zondag 30 juni 2019


Thema: Waar doe ik het voor?

Wat is de zin van al ons gezwoeg? Dat vroeg eeuwen lang geleden Prediker zich af en die vraag kan je tegenwoordig soms nog bekruipen. De vraag naar de zin van wat we doen kan opkomen als je midden in de bloei van je leven staat en hebt gevoel hebt dat er meer moet zijn dan wat je bereikt hebt.  Maar ook als het je in het leven bij de handen afbreekt. Of als je terugkijkt en afweegt wat nou echt van waarde is. Waar doe ik het voor? In de ontmoetingsdienst verkennen we die vraag aan de hand van twee uitspraken uit de Bijbel die tegenstrijdig lijken: van de filosofisch ingestelde Prediker die vraagtekens zet bij de zin van al ons gezwoeg en van de gedreven apostel Paulus die stelt: ‘wat je doet is niet voor niets; het heeft blijvende waarde’. Spreken die twee invalshoeken elkaar tegen of vullen ze elkaar aan?

Bijbel: Oude Testament: Prediker 2, vers 17 t/m 23, Prediker 3, vers 9 t/m 14, Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 15, vers  50 t/m 58

Voorganger: Evangelist René Strengholt, Delfgauw/Delft