Dienst a.s. zondag


zondag 20 oktober 2019

Thema: Verborgen en ontdekt

Soms komt er iets op je pad terwijl je er niet naar op zoek was. Dat kan je gebeuren op een rommelmarkt. Soms ga je op zoek en vind je iets waar je al tijden naar op zoek bent. Ook dat kan je gebeuren op een rommelmarkt. Trouwens, niet alleen rommelmarkten kunnen je dat soort verrassingen geven. Er zijn meer plekken waar je onverwacht verrast kunt worden. Het Koninkrijk van God is geen rommelmarkt. Toch kun je ook daar iets vinden dat je niet zoekt of iets vinden waar je al lang naar op zoek was.

Bijbel: Nieuwe Testament, Mattheus 13: 44-46

Voorganger: evangelist Wim van der Vegte uit Voorthuizen

zondag 27 oktober 2019

Thema: Jezus is … Hogepriester

Vooral in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, lees je regelmatig over het ambt van (hoge)priesters. Deze mannen hadden een speciale taak en stonden tussen God en mensen in. Je zou kunnen zeggen, zij bemiddelde tussen God en mens. Het ambt van hogepriester was alleen mogelijk via erfelijke opvolging en de Hogepriester moest geheel zonder lichaamsgebreken zijn.

Ook in het tweede deel van de Bijbel kom je Hogepriesters tegen. Eén van de meest bekende is Jezus. Hij ontving dit ambt van God Zijn Vader. Hogepriester Jezus wordt in de Bijbel beschreven als iemand die offert, bidt en zegent. Tijdens de Ontmoetingsdienst zullen we ontdekken dat Hogepriester Jezus dit ten gunste van ons doet.

Bijbel: Nieuwe Testament, Hebreeën 5:1-10 en Hebreeën 4:14-16

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 3 november 2019

Thema: Omzien naar…..

In de Themadienst van 3 november denkt Aart Schaap met ons na over de betekenis van barmhartigheid n.a.v. Matteüs 25: 34-40. Daarna vertelt Jolanda Kromhout hoe Ark Mission (https://www.arkmission.nl/) handen en voeten geeft aan de opdracht die Jezus ons in dat gedeelte geeft. Na de koffie gaan we zelf praktisch aan de slag, door kaarten te schrijven voor de kerstkaartenactie voor gevangenen.

Naar aanleiding van een vorige actie mailde een gevangenispredikant:

‘Ik heb de kaarten uitgedeeld tijdens een speciale kerstdienst. Dat mensen van buiten kaarten sturen en zulke mooie bemoedigende teksten schrijven, raakt gevangenen diep. Het geeft hen veel hoop en kracht dat er aan hen gedacht en nog belangrijker, dat er voor hen gebeden wordt.’

P.S. De kaarten zijn gemaakt door deelnemers van “koffie-creatief”

Bijbel: Nieuwe Testament, Matteüs 25: 34-40

Voorganger: Bram de Jong/Aart Schaap + Jolanda Kromhout (Ark Mission)

zondag 10 november 2019

Thema: n.n.b.

Bijbel: n.n.b.

Voorganger: evangelist Arte Havenaar, Rotterdam

zondag 17 november 2019

Thema: God waakt over je – DOOPDIENST

Deze zondag is een extra feestelijke dag. Vandaag wordt Sonja Vos gedoopt. Sonja is in de afgelopen tijd er steeds meer van overtuigd geraakt dat Jezus Christus de Redder van haar leven is en het Licht voor de wereld. Nu wil ze heel graag gedoopt worden en dat zal in deze Ontmoetingsdienst plaatsvinden.

In de Ontmoetingsdienst lezen we in de bijbel een hoofdstuk uit Deuteronomium… (breek je tong niet). Er staat een heel mooi beeld in van wie God is en wat Hij doet. God is als een arend die waakt over zijn kleintjes, hen leert vliegen, in het oog houdt en als het nodig is, draagt op Zijn vleugels.

In De Brug zoeken we God, zijn we kinderen van Hem en zoeken we Zijn hulp en bescherming. De ene is (al) gedoopt, de ander niet. Niet iedereen is even overtuigd of niet voor iedereen is het (nu) weggelegd om zich te laten dopen. Vandaag kijken we dus hoe God ons heel nabij komt en zoeken we naar de betekenis van de heilige doop.

Bijbel: Oude Testament, Deuteronomium 32:1-12

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

zondag 24 november 2019

Thema: Als een bloem…

Vandaag denken we aan hen die ons door de dood ontvallen zijn, in het bijzonder denken we aan hen die ons zo lief waren. De dood hoort niet bij het leven, maar daar trekt hij zich niks van aan. Hij is er, en soms totaal alleronverwachts. In het afgelopen jaar zijn ons geliefden ontvallen en zijn er verliezen geleden. Vandaag willen we hen in de Ontmoetingsdienst herdenken. Het thema is ‘Als een bloem…’.

Ik zou wensen dat ik nog nooit op een begraafplaats of in een crematorium geweest was. Dat is de plek waar je er met je neus op gedrukt wordt dat het leven is als een bloem. We leven een poosje in deze wereld, we bloeien en groeien, genieten en lachen. Maar het leven is soms ook dramatisch, lijden en ziekte, gebrokenheid en verdriet. Aan dat alles komt in ieder mensen leven een einde. Zij sterft, hij sterft. En toch is dat niet het laatste woord…

In deze Ontmoetingsdienst kan je op je eigen manier gedenken en/of ook een kaars aansteken en deze naar het kruis brengen voor in de zaal.

Bijbel: Oude Testament, Psalm 103

Voorganger: evangelist Jan Verkerk