Collecte juni & juli

Zondag 12 juni collecteren we voor de GZB

GZB is de afkorting van Gereformeerde Zending Bond. Hieronder kun je lezen wat de GZB (www.gzb.nl) van zichzelf zegt:

Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld. We willen dat mensen over de hele wereld het Evangelie horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God het heeft bedoeld.

Het project dat we willen steunen: Peuteropvang voor vluchtelingengezinnen in Libanon

Libanon is een land dat lijdt onder een opeenstapeling van problemen: een enorme economische crisis, scherpe politieke en religieuze tegenstellingen, wanbeleid en corruptie.
Sinds de burgeroorlog in buurland Syrië in 2011 begon, vluchtten er zeker 1,5 miljoen mensen naar Libanon, onder wie veel kinderen. Daar kwam de explosie in Beiroet in 2020 en de coronacrisis bovenop. Libanon is feitelijk bankroet. Veel jongeren emigreren.
In deze donkere tijden staan christenen in Libanon op. Om hoop en licht te brengen voor zowel Libanezen als vluchtelingen.
Met praktische hulp en ondersteuning én met het Woord van hoop. De GZB werkt samen met kerken, theologische opleidingen en christelijke organisaties om ervoor te zorgen dat zij hun roeping kunnen blijven vervullen en hoop en perspectief brengen.

Waarom is dit project nodig?

In Libanon gaan meer dan een half miljoen kinderen niet naar school. Vooral kinderen uit vluchtelingengezinnen lukt het niet om mee te komen in het Libanese onderwijssysteem. Ouders moeten overdag werken om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen zich geen goede opvang voor kleine kinderen veroorloven. Daarnaast wordt van veel kinderen ook verwacht dat ze het gezin helpen in het voorzien in het levensonderhoud. Dit leidt tot nog meer achterstand en gedragsproblemen.

Wat houdt het project in?

Een kleine groep christelijke vrouwen heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij runnen een peuteropvang: een veilige, schone en ondersteunende christelijke omgeving waar kleine kinderen kunnen opgroeien. Inmiddels komen er zo’n 70 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Naast een gevarieerd programma waarin de kinderen zich spelenderwijs mogen ontwikkelen, wordt er volop Bijbel gelezen, gezongen en geknutseld. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen iedere dag een gezonde maaltijd. Ook is er aandacht voor de ouders, door middel van persoonlijke relaties en cursussen.

Zondag 19 en 26 juni collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.   

Zondag 3 en 10 juli collecteren we voor Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Hoe begon het werk van Open Doors?
De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde christenen te helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig landen te versterken.                      

Lees meer over Open Doors en Anne van der Bijl op https://www.opendoors.nl/

Het project waarvoor we willen collecteren is: 

‘HELP ONZE KERKEN OPNIEUW OP TE BOUWEN!’

Nigeriaanse christenen vragen ons – de wereldwijde kerk – te helpen bij het herstel en de wederopbouw van hun kerken. Die kerken zijn na gewelddadige aanvallen van jihadisten vaak volledig verwoest. Met ieders hulp kunnen we onze Afrikaanse broers en zussen hun kerk teruggeven. Open Doors wil helpen om acht kerken volledig te herstellen. Daar is € 24.000,- voor nodig. 

In Nigeria en omliggende landen zijn onze broers en zussen continu op hun hoede. christelijke dorpen worden regelmatig aangevallen door jihadistische groeperingen zoals Boko Haram. Christenen worden op brute wijze vermoord (4600 doden in 2021!), verkracht of gemarteld. Hun kerken en huizen worden verwoest. Pastor Andrew uit Nigeria vertelt: “Wat ik zag was voor mij genoeg om te geloven dat we nooit meer samen zouden komen in de kerk. We hadden echt alles verloren.”

