zondag 24 maart 2019


In deze tijd leven we toe naar Pasen, een nieuw begin, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Deze weg ging Jezus voor mensen zoals jij en ik. Zijn liefde komt hierdoor krachtig tot uiting en leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

Jezus is nog maar net gedoopt en door Zijn vader aangewezen als ‘Zijn geliefde Zoon’ of Hij wordt door de Geest van God weggeleid. Het veelbelovende nieuwe begin, God werd mens, begint in de woestijn. Hoezo juist daar? Jezus eet 40 dagen en niets. Waarom niet? Op het moment dat de honger toeslaat, klinkt er ineens een stem. Van Zijn Vader die Hem te hulp schiet? De woorden klinken zo vertrouwd, herkenbaar… Maar ze komen van de duivel, de door-de-war-schopper. Waar is de duivel op uit met Jezus? En… houdt Hij stand? Hoe doet Hij dat dan?

Het is een heftig verhaal en misschien ook wel herkenbaar in je eigen leven. Wat doe jij als het leven tegenzit? Of: Hoe houd jij stand als verzoekingen je pad kruisen?

Bijbel: Nieuwe Testament, Lukas 4:1-14

Voorganger: evangelist Jan Verkerk