zondag 29 september 2019


Thema: Jezus is … de ware wijnstok, heilig Avondmaal

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag met ‘Jezus is… de ware wijnstok’. Jezus vergelijkt zich in het bijbelgedeelte dat we lezen, met de ware wijnstok. Een wijnstok is een drager van vruchten, druiven en de vrucht van druiven is wijn. Wat betekent het dat Jezus zichzelf vergelijkt met een wijnstok? Spannend is ook het antwoord op de vraag hoe jij wel of niet verbonden bent met Jezus. Volgens Hem kan je alleen maar vruchtdragen als je in Jezus blijft. Dat klinkt behoorlijk abstract, daarom gaan we het concreet maken en nadenken wat Jezus bedoelt.

Na de Ontmoetingsdienst blijven degenen die daar voor kiezen, eten en drinken. Deze zondag vieren we het heilig Avondmaal. De viering vindt plaats in een (extra) dienst van plm. 11.30 tot 12.00 uur. Alle bezoekers van de Ontmoetingsdienst zijn welkom in de dienst van de avondmaalsviering. Wie na de ‘gewone’ Ontmoetingsdienst liever naar huis of elders gaat, is daarin vrij. Het is ook mogelijk bij de viering aanwezig te zijn zonder deelname aan het heilig Avondmaal.

Bijbel: Nieuwe Testament, Johannes 15:1-8

Voorganger: evangelist Jan Verkerk