Collecte komende weken

Zondag 27 november collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens Ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 4 december collecteren we voor De Brug (verwarmingskosten Vituskerk)

In de maand december zijn er meerdere activiteiten in de Vituskerk. Om het tijdens die activiteiten een beetje behaaglijk te hebben zal de verwarming wat vaker worden aangezet op 17 graden. En ja, daar zijn kosten aan verbonden. De opbrengst van de collecte op zondag 4 december is bestemd voor de energiekosten in december. Warm aanbevolen…!!!

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                    
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Komende activiteiten

Kerststallenroute

Van 16 december 2022 tot en met 3 januari 2023 kan je in de wijk rondom de Nieuwe Kerk, De Brug en diverse andere wijken een Kerststallenroute lopen of fietsen. Een route langs kerststallen bij verschillende huizen en kerken, waarmee we licht brengen en bewoners verbinden.

Wil je dit jaar ook meedoen met een eigen kerststal? Meld je kerststal aan zodat deze als lichtpuntje op de plattegrond van Huizen kan worden aangegeven zodat de deelnemers weten welke route zij op eigen gelegenheid kunnen lopen of fietsen. 

Het aanmelden van jouw kerststal kan tot 10 december via kerststallenroutehuizen@gmail.com met vermelding van je straatnaam en huisnummer. Op de plattegrond zal je kerststal alleen als lichtpuntje op de plattegrond komen te staan. (Je naam komt er niet bij te staan).

Wie langs de kerststallen wil wandelen of fietsen, vindt actuele informatie op Facebook en Instagram. Zoek op Kerststallenroute Huizen.

Jan Verkerk 

Advent 2022 en Op Verhaal Komen

Woensdag 23 november hebben we met elkaar de Vituskerk in kerstsfeer gebracht. Zondag 27 november is de eerste zondag van Advent. We zien uit naar de geboorte van Jezus en tijdens de zondagen van Advent staat dit centraal. 

Ook op de woensdagen van de Adventsperiode is er naast het “normale” programma van Op Verhaal Komen aandacht voor het komende kerstfeest.                                        

Enkele speciale programma- onderdelen zijn:

 • Elke woensdag, van 10.00 tot 17.00 uur zijn er prachtige kerststallen te bezichtigen. In de Vituskerk staan kerststallen uit meerdere werelddelen opgesteld. Kom ze allemaal bekijken en sta ook zo even stil bij de geboorte van Jezus. 
 • Woensdagmiddag 21 december, is een middag om alvast te reserveren in jouw agenda. Een koor uit Huizen komt optreden en geeft vanaf 15.00 uur meerdere uitvoeringen met kerst- en levensliederen. Het belooft een mooie middag te worden in de sfeervolle Vituskerk. 
 • Zaterdagavond 24 december, is Kerstavond. Samen, alle bezoekers van De Brug en de buurtbewoners, willen we op het plein voor de hoofdingang van de Vituskerk Kerst vieren. “A taste of Christmas” is luisteren naar het kerstevangelie, naar een kerstverhaal en samen zingen, omringd door vuurkorven en lichtjes. Na afloop iets warms drinken. Een prachtige voorbereiding op Kerst 2022. Komt allen tezamen…!!! 

Overige activiteiten

Werk aan de kerk op zaterdag 10 december
Afgelopen zaterdag zaten we met 10 personen gezellig aan de koffie en hebben we ook veel kunnen doen. Het zou fijn zijn wanneer jij ook een keer komt helpen. Welkom vanaf 9.00 uur! We werken tot ongeveer 11.00 uur.

Samen de Bijbel ontdekken overdag
Maandag 5 december komen we weer bij elkaar om te lezen in en te leren uit de Bijbel. Deze keer zijn we welkom bij Ditta, Ceintuurbaan 52. We beginnen om 14.00 uur.

Advent, wat is dat?

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Het is de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.

Twee betekenissen

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Advent heeft een dubbele betekenis: Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Advent is ook de periode van verwachting dat Jezus nog een keer naar de aarde komt. Dat is het moment dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt. Wanneer dat zal zijn, weet niemand. Wat we wel weten, is dat het steeds dichterbij komt.

