Dienst a.s. zondag


zondag 8 december 2019

Thema: Volg de ster – Obed… de dienaar

Het is de tweede week van Advent, dat woord betekent ‘komst’. Het heeft te maken met uitkijken naar het moment dat Jezus komt. Als je in het eerste deel van de Bijbel leest – het Oude Testament – valt op dat er al aanwijzingen zijn dat er een Verlosser zou komen. In het Nieuwe Testament blijkt dat de Messias Jezus Christus te zijn. Jezus was Jood en zijn voorouders waren Joden, het volk Israël. Vandaag lezen we stukjes in de Bijbel over de persoon Obed.
Een centraal thema in het boek Ruth (Oude Testament) is trouw. Trouw moet zichtbaar worden  in concrete daden. Dat gebeurt in het boek Ruth waar we deze zondag uit lezen. Steeds wordt duidelijk dat Gods trouwe zorg voor mensen pas voelbaar wordt als mensen daar zelf handen en voeten aan geven door de ander te dienen. De naam Obed onderstreept dat nog eens extra, het betekent: dienaar. Eeuwen later zegt Jezus van zichzelf: ‘Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen.’ Daarom werd Hij geboren in Bethlehem.
Bijbel: Nieuwe Testament, Matteüs 1:1-5 + Oude Testament, Ruth 4:13-17
Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 15 december 2019

Thema: Volg de ster – David, de koning (of: David, de geliefde)

We leven midden in Advent, uitkijkend naar Kerst, de komst van Jezus in de kribbe van Bethlehem. Lang voordat Hij als klein jochie in Bethlehem geboren werd, is zijn komst naar de aarde al voorspeld. In het eerste deel van de Bijbel leest – het Oude Testament – staan diverse verhalen waarin er iets verteld wordt van de voorouders van Jezus. Vandaag – de derde zondag van Advent – lezen we stukjes in de Bijbel over de persoon David.
Dankzij Gods hulp werd David, een gewone herdersjongen, een beroemde koning. God belooft dat er altijd een nakomeling van David koning zal zijn. David is de koning die rust en vrede heeft gebracht. Van zijn nakomelingen mag je dat dus ook verwachten. Veel later na de tijd van koning David, wordt van Jezus gezegd dat Hij de zoon van David is, dus een nakomeling van de koning. Hij wordt geboren in de stal in Bethlehem – niet bepaald koninklijk – en blijkt de Vredevorst te zijn, Jezus Christus.
Bijbel: Nieuwe Testament, Matteüs 1:1-6 + Oude Testament, Samuël 7:18-22
Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 22 december 2019

Thema: Volg de ster – Jozef, man van Maria

We leven midden in Advent, uitkijkend naar Kerst, de komst van Jezus in de kribbe van Bethlehem. Lang voordat Hij als klein kind in Bethlehem geboren werd, is zijn komst naar de aarde al voorspeld. In het eerste deel van de Bijbel – het Oude Testament – staan verhalen over de voorouders van Jezus. Vandaag – de vierde zondag van Advent – lezen we stukjes in Matteüs (Nieuwe Testament) over Jozef.
Jozef wordt de man van Maria genoemd, maar niet de vader van Jezus. Een engel legt aan hem uit hoe Maria zwanger is geworden, en wat voor betekenis haar kind heeft. Matteüs haalt vaak teksten aan uit de Joodse heilige boeken om een gebeurtenis uit te leggen. In dit geval verwijst hij naar een tekst uit Jesaja, over een maagd die zwanger zal worden en haar zoon Immanuel zal noemen (Oude Testament, Jesaja 7:14). Matteüs legt hierin twee dingen uit. Ten eerste de manier waarop Maria zwanger is geworden en ten tweede de rol die het kind zal spelen: Hij brengt God dichtbij.
Bijbel: Nieuwe Testament, Matteüs 1:12-25
Voorganger: dominee Sjaak Pauw uit Wezep

zondag 29 december 2019

Thema: Jezus is… de Hoeksteen

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag de laatste keer. We gaan nadenken over Jezus die zegt de Hoeksteen te zijn. Een hoeksteen is een steen die gebruikt wordt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. De term wordt meestal figuurlijk gebruikt voor een onderdeel waarvan alle andere onderdelen afhankelijk zijn. Je kan denken aan de uitspraak: ‘Het gezin is de hoeksteen van de samenleving’. In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt Jezus vergeleken met de hoeksteen. Zou je dan ook kunnen zeggen: ‘Jezus is de hoeksteen waar ik op bouw’? Of gaat dat wat te ver? Waar bouwen we ons leven op of: wie heeft er fundamentele waarde in mijn leven?
Bijbel: Nieuwe Testament, Efeziërs 2: 19-22 en 1 Petrus 2 vers 4 en 5
Voorganger: evangelist Jan Verkerk