Met € 24.000,-  kan Open Doors helpen bij de wederopbouw van acht kerken in Nigeria en omliggende landen. Wij vanuit De Brug willen graag een steentje bijdragen door de collecten van 3 en 10 juli voor dit project te bestemmen.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                         
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op                                                   
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizeno.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Spreekwoorden uit protestantse traditie

Flink wat spreekwoorden hebben hun oorsprong in bijvoorbeeld de scheepvaart waarin ons kleine Nederland groot werd: van ‘overstag gaan’ tot en met ‘voor pampus liggen’. Ook hebben verschillende gezegden een bijbelse oorsprong. Veel zijn afkomstig uit de Statenvertaling (bijbelvertaling uit 1637), zoals ‘in zak en as zitten’ (afkomstig uit het Oude Testament, het boek Esther), ‘een rib uit je lijf’ (uit het Oude Testament, Genesis) en ‘iemand de mond snoeren’ (uit het Nieuwe Testament, 1 Petrus 2: 15).

‘De kogel is door de kerk’

Er is iets beslist, de keuze is éindelijk gemaakt. Maar wat heeft een kogel in een kerk nu te maken met een beslissing en met de protestantse traditie? Volgens oude woordenboeken heeft het spreekwoord te maken met het respecteren van kerkgebouwen in oorlogstijd. Als een vijand zélfs zo’n heilig gebouw niet spaarde, was hij alle fatsoen voorbij, maakte hij een duidelijk statement. Door de tijd heen kreeg de uitspraak een iets andere betekenis: na lang wikken en wegen is een bepaalde zaak uiteindelijk beslist. 

Als voorbeeld van een werkelijke ‘kogel door de kerk’, wordt vaak het Beleg van Haarlem (december 1572 – juli 1573) aangehaald. Tijdens deze beruchte belegering in de Tachtigjarige Oorlog knalden de Spanjaarden op een gegeven moment een kanonskogel dwars door de Sint-Bavokerk heen. De kogel was eigenlijk niet bedoeld voor de kerk, maar voor de niet meer rooms-katholieke predikant van de kerk – een afvallige, volgens de Spaanse bezetter. Nog steeds is de kogel te bewonderen in de muur van de oude St. Bavo, als herinnering aan de onbeschofte Spaanse vijand.

Bron: Website Protestantse Kerk in Nederland.

Collecten in april en mei

Zondag 17 april collecteren we voor De Herberg

In Oosterbeek staat een prachtig gebouw dat sinds1993 gebruikt wordt als pastoraal diaconaal centrum. De Herberg vangt daar mensen uit het hele land op, mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook tot rust moeten komen. Mensen met verlieservaringen, mensen met spannings- en burn-outklachten, overbelaste mantelzorgers, mensen die te maken hebben met problemen in de relatie of kampen met eenzaamheid. Twee tot zes weken verblijven deze mensen in de Herberg. Ze krijgen liefdevolle aandacht, pastorale begeleiding, dag structuur en creatieve en sportieve activiteiten aangeboden. In de Herberg werkt een kleine staf, maar er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Bijna alle taken worden door vrijwilligers gedaan. Dat zorgt voor een hartelijke en ontspannen sfeer in huis. Gasten knappen op als ze zien hoe mensen vanuit hun liefde tot de Here God bezig zijn.

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.                                                                                                                               Een prachtig collectedoel waarvoor we nog een keer willen collecteren. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe stoelen en nieuwe planten. Alvast hartelijk dank voor elke bijdrage.

Meer informatie is te lezen op de website: www.pdcdeherberg.nl

Zondag 24 april collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.   

Zondag 1 mei collecteren we voor de Voedselbank

Waarom collecteren we levensmiddelen en geld? In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten door hen tijdelijk een levensmiddelpakket te geven en door hen helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden de Voedselbanken armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Voedselbanken zijn zo de schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. Voedselbank Gooi & Omstreken is gevestigd te Huizen en heeft uitgiftepunten in Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Soest en Weesp. Meer info is te lezen op https://www.voedselbankgooi.nl

Zondag 8, 15 en 22 mei collecteren we voor “Kinderen in Nood”

Stichting Kinderen in Nood is ooit begonnen als particulier initiatief in Bussum. Intussen is de stichting uitgegroeid tot een landelijk opererende hulporganisatie die wordt gerund door vrijwilligers. De vrachtwagens brengen hulpgoederen naar diverse landen. Vrijwilligers op de plaats van bestemming zorgen dat de goederen goed terechtkomen.