Vier zondagen

Advent begint op zondag vier weken voor Kerst. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e en 4e zondag van Advent, dit jaar 27 november, 4, 11 en 18 december.

Adventslied

In de Ontmoetingsdienst steken we op elke Adventszondag één kaars meer aan en zingen iedere zondag onderstaand Adventslied. 

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Wil je de melodie alvast leren kennen? Klik hier.

Zou je een gratis Adventskalender ontvangen? Klik hier en je komt op de website waar je hem kan bestellen (ook digitaal als mail).

Jan Verkerk

Aftellen naar Kerst

Elke zondag een kaars erbij, op weg naar Kerst. Ook in de De Brug branden de komende weken adventskaarsen. Waar komt die traditie vandaan?

Adventskaarsen zijn een protestantse uitvinding. In 1839 maakte de Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) voor het eerst gebruik van kaarsen als aftelkalender naar Kerst. Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond december constant bij hem kwamen vragen of het al bijna Kerst was. Daarom besloot hij een voor de kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.

Wagenwiel

Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de kinderen precies zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk Kerst zou zijn.

Licht van de wereld

Tegenwoordig maken veel protestantse kerken gebruik van een adventskrans, maar dan in een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen op een (rond) onderstel, vaak versierd met dennengroen en eventueel kerstdecoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met Kerst naar de aarde komt.

De eerste kaars wordt op de 4e zondag voor het kerstfeest aangestoken. Daarna elke week een kaars erbij totdat alle kaarsen branden op de zondag voor Kerst.

Jan Verkerk (Bron: website Protestantse Kerk in Nederland)

Collecte in november

Zondag 13 en 20 november collecteren we voor Compassion

Wie/wat is Compassion?                                                                                         

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan lange termijn hulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15: 32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

Wat doet Compassion?

“KINDEREN BEVRIJDEN VAN ARMOEDE IN JEZUS’ NAAM”

We geloven in lange termijn-ontwikkeling via lokale kerken en op alle gebieden die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van een kind. De hulp start zo vroeg mogelijk, daarom werken we met (zwangere) moeders en baby’s en kinderen.

Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.

Jezus staat centraal in ons werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen we kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze Zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien.

Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. We helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien.

Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kind sponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden begeleid om hun van God gegeven talenten te ontdekken.

Wil je meer weten over Compassion? Kijk op website: www.compassion.nl  en bekijk dit filmpje www.youtube.com/watch?v=Q4wseGCV8RM

Zondag 27 november collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens Ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                     
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Eeuwigheidszondag – 20 november

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en ook de zondag voordat de adventstijd begint. De 4 weken voor dit feest zijn de Adventsweken. Met Kerst vieren we de geboorte van de koning van de vrede, Jezus Christus.

Dit jaar valt eeuwigheidszondag op 20 november. In de Ontmoetingsdienst gedenken we hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Er zijn ook kerken/kerkplekken die de overledenen herdenken tijdens Allerzielen (2 november).

Wat is eeuwigheidszondag?

Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

Het thema in de Ontmoetingsdienst is: ‘In goede handen’, n.a.v. een tekst uit het Oude Testament, Psalm 31 vers 15 en 16a: Mijn lot en mijn leven zijn in Uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. We lezen ook een stukje in het Nieuwe Testament uit het evangelie dat Johannes schreef, hoofdstuk 14. Het accent ligt op de goede handen van God. Welke betekenis hebben de handen van God in ons leven en bij ons sterven?

Herinnering

Als je een herinnering en/of een foto mee wil nemen van haar/hem die je in het afgelopen jaar of (veel) eerder ontvallen is, dan kan je die voor de viering voorin de zaal zetten. Tijdens deze Ontmoetingsdienst kan je op je eigen manier gedenken en/of ook een kaars aansteken en naar het kruis brengen voor in de zaal.

Overleden

In het afgelopen kerkelijk jaar zijn de volgende personen overleden:

 • Sonja Vos – van Voorst op 25 december 2021
 • Johanna Sonneveld op 15 januari 2022
 • Anne Floor op 18 maart 2022
 • Wijnand Bakker op 9 augustus 2022

Tijdens de Ontmoetingsdienst zullen we in het bijzonder hen gedenken.

