen | Op verhaal komen

Voor nieuwe programma’s in De Brug, hier kunt u binnenkort meer over lezen, willen wij u vragen of u misschien in uw kast gezelschapsspellen bewaart die u niet meer gebruikt. Wij zouden deze spellen goed kunnen gebruiken bij een programma-onderdeel om elkaar eens te ontmoeten en iets gezelligs te doen.

Onze vraag is als u een leuk spel heeft wat u niet meer gebruikt of denkt te gebruiken en het aan De Brug ter beschikking wilt stellen, wilt u ons dat dan laten weten.

U kunt contact opnemen met Aart Schaap of Loek Alta. Wij horen graag van u.

Werk aan de kerk…

Op zaterdag 8 januari om 9:00 uur gaan we in de Vituskerk weer aan de slag en onder de koffie praten we even bij. We hopen om ongeveer 11:30 uur klaar te zijn.

Schoonmaken & tuinonderhoud.
In deze wintertijd zal het in de tuin een inspectierondje zijn. Als je gelegenheid hebt om te helpen, dan ben je van harte welkom! De geldende corona-maatregelen worden in acht genomen.

Kerken heten vluchtelingen welkom

In de week voor de kerstdagen is er in Huizen een noodopvanglocatie voor vluchtelingen geopend. In de haven ligt een schip afgemeerd waar tot eind maart 150 mensen tijdelijk onderdak zullen vinden. Een aantal kerken wil ze graag welkom heten. Er is daarom een kaart gemaakt met een welkomstboodschap in het Nederlands, Engels en Arabisch, die bij aankomst op de boot aan de vluchtelingen wordt aangeboden. 

De diaconieën van enkele kerken gaan gezamenlijk kijken wat er nog meer gedaan kan worden. Heb jij nog een leuk idee…? Ik hoor het graag (opaartschaap@gmail.com). 

Je kunt nu al wat betekenen door mee te doen aan de actie ‘Heel Huizen Breit’ van Buurten met Buren waarin je gevraagd wordt om een warme sjaal voor de vluchtelingen te breien. Voor meer informatie: https://buurtenmetburen.nl/heel-huizen-breit/

Tekstschrijver

Ben jij in je hart ook ergens een pionier die houdt van avontuur? Heb jij ideeën over kerkzijn nu en hoe je samen met anderen een community bouwt die samen met de buurt betekenis geeft? De Brug is een vindplaats voor zoekers in de breedste zin van het woord met gerichtheid op God.

In het eerste kwartaal 2022 start De Brug nieuwe activiteiten op in de Vituskerk. Om dit nog beter onder de aandacht van ons dorp te brengen, zoeken we iemand die de ideeën en plannen van De Brug kan omzetten in pakkende teksten.

Samen met onze artdirector Maroeska vorm je een team om de activiteiten van De Brug op de kaart te zetten. 

Je hoeft geen bakken ervaring te hebben, misschien doe je een opleiding, wil je het gebruiken voor je portfolio, ervaring opdoen, je christenzijn handen en voeten geven, maakt niet uit. Pionier mee met De Brug, als je van uitdaging houdt. De pen is voor jou.

Vragen, interesse? Mail/app jan@debrughuizen.nl/ 06 – 5799 2829.

Diaconaat Hervormde Gemeente Huizen vanaf 1880.

Informatie over de historie van de diaconie van de Herv. Gem. Huizen is schaars, er is weinig tot niets gedocumenteerd. In het boek “Vier eeuwen Hervormde Gemeente Huizen” worden diaconale feiten beschreven vanaf 1880. Het boek is in 1995 geschreven ter gelegenheid van het feit dat in 1595 de eerste predikant van Huizen, Hillebrandus Cunaeus, zijn werk begon. Onderstaande tekst is aan dit boek ontleend. 

