zondag 7 april 2019


Thema: Een nieuw begin – Bemoedigd weer verder

In deze tijd leven we toe naar Pasen, een nieuw begin, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Deze weg ging Jezus voor mensen zoals jij en ik. Zijn liefde komt hierdoor krachtig tot uiting en leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat we zijn liefde mogen delen met anderen.

Vandaag lezen we een wel heel wonderlijke geschiedenis… Jezus gaat met drie leerlingen een berg op om te bidden. Dat is wel nodig, want er komt een zware tijd aan voor Jezus. Boven op de berg verschijnen ineens uit de hemel twee mannen, Mozes en Elia. Zij bespreken het reisplan van Jezus’ aanstaande ‘uittocht’ met Hem: zijn sterven, opstanding en hemelvaart. Het wordt een weg waar Hij als een berg tegen opziet en die zal gaan door het diepste dal. Jezus wordt hier aan het begin van de lijdenstijd vanuit de hemel bevestigd en versterkt in de weg die Hij te gaan heeft. Jezus is de weg gegaan waardoor een nieuw begin mogelijk is. Voor wie eigenlijk en waarom? En nog iets, ook jij ziet misschien wel als een berg tegen iets – of meer – op. Wie bemoedigt jou dan en bespreekt met jou een reisplan?

Bijbel: Lukas 9:28-36

Voorganger: evangelist Jan Verkerk