zondag 17 november 2019


Thema: God waakt over je – DOOPDIENST

Deze zondag is een extra feestelijke dag. Vandaag wordt Sonja Vos gedoopt. Sonja is in de afgelopen tijd er steeds meer van overtuigd geraakt dat Jezus Christus de Redder van haar leven is en het Licht voor de wereld. Nu wil ze heel graag gedoopt worden en dat zal in deze Ontmoetingsdienst plaatsvinden.

In de Ontmoetingsdienst lezen we in de bijbel een hoofdstuk uit Deuteronomium… (breek je tong niet). Er staat een heel mooi beeld in van wie God is en wat Hij doet. God is als een arend die waakt over zijn kleintjes, hen leert vliegen, in het oog houdt en als het nodig is, draagt op Zijn vleugels.

In De Brug zoeken we God, zijn we kinderen van Hem en zoeken we Zijn hulp en bescherming. De ene is (al) gedoopt, de ander niet. Niet iedereen is even overtuigd of niet voor iedereen is het (nu) weggelegd om zich te laten dopen. Vandaag kijken we dus hoe God ons heel nabij komt en zoeken we naar de betekenis van de heilige doop.

Bijbel: Oude Testament, Deuteronomium 32:1-12

Voorganger: evangelist Jan Verkerk