Eeuwigheidszondag – 20 november

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en ook de zondag voordat de adventstijd begint. De 4 weken voor dit feest zijn de Adventsweken. Met Kerst vieren we de geboorte van de koning van de vrede, Jezus Christus.

Dit jaar valt eeuwigheidszondag op 20 november. In de Ontmoetingsdienst gedenken we hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Er zijn ook kerken/kerkplekken die de overledenen herdenken tijdens Allerzielen (2 november).

Wat is eeuwigheidszondag?

Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

Het thema in de Ontmoetingsdienst is: ‘In goede handen’, n.a.v. een tekst uit het Oude Testament, Psalm 31 vers 15 en 16a: Mijn lot en mijn leven zijn in Uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. We lezen ook een stukje in het Nieuwe Testament uit het evangelie dat Johannes schreef, hoofdstuk 14. Het accent ligt op de goede handen van God. Welke betekenis hebben de handen van God in ons leven en bij ons sterven?

Herinnering

Als je een herinnering en/of een foto mee wil nemen van haar/hem die je in het afgelopen jaar of (veel) eerder ontvallen is, dan kan je die voor de viering voorin de zaal zetten. Tijdens deze Ontmoetingsdienst kan je op je eigen manier gedenken en/of ook een kaars aansteken en naar het kruis brengen voor in de zaal.

Overleden

In het afgelopen kerkelijk jaar zijn de volgende personen overleden:

  • Sonja Vos – van Voorst op 25 december 2021
  • Johanna Sonneveld op 15 januari 2022
  • Anne Floor op 18 maart 2022
  • Wijnand Bakker op 9 augustus 2022

Tijdens de Ontmoetingsdienst zullen we in het bijzonder hen gedenken.

Bij eeuwigheidszondag

Ik las een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Het raakte mij en zette mij aan het denken. (Jan Verkerk)

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

Zeg niet: ‘God zal de leegte vullen’,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt 
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit. 
Dus, droog je tranen en huil niet,
als je van me houdt

Dietrich Bonhoeffer

(Wil je meer lezen over zijn bijzondere levensverhaal en het verzet tegen het nazisme? Klik hier en/of hier)