In Huizen, een dorp van vissers en boeren, was veel armoede. Ook de kerk en de diaconie hadden daaronder te lijden. De diaconie moest het hebben van de opbrengsten uit de collecten. Bezittingen waren er heel weinig, dat leverde dan ook niet veel op. In een oud kasboekje (vanaf 1880 en verdere jaren) lezen we dat een collecte op een zondag maximaal veertig gulden opbracht. Met deze marginale inkomsten moest de diaconie in 1883 ongeveer 58 gezinnen ondersteunen. Dat dit grote zorgen met zich meebracht zal duidelijk zijn. De uitgaven van de diaconie werden steeds hoger doordat het aantal weduwen toenam omdat er veel vissers verdronken op zee. De ondersteuning van weduwen werd verminderd met enkele centen zodra er weer mannen verdronken, om ook de nieuwe gezinnen te kunnen ondersteunen. Dit leverde de nodige spanningen op. De ondersteuning in geld was gering, meestal tweehonderd of soms maar honderdvijftig cent per keer. Ondersteuning in natura was gebruikelijker: een paar klompen, ondergoed en vaak halsdoeken. Het betalen van de begrafenis kwam ook vaak voor. Gelukkig waren er enkele welgestelde mensen, die grote giften gaven (bijvoorbeeld d.m.v. een legaat). Het zal duidelijk zijn: een moeilijke periode voor zowel de inwoners van Huizen als de kerk. 

In de crisisjaren was er veel werkeloosheid en daardoor bittere armoede maar kasboeken of notulen van diaconievergaderingen zijn van deze periode niet bekend. 

Meer informatie is er van de jaren na de oorlog omdat hiervan notulen zijn bewaard. Bijzonder om te ontdekken dat in die jaren de oprichting plaatsvond van een gezinsverzorging op bijbelse grondslag. Het begon met één leidster en groeide uit tot een volwaardige stichting. In die tijd brachten de diakenen ieder in z’n eigen wijk de ondersteuningen rond. Dit kostte veel tijd maar leverde wel veel sociale contacten op. Op de maandagavonden, zo staat vermeld in het boek, werd het collectegeld geteld (met de hand). De diakenen kwamen netjes aangekleed en met enkele sigaren in de zak, dan begon het tellen terwijl de kamer zich vulde met heel veel rook… 🙂

De diaconie is uitgegroeid tot een zelfstandig college met vele taken. Door veranderingen in het sociale stelsel (denk aan invoering van de AOW, de WW, de WAO en overige uitkeringsvormen) is de taak van de diaconie veranderd. Daarover in een volgend artikel meer. 

Collecte december & januari

Zaterdag 25 december 1e kerstdag collecteren we voor ZOA (humanitaire crisis in Jemen)

Op 1e kerstdag collecteren we voor de vluchtelingen in Jemen. Jemen is het armste land van het Midden-Oosten, het is er extreem droog en al jaren woedt er een hevige burgeroorlog. 10 miljoen mensen staan op het randje van de dood door honger en 1 op de 5 kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Al sinds 2012 staat ZOA klaar dankzij de steun van talloze christenen. ZOA voorziet de lokale bevolking van noodhulp, voornamelijk schoon drinkwater en voedselhulp. Vanuit De Brug willen we ook meehelpen, doet u mee?                                                                                                                                      Wie/ wat is ZOA, kijk voor informatie op de website https://www.zoa.nl                                                                                                                                                  Voor meer info zie de brochure, klik hier.

Zondag 26 december collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen. 

