zondag 27 oktober 2019


Thema: Jezus is … Hogepriester

Vooral in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, lees je regelmatig over het ambt van (hoge)priesters. Deze mannen hadden een speciale taak en stonden tussen God en mensen in. Je zou kunnen zeggen, zij bemiddelde tussen God en mens. Het ambt van hogepriester was alleen mogelijk via erfelijke opvolging en de Hogepriester moest geheel zonder lichaamsgebreken zijn.

Ook in het tweede deel van de Bijbel kom je Hogepriesters tegen. Eén van de meest bekende is Jezus. Hij ontving dit ambt van God Zijn Vader. Hogepriester Jezus wordt in de Bijbel beschreven als iemand die offert, bidt en zegent. Tijdens de Ontmoetingsdienst zullen we ontdekken dat Hogepriester Jezus dit ten gunste van ons doet.

Bijbel: Nieuwe Testament, Hebreeën 5:1-10 en Hebreeën 4:14-16

Voorganger: evangelist Jan Verkerk