zondag 13 oktober 2019


Thema: De splinter en de balk

In jouw omgeving ken je misschien ook wel mensen die over iets gelijk een oordeel hebben, soms zelfs ook een veroordeling uitspreken over andere mensen. Mogelijk is het jou ook weleens overkomen. Je leeft je leven, maar een ander oordeelt jou als minder of meer, goed of slecht, verwerpelijk of aantrekkelijk en noem maar op. Sommige mensen gedragen zich als de bewakers van morele principes en (voortdurend) kritiek geven op anderen. Jezus had er in zijn tijd op aarde ook mee te maken. Hij werd voortdurend in de gaten gehouden en dat leidde uiteindelijk tot het oordeel: ‘Weg met Jezus, kruisig Hem’. Zo ver kan oordelen gaan…!

Hoe doen wij dat eigenlijk? Met welke maat meten wij, met welke (voor)oordelen leven wij, hoe treden wij een ander – ook in onze gedachten – tegemoet? Jezus vertelt over het kijken naar een splinter in het oog van de ander, terwijl er een balk in eigen oog zit, dus wel duizend splinters.

Bijbel: Nieuwe Testament, Matteüs 7:1-6

Voorganger: evangelist Jan Verkerk