Bij eeuwigheidszondag

Ik las een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Het raakte mij en zette mij aan het denken. (Jan Verkerk)

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

Zeg niet: ‘God zal de leegte vullen’,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt 
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit. 
Dus, droog je tranen en huil niet,
als je van me houdt

Dietrich Bonhoeffer

(Wil je meer lezen over zijn bijzondere levensverhaal en het verzet tegen het nazisme? Klik hier en/of hier)

Collecte komende weken

Zondag 30 oktober collecteren Diaconie Herv. Gem. Huizen

Fonds inflatie en energie

De kranten staan vol berichten over de energiecrisis en de inflatie. We merken allemaal in de supermarkt of aan de energierekening dat de prijzen stijgen. Dit raakt de hele samenleving. Misschien heeft dit voor u of uw gezin ook grote (financiële) gevolgen. Of ziet u gevolgen bij uw buren, familie, op het werk of op andere plaatsen. De overheid komt misschien met maatregelen. Daarmee zullen zij waarschijnlijk niet alle financiële problemen kunnen oplossen.

Daarom deze oproep!

Kent u iemand die in de problemen zit of dreigt te komen, of heeft u zelf problemen? Klop aan bij de Diaconie voor hulp met uw financiën of voor ondersteuning. Wij helpen u graag om uw inkomsten en uitgaven beter in evenwicht te krijgen. Door op tijd onze hulp in te schakelen, zijn vaak grotere problemen te voorkomen. Ook hebben we een fonds opgezet met geld om steun te bieden en problemen op te lossen. Natuurlijk wordt uw aanvraag vertrouwelijk behandeld.

U kunt contact opnemen met Aart Schaap, de diaken van De Brug. Contactgegevens van Aart zijn: 06 – 294 634 00 en opaartschaap@gmail.com. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de penningmeester van de diaconie Johan Westland 

(06 – 109 389 41).
We helpen u graag! 
Diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen (waarvan De Brug een onderdeel is).


Zondag 6 november collecteren we voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen),
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Collecte in oktober

Zondag 2 oktober collecteren we voor De Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 9 en 16 oktober collecteren we voor Visio Elizabeth Kalishuis

Sinds de oprichting van Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie ongewijzigd: met specialistische expertise ondersteunt Visio mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden.

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Kijk voor meer informatie over de landelijk organisatie op https://www.visio.org/nl-nl/home

Visio Wonen & Dagbesteding, Bovenweg 2 te Huizen

Visio Elizabeth Kalishuis is een dagbestedingslocatie van Visio Wonen & Dagbesteding Midden. Aan de Bovenweg 2 in Huizen volgen cliënten zinvolle en leuke programma’s. Zij leren nieuwe vaardigheden op digitaal, creatief, sportief en recreatief gebied. Hieronder vindt u een greep uit het aanbod.

Digitaal, sport en vrije tijd

 • radio maken
 • digitale luisterkrant DigiEKkrant maken
 • goalball
 • Beweeg je Fit
 • roeien en boottochtjes
 • spinning op muziek
 • bewegen op de woning
 • zwemmen
 • (e-)tandemfietsen
 • dansen en theater
 • avondvierdaagse lopen

Het collectedoel = bijdrage aanschaf van een LEGPRESS

Bewegen is gezond! Zeker ook voor onze doelgroep blinden en slechtzienden.

Gedurende de week hebben wij ongeveer 80 cliënt contacten qua bewegen. Dus een optimaal gebruik van fitnessapparaten. Echter ontbreekt er een legpress.

Wij hebben al heel lang de wens een legpress in onze sportzaal te willen hebben. Een fitness apparaat waarbij wij de spierkracht bij onze cliënten kunnen onderhouden en trainen. Spierkracht is heel belangrijk bij onze doelgroep t.a.v. mobiliteit. Een bijdrage voor de aanschaf zou zeer welkom zijn, want het is een duur apparaat.

Zondag 23 en 30 oktober collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten:
Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).  
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Verslag van De Brugavond op 22 september 2022

Jan opent de avond met het lezen van psalm 23: ‘De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets!’ We danken God, die altijd bij ons is, en bidden voor De Brug, de bezoekers en activiteiten. We zijn blij met God en onze prachtige plek.

