zondag 28 april 2019


Thema: Goed verzekerd

De Brugdienst op de eerste zondag na Pasen

Wat betekent het nu eigenlijk dat Jezus de dood heeft overwonnen?  Inmiddels zijn de eieren op en de slingers opgeruimd, maar wat heeft de overwinning van Jezus nu eigenlijk opgeleverd?  Nog steeds sterven mensen en de ellende in de wereld lijkt eerder toe dan af te nemen.

Daarom lezen we Rom.8:31-39, een gedeelte uit ene Brief van Paulus, waarin hij laat zien hoe zijn eigen leven totaal veranderd is door de opstanding van Jezus uit de dood. In deze Brief maakt hij duidelijk dat hij een bijzondere zekerheid heeft gevonden, die niemand hem meer kan afnemen. Wij hopen met elkaar die boodschap van Paulus te overdenken en zekerheid te ontvangen, ook al leven we tussen heel veel onzekerheden.

Bijbel: Nieuwe Testament, Romeinen 8: 31-39

Voorganger: dominee Pim Verhoef uit Nijkerk