De hulpgoederen worden ingezameld en door de stichting zélf maandelijks naar de plekken gebracht waar ze erg welkom zijn. Van kleding tot linnengoed en van pruiken tot gebruikte computers; maandelijks rijden de vrachtwagens naar een dankbare bestemming waar mensen uw hulp hárd nodig hebben.

Stichting Kinderen in Nood heeft sinds de oprichting in 1990 al ruim 225 transporten mogen verzenden. En met elk transport worden kinderen geholpen die het moeilijk hebben. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 12 transporten (x 100 kuub!).

De stichting is transparant en open over de kosten. De gemiddelde transportkosten voor een vracht naar Roemenië bedragen € 4.000, -. Die kosten worden betaald door giften en sponsoren. Huisvesting kost de stichting € 30.000, – per jaar.

De meeste hulp gaat naar Roemenië en Hongarije, omdat de stichting in die landen betrouwbare vertegenwoordigers heeft (dat geldt ook voor Oekraïne en Servië). Zo is het 100% zeker dat uw goederen en donaties op de juiste plekken terechtkomen. En dat de hulpprojecten gecontroleerd worden en succesvol zijn.

De vrachtwagens of zeecontainers gaan soms ook naar landen als Albanië, Kosovo, Oekraïne, Wit-Rusland of Suriname. Of, vaak in samenwerking met landelijke hulporganisaties, naar oorlogs- of rampgebieden die onze hulp goed kunnen gebruiken (zoals nu in Oekraïne).

De vrachtwagens van Stichting Kinderen in Nood komen overal om uw spullen een tweede leven te geven.

Wat gaan we doen:

Op zondag 15 en 22 mei gaan we collecteren voor de Stichting Kinderen in Nood. Een financiële bijdrage in de collectemandjes of via de Givtapp (selecteer dan de Brug Huizen). De opbrengst wordt gebruikt voor de transportkosten van goederen.       

Maar je kunt ook meedoen door hulpgoederen in te leveren. Daarbij kun je denken aan bijna alle huishoudelijke spullen mits het compleet en schoon is. Ook gereedschap, fietsen, schoolartikelen, speelgoed en verbandartikelen zijn welkom. Zie de lijst hieronder:

De hulpgoederen kun je op verschillende manieren inleveren

 • Woensdag 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur tijdens “Op verhaal komen”,
 • Voor of na de Ontmoetingsdiensten in de maand mei,
 • Elke donderdag- en vrijdagmiddag bij de stichting in Bussum (De Peppels 47).

Deze collecte is voorgesteld en mede opgezet met Jan Mauritz. Jan is zelf vrijwilliger bij de Stichting Kinderen en Nood. Mooi dat we zo samen kunnen delen, samen kunnen omzien naar elkaar.

Collecteren tijdens de diensten

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.

Zondag 29 mei collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens Ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.   

Spullen aangeboden

Hergebruik van spullen
Er zijn een aantal spullen aangeboden, gratis op te halen:

 • Uiterlijk op te halen zaterdag 16 april
 • Zelf voor demontage en transport zorgen
 • Ophaal adres in Huizen
 • Reageren naar Aart Schaap – 06 – 294 634 00

Buffetkast

Hanglamp

Bergmeubel

Salontafel

Linnenkast

Paasvieringen en activiteiten

Stille week

De week voor Pasen wordt ook wel ‘Stille week’ genoemd. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (11-14 april) kun je ‘Stille-week-bijeenkomsten’ bezoeken. Een half uur bezinning met lezingen uit de Bijbel, stiltemomenten, zingen en gebed. Welkom in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan, Huizen. Aanvang 19.15 uur.

The Passion 2022

Op Witte Donderdag 14 april wordt The Passion uitgezonden. In The Passion wordt het lijdensverhaal van Jezus vertoond afgewisseld met Nederlandse popmuziek. The Passion zal op het grote scherm in de Vituskerk live worden uitgezonden. De deur is om 20:00 uur open, de uitzending zelf begint om 20:30 uur en zal tot ongeveer 22:00 uur duren. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Kom jij ook?