Tom, voorzitter van de Stuurgroep, vertelt iets over de toekomst van De Brug:

Is de Brug voor nieuwe zoekers of voor de mensen die elke week komen? Enkele reacties zijn: 
1. Er zijn veel verschillende bezoekers, we leren van elkaar;
2. Nieuwkomers en vaste bezoekers vullen elkaar mooi aan;
3. Soms wordt er over De Brug gedacht alsof het alleen voor beginners is, ‘nog niet geslaagd voor de gewone kerk.’

Blijven we pionieren of vinden we het wel goed zoals het nu gaat?
1. We moeten luisteren naar wat er speelt in het dorp en de wereld en daarop inspelen;
2. Nieuwe vormen kunnen ook weer nieuwe mensen trekken;
3. Het moet wel altijd over het Evangelie, over Jezus gaan;
4. Als een activiteit niet meer ‘werkt’, moet je ermee stoppen.

Loek vertelt iets over de stand van zaken rond de Vituskerk:

 • De Rooms Katholieke parochie, eigenaar van het gebouw, heeft geld nodig, gebruikt de kerk niet meer en wil appartementen op de plek van de kerk bouwen. Dat brengt voor hun geld op. Bij de Gemeente Huizen is een aanvraag tot wijziging van de bestemming van de grond ingediend. Op de plek van een kerk mag je niet zomaar huizen neerzetten, de grond heeft een maatschappelijke bestemming. De buurt is niet enthousiast over deze plannen, zij willen geen appartementen met 3 woonlagen. Er is een Stichting Heemschut die zijn best gaat doen om de Vituskerk tot een ‘beschermd dorpsgezicht’ te laten verklaren. Als dat lukt, kan de gemeente Huizen geen toestemming geven tot slopen. Vanuit De Brug hebben we geen stem daarin, wij zijn gewoon huurders. We luisteren overal mee en doen daar hopelijk ons voordeel mee.

Na de koffiepauze vertelt Aart iets over diaconaat. Waarom kijken we eigenlijk naar elkaar om? Een antwoord kan zijn: 

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf te hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stil sta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil vanbinnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wil je dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.

 Addy Oostdijk, Kerk in Actie.

Achter in de kerk staat de geef-en-neem-kast, maak er gebruik van door er iets uit mee te nemen of er juist iets in te doen voor een ander. Misschien heb je last van de inflatie, de hoge energiekosten? Durf het aan te geven bij de diaconie van de kerk, dat kan via Aart. We willen je graag helpen.

Op verhaal komen – vanaf nu is De Brug open op zondag voor de Ontmoetingsdienst en op woensdag van 10 tot 20 uur! Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje, een eenvoudige lunch, een drankje na je werk en ook voor een gezamenlijke, eenvoudige hap. De 2e en 4e woensdag is er ‘Eten bij De Brug’ met een heerlijk 3-gangen diner. Welkom om mee te doen of gewoon langs te komen.

Henk legt kort uit wat ‘pastoraat’ is. Een pastor is een herder, pastoraat is herderlijke zorg. Soms wordt dit door een ouderling of lid van het pastorale team gedaan maar heel vaak door de mensen onderling. Vanuit het pastorale team is nagedacht over ‘Ziekenzalving’, een bijzondere vorm van gebed en zegen die rondom jou kan plaats vinden wanneer je erg ziek bent of het heel moeilijk hebt. We hebben er een brochure over geschreven, die bij Jan te verkrijgen is. Voor we er echt mee gaan werken, willen we dit eerst nog een keer goed uitleggen in een dienst of een andere gelegenheid. 

Martijn laat een overzicht zien van de financiële situatie van De Brug. We zijn een groeiende gemeenschap met een gezonde financiële toestand. Er komen mooie giften binnen, waaronder een bijzondere gift van € 20.000,-! Een deel van dit geld is gebruikt voor het gebruiksklaar maken van een tweede toilet. Ook willen we investeren in de jeugd, misschien kan er een stagiair gezocht worden om meer voor de jeugd te kunnen doen. De stookkosten waren al hoog maar door de onzekere gasprijs nu torenhoog. We willen graag openblijven en vragen iedereen zich warm te kleden. Vorig jaar kregen we een flinke huurverhoging, we hebben daardoor wel de hele week het gebouw voor ons beschikbaar. De Vituskerk is te huur, kijk in www.debrughuizen.nl/agenda of de datum beschikbaar is en neem dan contact op met Martijn.

