zondag 28 juli 2019


Thema: Leren en voordoen

Paulus is iemand die op veel plekken rond het gebied van de Middellandse Zee over Jezus vertelde. Hij wist werkelijk alles van Jezus! Overal waar hij over Hem vertelde, kwamen mensen tot geloof in Jezus en ontstonden er gemeenschappen (zoals De Brug 😉). Maar Paulus reisde natuurlijk weer verder en dan moest de gemeenschap (je mag ook zeggen: kerk) leren op eigen geestelijke benen te staan. Wat Paulus dan wel deed, was brieven schrijven aan deze kerken. Zo schreef hij ook een brief aan de gemeenschap in Tessalonica. Daar lezen wij deze zondag een stukje uit. En dat komt ons heel goed van pas, want zo komen we aan de weet hoe we als de gemeenschap van De Brug vorm en inhoud kunnen geven aan het samen volgen van Jezus.

Bijbel: Nieuwe Testament, 1 Tessalonicenzen 5:12-22

Voorganger: evangelist Jan Verkerk