zondag 15 september 2019 (startweekend)


Thema: Overal waar God je roept

In het stukje dat we lezen in de Bijbel is een heel oude brief van een profeet, hij heet Jeremia. Een profeet was iemand die woorden van God ontving en doorgaf aan de mensen, vaak waren dat de Israëlieten. Dit volk is een groep mensen die God uitgekozen heeft, met wie Hij een bijzondere en wederzijdse relatie (verbond) aanging. God en het volk hebben verplichtingen naar elkaar die niet zomaar verbroken kunnen worden. God is altijd trouw gebleken, maar de mensen lieten God vaak in de steek en gingen hun eigen weg. Uiteindelijk leidde dat tot de 70-jarige verbanning van de Israëlieten naar Babel, vele kilometers van huis. Profeet Jeremia is achtergebleven in Israël en schrijft een brief. Hij maakt duidelijk dat – hoewel Babel ver van de leef- en denkwereld van de Israëlieten staat – zij zich daar moeten settelen: huizen bouwen, tuinen aanleggen, zaaien en oogsten. Voor ons betekent het dat God wil dat we op de plek waar we wonen, leven, school gaan en/of werken ons niet afzonderen, maar volop meedoen. Waarom? Omdat onze positieve houding en inzet iets goeds uitwerkt in onze omgeving waar iedereen van kan profiteren.

Bijbel: Oude Testament, Jeremia 29: 4-14

Voorganger: evangelist Jan Verkerk