zondag 14 juli 2019


Ontmoetingsdienst 14 juli 2019

Thema: Zien!

Vandaag, 14 juli, gaat het in de ontmoetingsdienst over zien. Wat we zien. Wie we zien. Hoe we kijken. Of we wel zien. Hoe bewust zijn we ons van onszelf en van de ander? Hoe bewust zijn we ons van onze verbondenheid met de Ander?

Met aandacht leven mag in onze tijd met recht de aandacht krijgen. Voordat we het weten worden we meegezogen (of moet ik zeggen weggeblazen!) in de als maar toenemende druk van de informatie- en communicatiestromen. Het lijkt niet meer te stoppen. En je loopt altijd achter. En dan al die geweldige ideeën, meningen, prestaties, creativiteit, vakanties, uitjes etc. die op allerlei forum uitgebreid gedeeld worden. Hoe verhoud je jezelf daartoe? Maakt het je gelukkig of als maar ontevredener. Raken we er meer verbonden door? Of dreigen we af te haken en komen we zomaar in een isolement terecht?

Uitgangspunt voor deze dienst is de ontmoeting van Jezus met een blinde bedelende man. We lezen de Bijbel uit het Johannes evangelie hoofdstuk 9:1-7 met als thema: Zien! Er is veel uit deze ontmoeting te halen, veel van te leren. Ik wil me er door laten verrassen, meenemen, uitdagen en met al de vezels van mijn bestaan op dit verhaal betrokken zijn. Zodat ik zie wat er echt toe doet, waar het op aankomt. Kijk je mee?

Bijbel: Johannes 9: 1-7

Voorganger: evangelist Teus Donk uit Papendrecht