zondag 19 mei 2019


Thema: Jezus is … God en mens (6)

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag met ‘Jezus is… God en mens’.

Oké, laten we eerlijk zijn, een onmogelijkheid… in ons denken. Hoe kan een mens God zijn en God een mens? Als Jezus mens is en ook God hoe dichtbij komt Hij dan bij ons? Is Hij net zo’n mens als ik, vlees en bloed, gevoelens, gedachtenspinsels, honger, dorst en lijden? Heeft jezus dan ook net zoals ik verkeerde keuzes gemaakt en kwaad gedaan? Hoe kan zoiets als Hij ook God is? Waarom is Hij eigenlijk God, is dat ergens goed voor? En… had het niet anders gekund zodat wij het wat makkelijker konden begrijpen en… geloven? We gaan er samen over nadenken en als jij nog een vraag bedenkt, mail hem naar mij dan kan ik die ook meenemen in de voorbereiding van deze Ontmoetingsdienst: evangelist@hervormdhuizen.nl

Bijbel: Nieuwe Testament, Filippenzen 2:1-11

Voorganger: evangelist Jan Verkerk