Zondag 2 januari collecteren we LEVENSMIDDELEN voor De Voedselbank 

(collecteren van levensmiddelen onder voorbehoud van doorgang fysieke dienst)

Waarom doen we dit? Omdat er in Nederland meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Ook in het Gooi, in Huizen wonen er veel van deze mensen. De Voedselbank helpt de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Je kunt de levensmiddelen neerleggen in de kratten bij de hoofdingang. Prachtig om ook zo de medemens in Huizen en omstreken te kunnen helpen. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 9 januari collecteren we voor de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen

De diaconie heeft de taak om collectegelden te bestemmen voor personen en organisaties. Niet alleen heeft de diaconie een financiële taak, het gaat ook over het organiseren van praktische hulpverlening. Deze “dienst” vindt plaats in de Hervormde Gemeente Huizen, in De Brug, in Huizen, landelijk en wereldwijd. Landelijk en wereldwijd krijgen christelijke hulporganisaties jaarlijks financiële steun. Ook wordt steun verleend aan hulpacties in geval van noodsituaties na rampen. De bestemming van deze collecte voor een speciaal doel is nog niet bekend, dit zal tijdig bekend worden gemaakt.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), Meest actuele info
    De meest actuele info over een komende Ontmoetingsdienst vind je uiterlijk op vrijdag op de website: https://debrughuizen.nl/ontmoetingsdienst/
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op                                                   
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Brugnieuws 9-23 december

Elke 2 weken wordt Brugnieuws via de mail verspreid. Hieronder staan een aantal nieuwsitems uit het Brugnieuws van 9 december. Wil je volledige informatie krijgen? Schrijf je dan in voor de mailing. Klik hier om je aan te melden.

Uit het pastorale team

Wat zijn we blij met de techniek die het mogelijk maakt om mee te kijken met de dienst vanuit je eigen huis. Voor hen die niet kunnen of durven komen is dit super, iets dat 10 jaar geleden onmogelijk zou zijn. Maar alleen kijken kan ook je gevoel van eenzaamheid versterken. Ik was laatst bij iemand die zei: ‘Ik heb het gevoel er niet meer bij te horen.’ Zij zal misschien de enige niet zijn… Nu horen wij van sommigen wel iets over het online kijken maar eigenlijk hebben we geen overzicht wie er allemaal meekijken. Voor hen die vanuit huis kijken, heb ik de volgende oproep: laat ons weten dat je kijkt! We willen er ook graag voor jou zijn en je eens bellen met de vraag: ‘Hoe is het met je?’ Online is mooi maar maakt ook anoniem. Misschien vind je dat wel fijn of misschien juist niet. Misschien wil je wel eens contact met iemand van De Brug. We willen jou graag laten merken dat jij er ook bij hoort.

Wie durft? Mail of app naar 06 – 12097190/ nalta@solcon.nl.

We zien naar je uit!
Nel Alta

Kerststallenroute

Van 17 december 2021 tot en met 2 januari 2022 kan je in de wijk rondom de Nieuwe Kerk en De Brug een Kerststallenroute lopen of fietsen. Een route langs kerststallen bij verschillende huizen en kerken, waarmee we licht brengen en bewoners verbinden.

Wil je dit jaar ook meedoen met een eigen kerststal? Meld je kerststal bij ons aan zodat we deze als lichtpuntje op de plattegrond van Huizen kunnen aangeven zodat de deelnemers weten welke route zij op eigen gelegenheid kunnen lopen of fietsen. 

Het aanmelden van jouw kerststal kan tot 11 december via kerstnieuwekerk@hervormdhuizen.nl met vermelding van je straatnaam en huisnummer. Op de plattegrond zal je kerststal alleen als lichtpuntje op de plattegrond komen te staan. (Je naam komt er niet bij te staan).

Wie langs de kerststallen wil wandelen of fietsen, vindt actuele informatie op Facebook en Instagram. Zoek op Kerststallenroute Huizen.

Kerstnachtdienst

Op het plein voor de Vituskerk is op vrijdagavond 24 december om 21:00 uur een Kerstnacht- bijeenkomst. We horen het verhaal van de geboorte van Jezus en zingen bekende kerstliederen. Misschien is het koud maar we worden verwarmd door elkaars aanwezigheid en het vuur in de vuurkorf. Na afloop drinken we warme chocolademelk en voor de liefhebber een glaasje Glühwein.

