Dienst a.s. zondag


zondag 20 januari 2019

Thema: God denkt aan mij… Doopdienst

Bij een aantal ouders die in De Brug komen, is dit jaar een kindje geboren. Wat telkens weer opvalt, is dat naar het krijgen van een kindje ontzettend uitgezien wordt en als het geboren is, grote verwondering, dankbaarheid en blijdschap oproept. Een nieuw mensje, wat is er kostbaarder?! God zegt erover dat de mens maar liefst bijna goddelijk is gemaakt en God heeft hem gekroond met glans en glorie. Hij heeft een erepositie gekregen in de schepping, geschapen naar het beeld van God. Een mens is er dus niet zomaar, God is daar zuinig op en denkt aan hem, zelfs al ver voor de geboorte. Ook zondag laat God heel duidelijk zien dat Hij mensen liefheeft en aan hen denkt. Op deze dag wordt Jace van Heusden gedoopt. Wat dat betekent? Dat God een duurzame relatie (verbinding) aangaat met Jace. Vandaag verbindt God zijn Naam aan de naam van Jace. Kinderen horen er helemaal bij en delen in dezelfde beloften die God geeft als ‘grote’ mensen. Gelukkig hoef je niet te wachten tot je groot bent.

Bijbel: Oude Testament, Psalm 8+ Nieuwe Testament, Matteüs 21:14-17

Voorganger: evangelist Jan Verkerk

 

zondag 27 januari 2019

Thema: Jezus is … geliefde Zoon van God

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron. En nog veel meer. zijn denken we dit jaar iedere maand samen over na. Deze zondag gaan we aan de slag met ‘Jezus is de Zoon van God, vervuld met de Geest’. Toen Jezus rond 30 jaar was, begon Hij aan zijn missie en verscheen Hij in het openbaar. Jezus verschijnt in de buurt van de rivier de Jordaan waar ene Johannes al geruime tijd vertelt dat er Iemand op het punt staat te komen. Het zal de Heer zijn en Hij is veel meer dan Johannes zelf. Als Jezus dan verschijnt laat Hij zich door Johannes dopen. Op dat moment scheurt de hemel open, daalt de Geest van God neer en klinkt er een stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’. Wat betekent dit voor ons? We gaan het samen ontdekken.

Bijbel: Nieuwe Testament, Markus 1:1-14

Voorganger: evangelist Jan Verkerk