Vesper 15 april

Op Goede Vrijdag wordt in De Brug een Vesper, een korte avonddienst, gehouden. Het thema is: ‘Mijmeren bij het kruis’. Tijdens deze Vesper luisteren we o.a. naar teksten uit de Bijbel die over het lijden van Jezus Christus gaan. Deze teksten worden afgewisseld met momenten van mijmeringen, een lied en stilte. De dienst heeft een sober karakter. De deuren van De Brug (Vituskerk) gaan open om 19.15 uur. De Vesper start om 19.45 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur. Iedereen is welkom!

Kerken Huizen Helpen

De samenwerkende diaconieën hebben zich de afgelopen maanden ingezet om hulp te bieden aan de vluchtelingen (allemaal mannen) uit o.a. Syrië en Eritrea. Een hotelschip in de haven van Huizen was hun tijdelijke woonplek. Ook in De Brug hebben wij enkele van de mannen mogen begroeten. Het idee kwam om alle mannen een afscheidscadeau mee te geven bij het vertrek uit Huizen. Het afscheids­cadeau werd een tasje met daarin een handig beeld­woorden­boek, een pakje echte Huizer speculaas en nog wat kleinig­heden. Met daarbij een korte brief in het Engels en het Arabisch waarin wij hen namens de Huizer kerken en gemeenten de zegen van God op hun verdere weg toewensen. 

De beeldwoordenboeken zijn via de Christelijke boekhandel De Echo geleverd en bakkerij Kruijmer bakte nog wat extra speculaas. In het gebouw van de Pinkstergemeente De Fontijn hebben enkele leden van de werkgroep de tasjes gevuld. Zaterdag 5 maart en vrijdag 11 maart zijn 141 tasjes afgeleverd in het hotelschip.  

Het afscheidscadeau was mogelijk door bijdragen van de diaconieën van meerdere Huizer kerken: de Baptistengemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Christengemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente Huizen, de Pinkster­gemeente De Fontijn, de Protestantse Gemeente Huizen en de Hervormde Gemeente Huizen inclusief De Brug. Namens de mensen die op het schip verbleven hartelijk dank aan al deze bijdragers!!

Verantwoording bijdragen van De Brug en Hervormde Gemeene Huizen: Totaal € 4.837,50 waarvan De Brug € 477,50, Hervormde Gemeente Huizen € 3.360,00 en de diaconie € 1.000,00. Uitgaven € 1.446,00 aan o.a. sportartikelen en afscheidscadeaus. 

Het restant bedrag € 3.391,40 wordt gereserveerd voor uitgaven aan hulpverlening aan de Oekraïners in Huizen.

Hiermee zijn de acties voor deze groep vluchtelingen afgerond. De diaconieën van genoemde kerken staan klaar om bij een volgende gelegenheid weer gezamenlijk op te trekken om hulp te bieden aan medemensen in nood. Inmiddels is dit werkelijkheid geworden met de hulp aan Oekraïense mensen die in Huizen verblijven. 

Bericht uit het liturgieteam

De komende weken zingen we elke week 2 coupletten van lied 858 uit het nieuwe liedboek:

1. Vernieuw in ons, o God,
Uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar Uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

4. Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Met dit lied vragen we God dat wij Zijn liefde zullen (her)ontdekken. Dat we weer worden zoals Hij het heeft bedoeld toen Hij ons maakte, dat we het verkeerde niet meer doen. Onze zoektocht naar Gods liefde brengt ons bij Jezus, Die voor ons gestorven is aan het kruis. Daardoor mogen wij weer in Gods nabijheid zijn. Dat heeft God ons beloofd!

Het eerste vers doet me denken aan Psalm 51: 3 en 4, een lied dat in het eerste deel van de Bijbel staat. In de bijbelvertaling die we meestal gebruiken staat:

Wees mij genadig, God, in Uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Je kan het ook lezen in de vertaling van de Basisbijbel (deze Bijbel is geschreven in makkelijk Nederlands):

God, heb alstublieft medelijden met mij, omdat U liefdevol bent.
Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan, omdat U goed bent.
Was mijn ongehoorzaamheid van mij af.
Vergeef me mijn slechte dade

Bij vers 4 denk ik aan een bijbelgedeelte uit het nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel.

In 1 Korintiërs 13 : 12 staat: 

“Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben”. 

Dat zijn best moeilijke woorden. In de Basisbijbel staat het zo: 

Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.