Toch samen Kerst vieren

De reclames van gevulde en gezellige tafels met Kerst worden alweer rondgestrooid. Het moet er vooral mooi uitzien en meerdere mensen bij elkaar. Voor hen die alleen zijn is december vaak een lastige maand. Als bezoeker van De Brug hoef je met Kerst niet alleen te zijn. Er is een initiatief gestart door een aantal mensen om iemand aan tafel te nodigen voor 1e of 2e kerstdag. Samen vieren is vaak fijner dan alleen.

Durf jij je op te geven om bij een ander te eten of juist ook iemand bij je thuis uit te nodigen? Laat het weten, dan kijken we of we een match kunnen maken en jullie aan elkaar kunnen verbinden.

We hopen op veel reacties.
Nel Alta, 06 – 12097190 of nalta@solcon.nl.

De collecten in december

Zondag 12 december en 1e kerstdag collecteren we voor ZOA (humanitaire crisis in Jemen)

Op 12 en 25 december collecteren we voor de vluchtelingen in Jemen. Momenteel staan ruim twee derde van de Jemenieten aan de rand van een zware hongersnood. Jemen is het armste land van het Midden-Oosten, het is er extreem droog en al jaren woedt er een hevige burgeroorlog. 10 miljoen mensen staan op het randje van de dood door honger en 1 op de 5 kinderen onder de 5 jaar is ondervoed. Al sinds 2012 staat ZOA klaar dankzij de steun van talloze christenen. ZOA voorziet de lokale bevolking van noodhulp, voornamelijk schoon drinkwater en voedselhulp. Vanuit De Brug willen we ook meehelpen, doet u mee?
Wie/wat is ZOA: kijk voor informatie op de website https://www.zoa.nl
Voor meer info zie de brochure, klik hier

Zondag 19 december collecteren we voor de verwarming van de Vituskerk                                                

Het is winter en koud in de kerk… helaas. Om toch lekker warm tijdens alle activiteiten van De Brug te kunnen zitten moet de thermostaat omhoog, zowel in de grote zaal als het Biebeltje. De kosten van het gasverbruik zijn hoog en dat wordt de komende maanden zeker niet minder. Daarom een extra oproep om mee te doen met deze collecte. 

Zondag 26 december collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen. 

De Brug is open

Op verhaal komen
STILTE   –   GESPREK   –   VERBINDING
In december is op woensdag- en vrijdagmiddag de Vituskerk weer open van 14:00 tot 16:30 uur. In deze tijd van corona willen wij in de Vitus een plek bieden waar je even op verhaal kunt komen en de stilte kunt zoeken, maar elkaar ook op kleine schaal kunt ontmoeten. Wij vinden het belangrijk om een verbindende rol te spelen tussen mensen zodat we voor elkaar iets kunnen betekenen. Bij een bezoek aan de Vitus ben je vrij om je eigen route te bepalen in onze huiskamer, de kapel te bezoeken of koffie/thee to go te nemen. Wij volgen de actuele corona richtlijn. Het team van De Brug is er om je te ontvangen, wij zien naar je uit! 

Lied van de maand

Deze keer heb ik (Jojanneke) gekozen voor Mijn Toevlucht van Sela. Dit lied is gebaseerd op Psalm 91 en als ik de tekst doorlees, klinkt het een beetje te mooi om waar te zijn. Mij zal niets overkomen? Nooit? Maar ik denk niet dat de schrijver dat zó heeft bedoeld. Hij is er ontzettend vól van hoe groot God is en hij gelooft vast dat, in welke situatie hij (en ook wij nu!) zich bevindt, God erbij is en hem (ons) zal vasthouden. In het laatste couplet is God Zelf aan het woord en Die bevestigt daar, wat de schrijver ons al verteld heeft: wie in Mij (dat zegt God) gelooft, zal Ik beschermen en Ik zal bij hem zijn en goed voor hem zijn.

Wauw…. Is dat niet te mooi?!

Wil je (nog eens) van deze mooie belofte genieten? Klik dan hier