Jan wijst nog op het bestaan van vertrouwenspersonen; via het pastorale team kom je met hen in contact.

We zingen elkaar toe ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Op Verhaal Komen vanaf 28 september

Vanaf woensdag 28 september is Op Verhaal Komen elke woensdag de gehele dag open vanaf 10.00 uur. Er is wat geschoven in tijd met bestaande onderdelen en nieuwe zijn toegevoegd. Om een idee te krijgen wat je zo allemaal kunt doen op een doordeweekse woensdag lopen we samen even door het programma heen:

10.00 – tot 12.00 uur
Op woensdagochtend kun je even aan de dagelijkse sleur ontsnappen en gezellig met elkaar koffie of theedrinken, een praatje maken of samen een spelletje doen. We hebben naast puzzels en bordspellen nu ook een sjoelbak…! LET OP: elke 2e woensdag van de maand is er een creatief programma. 

12.00 – 14.00 uur, NIEUW!
Gezellig met elkaar lunchen. Samen genieten van eenvoudige lunch en misschien wil je wel een handje helpen met de voorbereidingen… Voor de lunch wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, loop gewoon binnen!                                                                                                         

14.00 – 17.30 uur
Op woensdagmiddag kun je even tot rust komen en/of naar elkaar omzien. Heb je behoefte om tot rust te komen, om stil te worden, wil je een kaarsje branden? In de kapel kun je tot jezelf komen. Als je je gedachten wilt delen, dan is er een luisterend oor. Wil je iemand helpen, kom het vertellen. Heb je hulp nodig, samen proberen we een oplossing te vinden.                                                                                                                          

17.30 – 20.00 uur Eten bij De Brug
Op de 2e en 4e woensdag van de maand kun je vanaf 17.30 uur binnenlopen bij “Eten bij De Brug”, wel eerst aanmelden bij Nel Alta (contactgegevens: zie website of BRUGnieuws). Vrijwillig bijdrage van € 4,00. 

17.30 – 20.00 uur
Op de 1e en 3e woensdag van de maand na werktijd even wat drinken en daarna een eenvoudige hap eten aan onze aanschuiftafel. Vrijwillige bijdrage van € 3,00. Je hoeft je niet vooraf aan te melden, loop gewoon binnen!                                                                

Op verhaal komen in augustus en september

Woensdag 24 augustus, 14 en 28 september staan de deuren van de Vituskerk open en een gastvrouw/heer ontvangt je met koffie of thee. Daarna is het aan jou om aan een (of meerdere) van de volgende activiteiten mee te doen: 

Ontmoeting met:
Tussen 10.00 en 12.00 uur kun je even aan de dagelijkse sleur ontsnappen en gezellig met elkaar koffie of thee drinken, een praatje maken of samen een spelletje doen. LET OP: Woensdag 14 september is er ook een creatieve activiteit!

Omzien naar elkaar:
Ook op woensdagochtend kun je, tussen 10.00 en 12.00 uur, naar elkaar omzien. Wil je iemand helpen, kom het vertellen. Heb je hulp nodig, samen proberen we een oplossing te vinden.

Elkaar zien:
Om 14.00 uur gaan de deuren weer open. Heb je behoefte om tot rust te komen, om stil te worden, wil je een kaarsje branden? In de kapel kun je tot jezelf komen. Als je je gedachten wilt delen, dan is er een luisterend oor. 

Eten bij de Brug:
Vanaf 17.30 uur kun je binnenlopen bij “Eten bij De Brug”, wel eerst aanmelden bij Nel Alta (contactgegevens: zie website of BRUGnieuws). Om 18.00 uur zitten we aan een gezellig gedekte tafel, genieten van een fantastische maaltijd en een goed gesprek. Na afloop wordt een bijdrage van € 4,00 in de kosten gevraagd. Je van harte welkom en neem gerust iemand mee.