zondag 21 april 2019


Thema: Jezus is… de Opstanding

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron. En nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag dat Jezus de Opstanding is. Hoe kan het vandaag ook anders, want het is Pasen. Dat is in het christelijk geloof het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. De vraag hangt in de lucht wat de betekenis is dat Jezus is opgestaan en ook: stel dat Hij niet was opgestaan, wat dan? In de geschiedenis die we lezen, gaat Maria uit Magdala naar het graf met het idee dat het lichaam van Jezus daar ligt. Het graf blijkt leeg en dat zorgt voor veel verwarring. Ook als de ‘oud’-leerlingen van Jezus er bij komen, is duidelijk dat Jezus er niet meer is. Maria is ten einde raad en blijft huilend achter bij het lege graf. Tot twee keer toe wordt haar gevraagd: ‘Waarom huil je?’ De vraag aan Maria is een uitnodiging om te vertellen wat er in haar hart leeft. Het wordt het begin van een nieuwe ontmoeting met de opgestane Jezus. De dood heeft het laatste woord niet er komt een nieuw begin.

Bijbel: Nieuwe Testament, Johannes 20:1-18

Voorganger: evangelist Jan Verkerk