Als je het fijn vindt, kun je het lied vast luisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo
Ik hoop dat we het met elkaar van harte kunnen zingen!!

Liefs, Caroline

Noodhulp Oekraïne

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om actie. Onlangs is er een landelijke actie gehouden voor giro 555, waar een bijzonder mooi bedrag bij elkaar is gebracht. Wij, de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen, vragen uw aandacht voor de Christelijke organisaties in en om Oekraïne. Wij ondersteunen van harte Het Christelijk Noodhulp Cluster en Stichting Hulp Oost-Europa (stichting HOE)

Op zondag 13 maart was de collecte bestemd voor Noodhulp Oekraïne. Ook nu nog kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL71 RABO 0329 9074 17 o.v.v. Oekraïne. Eenvoudig een gift overmaken kan via de QR-code, scan deze met de camera op uw mobiele telefoon of via de volgende betaallink: Noodhulp Oekraïne

Op korte termijn worden ook praktische hulpvragen neergelegd bij de Diaconie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Huizen. Via het BRUGnieuws, Scipio en het Kerkblad zal alle info worden gegeven.

Het Christelijk Noodhulp Cluster

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaande uit de stichtingen Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA, slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met lokale partners. Sinds de invasie in Oekraïne zijn al honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen naar het westen van Oekraïne en aangrenzende landen. Veel mensen hebben vanwege armoede of ouderdom echter geen andere optie dan in de levensgevaarlijke situatie te blijven. Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het Christelijk Noodhulpcluster in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden.

Stichting HOE

Stichting HOE is gestart met een geldinzamelingsactie om kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa te ondersteunen in hun diaconale taak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is grote behoefte aan voedsel, stevig schoeisel, babyvoeding, hygiëneartikelen, luiers, medicijnen, benzine (voor vrijwilligers die vluchtelingen met de auto bij de grens ophalen) en een bijdrage aan extra gas- en elektriciteitskosten voor de opvang van de vluchtelingen in kerken en bij particulieren thuis.

Op verhaal komen: dit houdt het in

Op verhaal komen De Brug

Omzien naar elkaar, vraag en aanbod, geven en nemen, hergebruiken
Elke 2e en 4e woensdag van de maand vindt de activiteit plaats ‘Op verhaal komen’ bij De Brug in de Vituskerk. De deuren van de Vituskerk staan om 10.00 uur open voor ontmoeting, koffie en thee, mooie gesprekken, stilte, inkeer, gezelligheid en lekker eten. Het programma ziet er als volgt uit:

Omzien naar elkaar
Ook op woensdagochtend kun je, tussen 10.00 en 12.00 uur, naar elkaar omzien. In de zaal staan 2 zgn. geef/neem-kasten. In deze kasten staan boeken, levensmiddelen en kleine huishoudelijke spullen. Kun je wat missen, leg het dan in één van de kasten. Heb je wat nodig, kom kijken of het er staat en neem het mee. Wil je iemand helpen, kom het vertellen. Heb je hulp nodig, samen proberen we een oplossing te vinden. Er is ook gelegenheid om in alle rust te praten over jouw ontoereikende materiële omstandigheden. Als je wilt zoeken we samen naar een oplossing die bij jou past. Je mag ook een mail sturen naar opaartschaap@gmail.com of bel 06 – 294 634 00.

Elkaar zien
Om 14.00 uur gaan de deuren weer open om even op verhaal te komen. Heb je behoefte om tot rust te komen, om stil te worden, wil je een kaarsje branden? In de kapel kun je tot jezelf komen. Als je je gedachten wilt delen, dan is er een luisterend oor. 

Eten bij de Brug
Vanaf 17.30 uur kun je binnenlopen bij “Eten bij De Brug”, wel eerst aanmelden bij Nel Alta (contactgegevens: zie agenda). Om 18.00 uur zitten we aan een gezellig gedekte tafel, genieten van een fantastische maaltijd en een goed gesprek. Na afloop wordt een bijdrage van € 4,00 in de kosten gevraagd. 

