zondag 4 augustus 2019


Thema: Ff rust… op zondag

Was het nou echt zo’n handig idee om de economie één dag in de week plat te leggen en niks te doen? Waar komt de rustdag vandaan? Heeft dat met God te maken of hebben mensen dat ooit zelf bedacht? Waarom is er op veel plaatsen zo’n discussie of winkels nou wel of niet open mogen op zondag? Er schijnt zelfs ook nog een wet te zijn, ‘de wet op de zondagsrust’. Zou die wet afgeleid zijn van de 10 geboden: ‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.’ Wat is dat dan, ‘de sabbat’ en waarom staat er dat dit een ‘heilige dag’ is?

Vandaag gaan we met al deze vragen aan de slag. Ondanks dat we nog midden in de vakantieperiode zitten, ontdekken we dat rust vaak ver te zoeken is… Jezus zegt er ook iets van in de tijd dat Hij op aarde leefde.

Je kan alvast nadenken over de vraag: Werk je om te leven of leef je om te werken?

Bijbel: Oude Testament Genesis 2:2-3 en Markus 2:23-28

Voorganger: evangelist Jan Verkerk