zondag 21 juli 2019


Thema: Jezus is … het Woord

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag met ‘Jezus is… het Woord’.

Johannes is een evangelist die zijn boekje nogal filosofisch begint. Het is het vierde evangelie van het Nieuwe Testament. Hij schrijft: ‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’. Zou Johannes met ‘Woord’ Jezus bedoelen zoals in het thema staat? Als dat zo is, dan is er wel het een en ander uit te leggen. Zeker ook als we nog iets verderop lezen ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond’. Het Woord kan dus letterlijk tot leven komen. Wie weet hoe verrast we nog zullen worden…

Bijbel: Nieuwe Testament, Johannes 1: 1-18

Voorganger: evangelist Jan Verkerk