Met elkaar en voor elkaar, zo maken we van elke 2e en 4e woensdag een dag om op verhaal te komen. Je bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

De collecten in maart en april

Zondag 20 en 27 maart collecteren we voor de MAF (speciaal voor familie Schenkeveld)

Marja van Giessen heeft enige tijd geleden de MAF als collectedoel opgegeven vanwege het feit dat haar nichtje Mardine Schenkeveld en haar gezin zich aan deze organisatie gaan verbinden. Ieder uitgezonden staflid heeft een thuisfrontcommissie die het hele gezin ondersteunt voor het levensonderhoud in het land. Zij werven dus hun eigen fondsen onder begeleiding van MAF Nederland. De opbrengst van de collecten van 13 en 20 maart willen wij bestemmen voor dit doel. Hieronder enige informatie over de MAF en de familie Schenkeveld.

Wie/wat is MAF?

Op hun website omschrijven zij hun missie als volgt: God gebruikt ons allemaal als een puzzelstukje om Zijn Koninkrijk te bouwen. MAF mag hierin een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die deze hulp kunnen geven. We vliegen voor Leven! Enerzijds door ambulancevluchten en medische safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen. Meer lezen over de MAF: https://www.maf.nl

De familie Schenkeveld stelt zichzelf voor:

Wij zijn Dick en Mardine Schenkeveld. Met onze kinderen Samuël (2017), Ruth (2018) en Jafeth (2021) wonen we in Deil, midden in de Betuwe. We hopen de Betuwe te gaan verlaten en te vertrekken naar het Afrikaanse continent. Dick hoopt in Liberia de functie van Operations Manager bij de MAF te gaan vervullen. In het dagelijks leven is Dick zelfstandig brandveiligheidsadviseur en parttime piloot bij SAS in Teuge. Mardine was tot vorig schooljaar leerkracht in het basisonderwijs en heeft daarnaast een eigen fotografieonderneming. Op 15 juni 2019 kwamen wij tijdens een zendingsdag in aanraking met de MAF, en bij ons beiden kwam dit ‘binnen’. We voelden ons geroepen en konden dit niet loslaten. Uiteindelijk kwam de functie van Operations Manager in Liberia op ons pad. In februari 2021 werden we geselecteerd door MAF Nederland. Januari 2022 zijn we aangenomen door MAF International en we bereiden ons nu voor om in september 2022 naar de bijbelschool in Engeland te gaan. Vervolgens hopen we in het voorjaar van 2023 klaar te zijn om te vertrekken naar Liberia.
Zie ook: https://www.mafschenkeveld.nl

Zondag 3 april collecteren we voor De Brug 

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor ieder mens die op zoek is naar God ongeacht zijn afkomst. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws en/of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Zondag 10 en 17 april collecteren we voor De Herberg

In Oosterbeek staat een prachtig gebouw uit het midden van de 19e eeuw. Sinds 1993 vangt De Herberg daar mensen uit het hele land op, mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook tot rust moeten komen. Mensen met verlieservaringen in de ruimste zin van het woord, mensen met spannings- en burn-outklachten, overbelaste mantelzorgers, mensen die te maken hebben met problemen in de relatie of kampen met eenzaamheid. De laatste 2 jaar komen er ook gasten met corona-gerelateerde klachten. Kortom iedereen die een time-out nodig heeft. 

Twee tot zes weken verblijven deze mensen in De Herberg. Ze krijgen liefdevolle aandacht, pastorale begeleiding, dag structuur en creatieve en sportieve activiteiten aangeboden.

In De Herberg werkt een kleine staf, maar er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Bijna alle taken worden door vrijwilligers gedaan. Dat zorgt voor een hartelijke en ontspannen sfeer in huis. Gasten knappen op als ze zien hoe mensen vanuit hun liefde tot de Here God bezig zijn.

Aan een verblijf in De Herberg hangt een prijskaartje. De helft daarvan wordt door de gasten zelf betaald, de andere helft wordt bijeengebracht door collecten en giften. Een prachtig collectedoel op 2 zondagen van april. De opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe stoelen en nieuwe planten. Alvast hartelijk dank voor elke bijdrage.

Meer informatie is te lezen op de website: www.pdcdeherberg.nl

Collecteren tijdens de diensten:
Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

 • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
 • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
 • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                                        
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.