Dienst a.s. zondag


zondag 25 november 2018

Thema: Ik mis je

Vandaag denken we aan hen die ons door de dood ontvallen zijn, bijzonder aan hen die ons zo lief waren. De dood hoort niet bij het leven, maar daar trekt hij zich niks van aan. Hij is er, en soms totaal alleronverwachts. In het afgelopen jaar zijn ons geliefden ontvallen en zijn er verliezen geleden. Vandaag willen we hen in de Ontmoetingsdienst herdenken. Het thema ‘Ik mis je’. We missen onze geliefde, tranen staan in onze ogen en we weten soms niet hoe het verder moet. Daarom staan we vandaag om elkaar heen om elkaar te troosten en we schuilen samen bij God en zoeken zijn liefde en troost. Een lieve oude man met veel levenservaring – hij heet Johannes – schrijft in de bijbel dat degenen die in verbondenheid met de Heer sterven gelukkig zijn.  Daarin hoor ik iets dat de dood van onze geliefde(n) niet het einde is. Er zit hoop in en toekomst, uitzien… ook iets van weerzien.

In deze Ontmoetingsdienst kan je op je eigen manier gedenken en/of ook een kaars aansteken en deze naar het kruis brengen voor in de zaal.

Bijbel: Nieuwe Testament, Romeinen 8:31-39 en Nieuwe Testament, Openbaring 14:13

Voorganger: evangelist Jan Verkerk