zondag 23 juni 2019


Thema: Geboeid door het Woord

Wereldwijd klinkt het Woord van God. Door de Geest van God gaan monden open, die de blijde boodschap gaan vertellen. God opent Zelf een weg voor het Woord en ook harten gaan open van mensen die gaan geloven. Enkele weken na het Pinksterfeest horen wij ook over een tegenoffensief. De volgelingen van Jezus komen in een gevangenis terecht. De vijand wil hun mond snoeren, maar het Woord van God is niet aan banden te leggen. In het verhaal van Paulus en Silas liggen lessen voor ons. Hoe gaan we om met tegenslagen in het leven. Wie kent ook niet de nachten van het leven, wanneer alles zo donker is? Kom rondom dit boeiend thema naar de plaats van ontmoeting in De Brug.

Bijbel: Nieuwe Testament, Handelingen 16 vers 22-34

Voorganger: Dominee  P.M. van ’t Hof, Huizen