Dooppdienst


Op 20 januari werd Jace gedoopt. Hieronder staat een aantal foto’s van de doop tijdens de Ontmoetingsdienst in De Brug.

Het doopvont wordt door de ouders gevuld met water.
Jace wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Jace heeft een doopkaars gekregen. Ieder jaar op 20 januari mag Jace de doopkaars aansteken en vertellen de ouders wat er op die dag gebeurd is.