zondag 14 april 2019


Thema: Een nieuw begin – Ontvangen om te delen

In deze tijd leven we toe naar Pasen, een nieuw begin, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Deze weg ging Jezus voor mensen zoals jij en ik. Zijn liefde komt hierdoor krachtig tot uiting en leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

Deze zondag lezen we in de bijbel een verhaal dat Jezus vertelt. Het gaat over een wijnaard, pachters en de zoon. De wijngaard is o.a. een beeld van Israël in het Oude Testament (eerste deel van de Bijbel). Van het volk werd verwacht dat zij goede vruchten zou voortbrengen.

Het beeld is door te trekken naar ons leven vandaag. Stel dat je de wijngaard vergelijkt met jouw leven, wat zijn dan de vruchten van jouw leven? Pachters zijn een soort beheerders. Jij hebt jouw leven in beheer gekregen om er iets goeds mee te doen. Welke goede dingen zie jij in je leven opbloeien en hoe laat je daar God en anderen in delen?

Het laatste stukje van de gelijkenis gaat over de zoon van de eigenaar die de wijngaard bezoekt. Waarom eigenlijk? Niet om alsnog het geld te innen, maar om vrede te brengen… Het bizarre gebeurt, de zoon wordt gedood. De gelijkenis zet ons op het spoor van ons eigen leven en het leven en sterven van de Zoon van God, Jezus Christus. Daarmee bepaalt het verhaal ons bij de menselijke schuld maar ook bij het reddende initiatief van God. God maakt een nieuw begin met ons, ook al sparen wij zijn Zoon niet.

Bijbel: Nieuwe Testament, Lukas 20:9-19

Voorganger: evangelist Jan Verkerk