zondag 8 september 2019


Thema: 4xMaar

Deze zondag denken we na een stukje uit de bijbel in het Nieuwe Testament, Lucas 15: 11-32. Het thema is: ‘4x maar’. 

Ook deze zondag mogen we bij elkaar komen en met elkaar luisteren naar een stuk uit de Bijbel en met elkaar op zoek gaan naar…. Ja, wat zoeken we nu eigenlijk met elkaar tijdens een Ontmoetingsdienst. Dat kan per persoon sterk verschillen en toch ervaren we altijd weer een gemeenschappelijkheid in onze zoektocht. En uiteindelijk gaat het dan niet om het zoeken, maar om het vinden of gevonden worden. Dit keer staan we stil bij een wellicht voor velen (binnen en buiten de kerk) wel bekend verhaal uit de Bijbel: de gelijkenis van “de jongste en oudste zoon” of wellicht beter bekend als de gelijkenis van “de verloren zoon”. Bewust of onbewust de weg kwijt zijn/iets verloren hebben en zoeken hebben veel met elkaar te maken en wellicht brengt ons dit wel samen in een Ontmoetingsdienst. Wie zoekt(?), wat? Daar willen we bij stilstaan met al onze mitsen en maren. Ga je mee op zoek?. 

Omdat de voorganger heeft afgezegd voor deze Ontmoetingsdienst zal ouderling Bram de Jong de Ontmoetingsdienst leiden.

Bijbel: nieuwe testament Lucas 15: 11-32

Voorganger: Bram de Jong